Mons. Milan Chautur, CSsR: Hrozí nám najhlbšia totalita

530

Rada KBS pre rodinu k návrhu zákona o registrovanom partnerstve 
P:3, 24. 10. 2012 11:28, DOM

Belušské Slatiny 24. októbra (TK KBS) – Rada KBS pre rodinu, ktorý zasadá 23. a 24. októbra v Belušských Slatinách, vydala vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve. Vyhlásenie prinášame v plnom znení. 

Vyhlásenie k návrhu zákona o registrovanom partnerstve

 

Vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby odmietli návrh zákona o registrovanom partnerstve na prebiehajúcej 8. schôdzi parlamentu.

Návrh kladie homosexuálne partnerstvo na tú istú úroveň ako manželstvo s jeho výsadami v jednotlivých právnych úpravách. Homosexuálne cítenie, ktoré je vlastné niektorým osobám, nemá viesť k trvalému spoločenstvu života s právnou ochranou, a to z dôvodu, že homosexuálne partnerstvo nemožno klásť na jednu úroveň s prirodzeným manželským zväzkom medzi mužom a ženou. Homosexuálne úkony sú svojou povahou nezriadené a sú v úplnom protiklade k posvätnosti sexuality muža a ženy v manželstve.

Nie je to nič nové pod slnkom, pretože ľudia pred Kristom i v našom letopočte museli vždy s týmto zápasiť. Apoštol Pavol v 1. stor. n. l. píše Rimanom: „Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 26-28).

Aká je to „zaslúžená odplata“, to vieme z histórie Ríma, ktorý padol na nemorálnosti. Chceme veriť, že nikomu z vás nejde o úpadok slovenského národa.

Veľmi závažný je fakt, že takýto zákon by nútil kresťanov nielen súhlasiť, ale aj priamo napomáhať homosexuálnym praktikám, čo je v rozpore s kresťanským učením. V skutočnosti zakladá diskrimináciu kresťanov. Praktizujúci kresťan nebude môcť kandidovať na starostu, či zamestnať sa na matričnom úrade, ak nechce napomáhať uznaniu homosexuálnych partnerstiev. Podobne v súkromnom sektore budú kresťania nútení kolaborovať v poskytovaní služieb súvisiacich s registráciou týchto partnerstiev. Takto sa v našej demokratickej spoločnosti dostanú kresťansky zmýšľajúci ľudia do takej izolácie, akú nezažili ani za najhlbšej totality.

Belušské Slatiny, 23. 10. 2012

Mons. Milan Chautur CSsR
košický eparchiálny biskup,  predseda Rady KBS pre rodinu a členovia Rady KBS pre rodinu

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121024033

 

Manželství homosexuálů otevírá dveře incestu a mnohoženství 

Francie: Kardinál Philippe Barbarin  (na obr.) z Lyonu řekl, že povolení „manželství homosexuálů“ ve Francii by mohlo otevřít cestu k legalizaci incestu a mnohoženství.

Kardinál to uvedl 14. září po svém setkání s francouzským ministrem vnitra Manuelem Vallsem.

V rozhovoru pro francouzský rozhlas kardinál Barbarin řekl, že svazky osob stejného pohlaví představují „zlom ve společnosti“. „Povede to k nepopsatelným důsledkům. Dále budou chtít svazky tří nebo čtyř osob. A jednoho dne možná padne i zákaz incestu,“ varoval kardinál. Francouzský prezident Francois Hollande během své kampaně slíbil, že pokud bude zvolen, zasadí se o legalizaci manželství homosexuálů a adopce stejnopohlavními páry.

Návrh zákona, který by to umožnil, je v současné době ve Francii projednáván a očekává se, že 24. října bude předložen Radě ministrů.

 „Manželství je slovo představující hráz, jež zajišťuje té nejkřehčí části společnosti – to znamená ženě, která dává život dítěti, aby vše probíhalo za co možná nejlepších podmínek,“ řekl kardinál.

http://claritatis.cz/zpravy/evropa/manzelstvi-homosexualu-otevira-dvere-incestu-a-mnohozenstvi/5942