M ROSA – Veľká Noc 2018, Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 2. marca 2018

5931

Na stiahnutie

MRosa 03_2018

(za dobrovoľný príspevok)


************

Zjavenie Kráľovnej pokoja Mirjane Dragičevič – Soldovej, 2. marca 2018

Zjavenie Kráľovnej pokoja 2. marca 2018

Zjavenie Kráľovnej pokoja 2. marec 2018

Posted by Magnificat Slovakia on Friday, March 2, 2018

POSELSTVÍ Panny Marie z Medžugorje
Poselství pro Mirjanu z 2.3.2018
02.03.2018 13:06

Drahé děti, veliké věci ve mně učinil Nebeský Otec, jako je koná ve všech těch, kteří Ho něžně milují a věrně a oddaně mu slouží. Děti moje, Nebeský Otec vás má rád, a skrze jeho lásku já jsem tu s vámi. Říká vám, proč nechcete vidět znamení. S Ním je všechno lehčí.

I bolest prožívaná s Ním je lehčí, protože existuje víra. Víra pomáhá v bolesti, ale bolest bez víry vede k zoufalství. Bolest prožívaná a u Bohu snášená pozvedá. A což můj Syn svojí bolestnou obětí nevykoupil svět? Já jsem jako Jeho matka byla s ním v bolesti a utrpení, jako jsem s vámi se všemi. Děti moje, s vámi jsem v životu, v bolesti, v trápení, v radosti a lásce.

Proto mějte naději. Naděj působí, že se pochopí, že je tu život. Děti moje, já k vám mluvím, můj hlas mluví k vaší duši, moje srdce mluví k vašemu srdci.

Apoštolové mojí lásky, o jak moc vás moje mateřské srdce miluje. Jak mnohým věcem vás chci naučit. Jak velmi si moje mateřské srdce přeje, abyste byli úplní, a to můžete být jen když ve vás budou sjednocené duše, tělo a láska.

Prosím vás jako svoje děti, mnoho se modlete za Církev a za její služebníky – vaše pastýře, aby Církev byla taková jakou si ji můj Syn přeje, průzračná jako pramenitá voda a plná lásky. Děkuji vám.

Více zde: https://www.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/poselstvi-panny-marie-z-medzugorje/