Panna Mária: Nový Jeruzalem (Slávnosť všetkých svätých)

870

Milí priatelia, máme tu sviatok všetkých svätých, medzi ktorých sú (ako akýchsi čakateľov) zahrnuté aj duše v očistci, ako to hovorí Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho. Nie je nijako zvláštne, že zároveň hovorí aj o Čiernej Šelme slobodomurárstva a jeho boju proti jej deťom, proti Cirkvi.

Čo odporúča, je veľmi jednoduché a každému dostupné. My so svojimi slabými ľudskými silami nedokážeme nič, ak  nie sme spojení modlitbami s Nebom.  Nie je ale jednoduché stať sa malým a pokorným, podobným Panne Márii. Kto však pozorne počúva svoje srdce, nebude mať problémy uvedomiť si, že jeho zakódovanou túžbou je Boh.  A ak to srdce  očistíš  zveríš Panne Márii,  staneš sa nádobou milostí.                                                                                                                   A. Selecký

Nový Jeruzalem

„Dnes je sviatok všetkých svätých a zajtra si pripomeniete duše spasených, ktoré sú však dosiaľ ponorené v očistných mukách očistca.

V týchto časoch veľkého súženia musíte silne prežívať spoločenstvo svätých. Som Kráľovnou všetkých svätých. Som Vojvodkyňou jediného šíku.

Na všetky úklady, ktoré vám denne strojí drak, čierna šelma, šelma podobná Baránkovi a zlí duchovia, majú odo mňa úlohu odpovedať silou a mocou Pánovi anjeli. Veľká je dnes ich nebeská moc, lebo ich posielam ničiť taktiku môjho protivníka, založenú na odďaľovaní premnohých mojich úbohých detí od úcty, patriacej nášmu Bohu a na stále väčšom rozširovaní satanského kultu a čiernych omší. Na túto zvrhlú rúhačskú akciu démonov odpovedajú anjeli večným, hlbokým a neustálym klaňaním a oslavou Pána.

– Na nebezpečenstvá, ktoré vám v týchto dobách strojí Zlý tým, že sa snaží posiať prekážkami, ťažkosťami a podlým odporom cestu, po ktorej musíte kráčať, odpovedajú svätí neba svojou mocnou pomocou a príhovorom.

Skryté a temné pikle, ktoré proti vám kuje slobodomurárstvo, aby ste padli do jeho sietí, sú odhalené a zničené svätými, ktorí nechávajú z neba zostupovať mocné svetlo, ktoré vás zahaľuje a celé vaše bytie prestupuje vôňou viery, nádeje, lásky, čistoty a svätosti.

Spoločenstvo života so svätými je liek, ktorý vám dávam proti podlým a veľmi úkladným nebezpečenstvám, ktoré vám strojí dnes čierna šelma, slobodomurárstvo.

– Proti ťažkostiam výsmechu a utláčania, ktoré proti vám používa šelma podobná Baránkovi, utiekajte sa, moji milovaní synovia, k neustálemu spoločenstvu modlitby so svätými dušami v očistci. Toto spoločenstvo modlitby s dušami v očistci dáva im svetlo a útechu, že čas ich očisťovania bude skrátený a vám poskytne istotu a odvahu uskutočniť vo svojom živote môj plán, ktorý spočíva v tomto: Pomáhať vám plniť v každom okamihu Božiu vôľu Pána.

Dnes pozerám s radosťou na vás, zhromaždených pospolu v nebeskej záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca, aby ste prežívali onú úžasnú skutočnosť spoločenstva svätých, ktorá vás spája, pomáha vám a zaväzuje vás všetkých bojovať za úplné víťazstvo Kristovo príchodom jeho slávneho kráľovstva lásky, svätosti, spravodlivosti a pokoja na svet.

Takto vy už prispievate k vytvoreniu nového Jeruzalema, svätého mesta, ktoré musí zostúpiť z neba ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha a pripravujete prebývanie Boha medzi ľuďmi, aby sa všetci stali jeho ľudom, kde každá slza bude osušená z ich očí a nebude už ani smrti, ani zármutku, ani náreku, ani súženia, lebo prvé veci pominuli.“

 Panna Mária Don Gobbimu, Dongo (Como, Taliansko), 1. novembra 1989

www.mkh.sk  (Panna Mária kňazom, svojím najmilším synom)

http://www.youtube.com/watch_popup?v=r_sYLPe3gX8&vq=medium