Správy: Život Cirkvi vo svete  32 * 2015  7. augusta 2015  Ročník 22 

208

 Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi, z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit a z ďalších katolíckych agentúr a internetu. Tieto správy možno nájsť aj na webovej stránke www.modlitba.sk pod „SPRÁVY ZO SVETA“.

IBAN SK2311000000002919930077  SWIFT: TATR SK BX

Obsah 

Africký kardinál vkladá do synody veľké nádeje

Biskup Huonder – Skala vo vlnobití prílivu!

Pápež menuje 2 progresívnych biskupov na synodu?

Duch Svätý nebude mať na synode dovolenku

Sicília: Mnísi ponúkajú denne omšu na pláži

Argentína: Najväčšie pútnické miesto pod vodou

Láska k hriešnikovi neznačí odobriť hriech

Irak: Ako sa bojovníci IŠ stávajú kresťanmi

USA: 54 dní ružencovej novény za rodinu a život

Pápež: 1. september Deň modlitby za ochranu stvorenstva

Nemecko: Pri prijímaní utečencov nebyť naivní

USA: Zbožné tóny v TV debate s republikánmi

Teológ Küng vyzýva k podpore pápeža

Po starých pútnických cestách cez Svätý rok

Pápež vymenoval svojho nového osobného lekára

Španielsko: Transsexuál krstným otcom

USA: Útoky na dva kostoly pri bohoslužbách   

Smutná letná príloha:

Nové „vyznanie viery“ v katolíckej cirkvi Nemecka

Nemecké pútnické miesto „Maria Vesperbild“, Ziemetshausen

Africký kardinál vkladá do synody veľké nádeje

Augsburg, 13.8.2015 (kath.net/KNA) 018 174 – Kardinál Laurent Monsengwo Pasinya (76), arcibiskup z Kinšasy v Demokratickej republike Kongo, s napätím upiera pohľad na vatikánsku synodu biskupov o rodine v októbri. Očakávania sú «veľmi veľké, povedal by som dokonca enormné», povedal pre nemecké «Katolícke nedeľné noviny» (Augsburg, 15./16. augusta). Kardinál Monsengwo vyzval veriacich, aby sa modlili za dobrý priebeh stretnutia biskupov v októbri.

Kardinál je cez víkend hosťom v švábskom pútnickom mieste „Maria Vesperbild“ v Ziemetshausene. Na slávenie slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, tam očakávajú tisíce veriacich. Kardinál Monsengwo bude sláviť pontifikálnu svätú omšu a zúčastní sa aj sviečkovej procesie. Je to prvá návšteva kardinála v tomto pútnickom mieste. V Kongu Pannu Máriu dennodenne vzývajú v modlitbách, ako zdôraznil Monsengwo.

V súvislosti s reformou kúrie vo Vatikáne africký kardinál povedal, že pápež František už niektoré zmeny zrealizoval. «My, kardináli, z Rady kardinálov (C9) sme Svätému Otcovi predostreli niekoľko návrhov a on ich prezentoval príslušným dikastériám. Z reakcií potom rada vyvodí závery.»

Kardinál Monsengwo je členom poradnej rady Svätého Otca (C9) – deviatich kardinálov zo všetkých kontinentov pre reformu Rímskej kúrie. -zg-

Biskup Huonder – Skala vo vlnobití prílivu!

Jediný švajčiarsky biskup, ktorý sa ešte odvažuje hlásať to, čo učí nielen kresťanské zjavenie, sa má umlčať. … Iba 30 percent mužov dokáže prijať svoju homosexuálnu orientáciu.

Komentár Dominika Lussera, Nadácia budúcnosť, CH

Chur, 13.8.2015 (kath.net) 018 173 – Pred niekoľkými dňami priblížil švajčiarsky diecézny biskup z Churu na kongrese „Radosť z viery“ v nemeckej Fulde v 50-minútovej prednáške katolícky pohľad na manželstvo. Niekoľkými vetami pritom spomenul aj homosexualitu a citoval zo Starého zákona z Knihy Levitikus pasáž: „Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich,“ (Lv 20, 13). Akoby biskup Huonder požadoval trest smrti za praktizovanú homosexualitu – tak odvtedy zúria médiá proti biskupovi.

