Moja hodina príde         

543

                               

Na počátku 17. století  se zjevila Panna Maria v Ekvádore ako Panna Dobrého díla.  Zjevení  a uctívánie  její zázračné sošky schvalovala Katolická církev od počátku.
Nejdůležitější proroctví Panny Marie Dobrého díla hovoří o celosvětové krizi v Církvi a ve společnosti, která měla začít v 19. století a rozšířit se během 20. století.  Dňa 20. ledna 1610, v Quitu v Ekvádoru se Panna Maria zjevila řeholní matce  Mariane de Jesus Torres  s berlou v pravé ruce a svým božským Synem v levé, aby „všichni poznali, že jsem milosrdná a chápavá. Ať přijdou ke mně, protože já je povedu k Němu“.  Řekla, že ve 20. století “ Satan bude téměř úplně vládnout prostřednictvím zednářských sekt. Aby dosáhl tuto obecnou zkaženost, zaměří se zejména na děti. Běda synům těch dob“.
Matka Mariana de Jesus Torres (1563-1635) byla španělskou sestrou řádu Neposkvrného Početí. Počet vizí a mystických omilostnění, které jí byly uděleny jako i zázraky, které se staly na její přímluvu, jsou nesčetné.  V den jejího prvního sv. přijímání, když měla 9 let, se jí zjevila Panna Maria a řekla  jí, že se stane  řeholnicí Jejího Neposkvrněného početí v Novém světě. V roce 1577, ve věku pouze 13 let, Mariana v doprovodu rodiny opustila domov,  aby založila větev Řádu Neposkvrněného početí Panny Marie v Ekvádoru. 

V roce 1582, kdy se matka Mariana modlila před Nejsvětější svátostí, poprvé uviděla hereze, rouhání a nečistotu, které měly za trest zaplavit svět ve 20. století. Panna Maria se jí zeptala: „Má dcero, obětuješ se za obyvatele této doby?“ Matka Mariana odpověděla: „Jsem ochotná.“ QUITOOd šoku, který utrpěla z vidění záplavy takové hrůzy naší doby, matka Mariana padla mrtvá. 
Před Božím soudem jí byla dána možnost: buď zůstat v nebi nebo se vrátit do světa. Podle vzoru Panny Marie, která opustila slávu nebes, aby chránila své děti během těchto těžkých let Církve, matka Mariana se rozhodla vrátit se do života. (Druhá smrt a vzkříšení se udála na Velikonoční neděli v roce 1588.) 
Panna Maria popsala zneužití, které mělo napadnout všechny svátosti: „Bude těžké přijmout svátost křtu a i biřmování.“ Varovala, že ďábel se bude vytrvale snažit zničit zpověď a svaté přijímání. Naříkala nad mnohými svatokrádežemi a zneužitími Nejsvětější svátosti, které měly nastat. Svátost pomazání se bude podceňovat a mnoho lidí zemře, aniž by ji dostalo. 
svátosti manželství, která symbolizuje jednotu Krista s jeho Církví, řekla toto: „ zednáři, kteří budou tehdy u moci, budou vydávat hanebné zákony, aby odstranili tuto svátost a usnadnili všem život v hříchu. V tomto okamžiku nejvyšší nouze Církve, ti, kteří budou mít mluvit, budou mlčet.“ 
Panna Maria matce Mariane řekla, že „duše, které zůstanou věrné v těchto těžkých časech, budou potřebovat velkou sílu vůle, stálost, heroickost a důvěru v Boha. Přijdou chvíle, kdy se vše bude zdát ztraceno a paralyzováno“, ale – Ona slibuje – právě to bude okamžik, kdy se začne „šťastný začátek celkové obnovy“. „Moje hodina přijde,“ předpověděla, „když úžasným způsobem svrhnu pyšného Satana, rozdrtím ho pod svýma nohama, uváži ho řetězem v pekelné propasti, takže Církev a zemi osvobodím od této kruté poroby.“  (zatl)