No čo sa títo mediálni strojcovia usilujú vsugerovať verejnej mienke, zdá sa byť v kontexte príspevku biskupa Huondera a vo svetle novozákonného milosrdenstva priam absurdné.

Dôvod neochoty poznať pravdu je jasný: Jediný švajčiarsky biskup, ktorý sa ešte odvažuje hlásať to, čo učí nielen kresťanské zjavenie, ale čo ponúka spoznávať aj prostý zdravý pohľad na skutočnosť, sa má umlčať. Pravdou však je, že homosexuálne akty sú nezriadené a deštruktívne a nevychádzajú z pravej citovej a pohlavnej potreby doplňovania sa navzájom. Evanjelium – a v jeho zmysle aj biskup Huonder  – učí milosrdenstvo voči všetkým hriešnikom, ku ktorým, ako sám vie, aj on patrí. No hriech samotný nemožno práve preto odobrovať. Pastorácia homosexuálov spočíva pre kresťanov zvlášť aj v tom, že ľudí s homosexuálnymi sklonmi – pokiaľ sa to dá – chceme z ich nechceného nezriadeného sklonu vyvádzať. No tento postoj privádza homosexuálnu lobby – na rozdiel od mnohých bývalých gejov a lesieb, ktorí dnes žijú šťastným životom – do slepej zúrivosti.

Švajčiarsky zastrešujúci zväz homosexuálov „Pink Cross“ (Ružový kríž) podal na biskupa Huondera dokonca trestné oznámenie za verejné vyzývanie k zločinu. Doba na výsledok procesu v zmysle „Pink Cross“ zrejme (ešte) nie je zrelá. Smerovanie je však jasné: Totalitnej homosexuálnej lobby a jej spojencom – médiám šíriacim „mainstream“ ide o to, aby všetkými prostriedkami prinútili kresťanov k uznaniu ich vôbec nie až tak veselého (gay) štýlu života.

 Ako totiž výskum o. i. ukazuje, mladistvých uvádzajú do homosexuality podstatne starší dospelí partneri, zatiaľ čo heterosexuáli získavajú prvé sexuálne skúsenosti v rámci svojej vekovej skupiny. Homosexuáli prežili oveľa častejšie sexuálne zneužívanie už ako deti či mladiství. 

Homosexuáli sú aj ako dospelí výrazne častejšie vystavení sexuálnemu zneužívaniu. Homosexuáli každého veku sú fyzicky ako aj psychicky výrazne menej zdraví ako priemer obyvateľstva. Veľké rozdiely sa týkajú najmä oblastí ako depresívne poruchy a nebezpečie samovraždy. Pritom nie je súvislosť  medzi zdravím homosexuálov a eventuálnou spoločenskou diskrimináciou.

Naproti tomu nestabilita rodinnej situácie, ako aj skorá sexuálna aktivita sa zdajú byť faktormi, ktoré môžu viesť k sebapoškodzovaciemu správaniu. Podľa štúdie Univerzity v Zürichu z r. 2006 iba 30 percent mužov dokáže prijať svoju homosexuálnu orientáciu. Takmer polovica z nich sa v rámci 4 týždňov prieskumu najmenej raz poriadne podľahla alkoholu. Aj u drogovo závislých a konzumentov opojných látok homosexuáli mnohonásobne prekonávajú priemer u mužov.

Homosexuálni muži sú ďalej najväčšou rizikovou skupinou pre nakazenie HIV a inými sexuálne prenosnými chorobami. Pravdepodobnosť nakazenia HIV je u gejov až 100-krát väčšia.

Plnosť týchto empirických skutočností, ktoré jasne poukazujú na problematický charakter homosexuálneho sklonu, by muselo vlastne aj biskupovi zo St. Gallen Markusovi Büchelovi dodať pevnú chrbticu, aby dokázal stáť pri katolíckej náuke namiesto toho, aby verejne podrážal nohy svojmu spolubratovi z Churu. No na mnohých, ako sa zdá, pôsobí rev leva dôraznejšie ako pravda ležiaca priamo pred ich očami. O to dôležitejšie je, aby bolo ešte viac ľudí, ktorí túto pravdu jasne a úplne pokojne vyslovia. Nech príde, čo chce! -zg-

Pápež menuje 2 progresívnych biskupov na synodu

Washington, 11.08.2015 (KAP/KNA) 018 172 – Delegácia amerických biskupov na synodu biskupov o rodine na jeseň bude podľa správ médií doplnená o dvoch úzkych spolupracovníkov pápeža Františka. Menovanie arcibiskupa Blase Cupicha z Chicaga a biskupa čiernej pleti z Youngstownu, Georgea Murryho za delegátov na vatikánsku synodu už príde zakrátko, ako informovala agentúra „Catholic News Agency“ (CNA; Denver) v utorok.

Pápež chce dať  hlas na synode vysloveným podporovateľom kurzu reformy a obnovy,“ píše agentúra.

Na stretnutí biskupov 4. až 25. októbra sa má pokračovať v diskusii o postojoch Katolíckej cirkvi voči kontroverzným otázkam pastorácie rodiny.

Pápež má právo popri delegátoch menovaných biskupskými konferenciami menovať aj dodatočných delegátov na synodu. Ak by sa tieto informácie potvrdili, využije toto právo v USA tým, že štyrom skôr konzervatívnym americkým biskupom postaví po boku dvoch reformátorov.

Už v novembri 2014 menovala Biskupská konferencia USA popri svojom predsedovi, arcibiskupovi Josephovi Kurtzovi z Louisville, štát Kentucky, jeho zástupcu kardinála Daniela DiNarda z texaskej arcidiecézy Galveston-Houston, ako aj arcibiskupov najväčších amerických diecéz Los Angeles José Gomeza a hostiteľa Svetového stretnutia rodín, Charlesa Chaputa z Filadelfie. Za členov Rady synody pápež okrem toho vymenoval kardinála Donalda Wuerla z Washingtonu, ako aj pragmatického Newyorčana kardinála Timothyho Dolana.

Arcibiskup Cupich z Chicaga bol spolu s konzervatívnym biskupom Salvatorem Cordileonem zo San Francisco na zozname ako náhradník. Tým, že pápež František teraz Cordileona obišiel a popri Cupichovi pozval na synodu ďalšieho reformátora biskupa Georgea Murryho, vydal pred svojou návštevou USA v septembri neprehliadnuteľný signál, domnievajú sa pozorovatelia.

František menoval Cupicha v novembri za nástupcu ťažko chorého a už medzitým zosnulého kardinála Francisa Georga za arcibiskupa najvplyvnejšej Arcidiecézy Chicago. Pri preberaní pália vo Vatikáne v júni poskytol Cupichovi ako jedinému z novovymenovaných arcibiskupov súkromnú audienciu.

Už počas prvých týždňov v Chicagu arcibiskup Cupich sa vyprofiloval ako vodca reformátorov v Biskupskej konferencii USA a pôsobil v tomto  zmysle aj vo svojej arcidiecéze. Tak ako pápež František posunul sociálnu spravodlivosť do centra svojho ohlásovania viery. Cupich sa považuje za obhajcu práv prisťahovalcov a na encykliku pápeža o životnom  prostredí reagoval vlastnou ctižiadostivou iniciatívou v oblasti klímy.

Biskup Murry ako jezuita vychádza z rovnakej tradície. Patril k americkým biskupom, ktorí sa nedávno stretli s odborárskymi vodcami USA, aby zistili možnosti spolupráce. Na stretnutí bol aj washingtonský kardinál Wuerl.

V USA sa tieto personálne opatrenia vzhľadom na blížiacu sa návštevu pápeža v USA chápu ako znamenie toho, že František nalieha aj na obnovu  v rámci cirkvi USA. -zg-

„Duch Svätý nebude mať na synode dovolenku“

Washington, 11.08.2015 (KAP) 018 171 – Pápež František má v otázkach homosexuality a znovu zosobášených rozvedených na Ježiša orientovaný a v Evanjeliu zakotvený postoj. Zdôraznil to kardinál Christoph Schönborn v interview pre americké katolícke noviny  „National Catholic Register“ (online 10.8.). Vysvetlil v ňom kontext otázky žurnalistu Františkovi z r. 2013 o homosexuáloch a jeho odpovede „Kto som ja, aby som súdil?“ Viedenský arcibiskup v priebehu cesty do USA prejavil tiež dôveru, že Duch Svätý si na synode biskupov napriek mnohým kontroverzným témam „nevezme dovolenku“.

„To, čo František povedal v interview pri spätnom lete zo Svetových dní mládeže – či to nie je vskutku presne to, čo povedal Ježiš v Evanjeliu?“, odpovedal Schönborn na otázku možného pápežom vyvolaného zmätenia medzi katolíkmi pre jeho výpovede k homosexualite. „Ježiš povedal žene: ‚Ani ja ťa neodsudzujem.‘ A v Horskej kázni povedal: ‚Nesúďte.‘ Nepovedal, nazývajte dobro zlom a zlo dobrom. Zdržanie sa posudzovania nikdy neznamená označovať dobro ako zlo a zlo ako dobro,“ vysvetlil arcibiskup.

Svojou veľa citovanou výpoveďou k homosexualite ukázal pápež reakciu, „ktorá prišla priamo z Evanjelia“, ako povedal Schönborn. „Povedal iba: Kto som ja, aby som súdil? Boh je sudca. Ale vo všetkých vieroučných textoch sa František vyjadroval k homosexuálnym partnerstvám jasne. Preto tu nevidím problém. Vidím problém skôr u tých, ktorí vtedajšiu výpoveď pápeža vidia ako problém.“

Nijaká priepasť medzi synodálnymi otcami

Schönborn poukázal aj na názor, že niektorí predstavitelia biskupských konferencií v severnej Európe chcú na synode o rodine v októbri „spochybniť náuku Cirkvi a vyprovokovať konflikty“ tak, že  biskupi sa postavia proti tým, ktorí „chcú, aby katolícka náuka a pastoračná prax o manželstve zostali, ako sú“. K tomu Schönborn:

„Európske cirkvi nie sú nejaký blok. V jednotlivých európskych krajinách sú veľmi rozdielne situácie. Mnohí poľskí biskupi možno nemajú presne ten istý názor ako mnohí nemeckí biskupi. Vo všeobecnosti však mám dojem, že sme obeťami mediálnej potreby všetko prezentovať čierno či bielo. Tam nie sú nijaké odtiene.“

Je potrebné o otázkach manželstva a rodiny teraz otvorene a úprimne diskutovať, ako zdôraznil arcibiskup. „Nemali by sme mať pred tým nijaký strach. Som však presvedčený, že postoje prednesené na synode nie sú tak vzdialené od seba, ako nám to médiá vsugerujú.“

„Hľadím na synodu s veľkými nádejami“

Kardinál ďalej povedal, že na synodu, na ktorej sa sám zúčastní, hľadí „s veľkými nádejami“. „Myslím si, že Pán tak, ako sľúbil, je s nami, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v jeho mene. A nemyslím si, že Duch Svätý si počas synody vezme dovolenku.“

Na záver kardinál zdôraznil dôležitú úlohu pápeža Františka pri synode: „Myslím si tiež, že úlohou Svätého Otca je byť stredobodom spoločenstva v jednote. On je výrazom jednoty Cirkvi. Preto: Ak platí  ‚cum Petro et sub Petro‘ – s Petrom a pod Petrom -, tak sa synoda bude uberať dobrou cestou,“ povedal Schönborn.

Aj v priebehu prvej synody v histórii Cirkvi – tzv. apoštolského zhromaždenia v Jeruzaleme – prebiehala živá a veľmi tvrdá diskusia, pripomenul viedenský arcibiskup. „Ale všetko sa skončilo s veľkou jednotou. Život Cirkvi je aj dnes inšpirovaný rozhodnutiami Jeruzalemskej rady.“

Interview sa konalo v rámci série prednášok a diskusií s kardinálom Schönbornom v kalifornskom inštitúte „Napa Institute“. -zg-

Sicília: Kapucíni ponúkajú denne omšu na pláži

Rím, 12.8.2015 (kath.net) 018 170 – Na Sicílii ponúkajú kapucíni na obľúbenej pláži Mondello od tohto leta denne večernú svätú omšu. Informovali o tom rakúske noviny „Kurier“. Pretože kostolné lavice v Centro Storico sú v súčasnosti kvôli horúčavám sotva zaplnené, prišli kapucíni s takouto myšlienkou.

„Pláž je miestom stretnutia. Ako cirkev sa chceme otvoriť. Nie sme tu, aby sme niekoho obracali, no chceme poskytnúť ľuďom možnosť sláviť Eucharistiu a zúčastniť sa na modlitbách,“ vyhlásil páter Mauro Billetta. „Prinášame Boha kúpeľným hosťom,“ hovorí jedna účastníčka o „kresťanskej animácii“ na najviac navštevovanej pláži Sicílie. Denne o 19.00 hod. sa slávi v Lungomare svätá omša. Na to sa pod bielym plastovým stanom vybuduje provizórny oltár. -zg-

Argentína: Najväčšie pútnické miesto pod vodou

Buenos Aires, 12.08.2015 (KAP) 018 169 – Veľkými záplavami v strednej Argentíne je postihnuté aj najdôležitejšie mariánske pútnické miesto krajiny Lujan. Podľa denníka „La Nacion“ rovnomenná rieka v pútnickom mieste Lujan prekročila výšku hladiny 5,40 metrov a zaplavila okrem iného aj baziliku.

Na ochranu obyvateľov správa obce evakuovala stovky budov. Viaceré ulice ako aj cintorín uzavreli. „Núdzový stav ešte potrvá,“ citovali noviny úradníka zodpovedného za ochranu proti povodniam. Očakávajú sa ďalšie dažde a nikto nevie povedať, či hladina opäť stúpne.

Podľa médií je v Argentíne postihnutých záplavami 20 000 ľudí. Traja ľudia prišli pri povodni o život.

Rakúsky kardinál Christoph Schönborn pred dvomi rokmi v Lujane požehnal pozemok, na ktorom postavili kláštor malých sestier od Baránka. Nástupca pápeža Františka, arcibiskup Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, daroval pozemok reholi podľa želania bývalého kardinála Bergoglia. „Pápež  František má hlbokú úctu k Panne Márii z Lujanu. Darovanie pozemku inicioval už ako arcibiskup Buenos Aires,“ povedal Schönborn.

Pútnické miesto leží asi 70 km od Buenos Aires. Každoročne putuje do malého mestečka asi 30 000 ľudí k patrónke tohto latinskoamerického štátu. -zg-

Láska k hriešnikovi neznačí odobriť hriech

„Právo na sex mimo manželstva nemajú ani homosexuáli, ani heterosexuáli“ – Príspevok olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, podpredsedu Českej biskupskej konferencie k synode o rodine

Praha, 11.8.2015 (kath.net/Katolický týdeník) 018 168 – Kto prijal Krista ako svojho Vykupiteľa, nebude iste zaraz dokonalý, môže sa pasovať s rôznymi slabosťami a putami, ale jeho zásadné smerovanie bude zamerané na spásu. Jeho prioritou je nebo. Ako racionálny človek potrebuje na ceste do neba všetko, čo mu k dosiahnutiu tohto cieľa pomáha a vyhýba sa všetkému, čo ho od tohto cieľa odvádza. Necháva sa viesť a formovať Kristom. Spoznáva, že to nie je ľahké a že robí chyby, ktoré ľutuje, prosí o odpustenie a usiluje sa polepšiť. Od Krista však nebude vyžadovať, aby tieto pravidlá zmenil. Ak prijme Evanjelium do svojho myslenia a konania, vytvára kresťanskú kultúru, ktorá sa iste odlišuje od všeobecnej kultúry jeho okolia, ktoré je nekresťanské. To platí pre všetkých bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Právo na sex?

Odsudzovať niekoho, pretože má inú sexuálnu orientáciu je rovnako nesprávne, ako odsudzovať niekoho pre farbu pleti. Na druhej strane je neprijateľné, ak niekto z takejto skupiny požaduje „výhody a práva“, ktoré iní nemajú. To je nespravodlivé. Právo na sex mimo manželstva nemajú ani homosexuáli, ani heterosexuáli. Sväté písmo nazýva oboje hriechom. Je potrebné odsúdiť každý hriech, aj keď máme hriešnika milovať. Láska k hriešnikovi však neznamená odobriť hriech, ale ponúknuť mu pochopenie a pomoc. Cirkev mala od počiatku jasnú prax pokánia. Verejní hriešnici boli zo spoločenstva vylúčení. Pritom nešlo iba o sexuálne hriechy, ale napríklad aj o opilstvo, krádež, úžeru, či násilné poškodenie iného. Ak však vykonali pokánie a dostali odpustenie, mali ich všetci znova prijímať ako nevinných.

Ak sa niekto cíti byť neprijímaný spoločenstvom, pretože propaguje či schvaľuje hriech, nie je to vina Cirkvi. Kto nájde odvahu na obrátenie a pokánie, toho musí spoločenstvo prijať, aj keď mu to možno padne niekedy ťažko. Mnohí rodičia trpia kvôli svojim deťom, ktoré sú choré, prepadnú drogám, či stratia vieru, dajú sa rozviesť, sú možno z vlastnej viny bez práce, alebo majú inú orientáciu. Táto bolesť nie je nijakým dôvodom na odmietanie alebo nelásku.

Spomínam si na jedného kňaza, politického väzňa, ktorý hovoril s veľkou úctou o istej matke, ktorá stále znova verne navštevovala svojho syna – vraha. Čím viac dieťa trpí alebo zblúdi, o to viac potrebuje lásku, pomoc a modlitbu. Aj Cirkev mu má ponúkať pomoc, ale to v nijakom prípade neznamená, že sa pridáme k programu, čo oslavuje životný štýl, ktorý odporuje Božiemu zákonu.

Skutočná pomoc nespočíva vo verbovaní, ale je osobnou záležitosťou. Potrebuje odbornú kompetenciu a ja pripúšťam, že dostatok odborníkov niet. Ale pomôcť môže iba ten, kto si skutočne za tým stojí, kto hľadá cestu s Kristom a nechce, aby Cirkev menila Bibliu.

Rímska synoda bude hovoriť o rodine a rodinu tvoria otec, matka a deti. Cirkev nemôže prijať ideológiu „gender“, ktorá nielen že odporuje náuke Cirkvi, ale odporuje aj zdravému ľudskému rozumu.

Všetci ľudia sú povolaní k láske, ale nie všetci k manželstvu. Niektorých pozýva Boh k zasvätenému životu pre Božie kráľovstvo, iní majú zostať sami. Napriek tomu môžu žiť pre iných, byť užitoční a naplniť svoj život skutkami lásky, ktoré im prinášajú šťastie. -zg-

Irak: Ako sa bojovníci IŠ stávajú kresťanmi

Teror IŠ a rastúci útlak na Strednom Východe – znamenie duchovného boja o srdcia tamojších ľudí.

Erbil, 10.8.2015 (kath.net/idea.de) 018 167 – V severnom Iraku sa stále viac moslimov prikláňa ku kresťanskej viere. Sú medzi nimi dokonca aj bojovníci teroristickej organizácie „Islamský štát“, ktorí pre svoju novú vieru ohrozujú aj vlastný život. Úplne stratili ilúzie a sú zhrození barbarstvom IŠ. Niektorým z nich sa dokonca Ježiš Kristus zjavil osobne. Informujú o tom internetové noviny „Christian Post“ s odvolaním sa na bývalých moslimov v oblastiach konfliktov. IŠ vyhnala z domoviny státisíce kresťanov, jezídov a umiernených moslimov.

Mnohí utečenci sa cítia opustení zvyškom sveta. Ale úžasným spôsobom našli tisíce z nich cestu ku kresťanskej viere, ako uvádza „Christian Post“. Medzi nimi je Iračan Barazan Azeezi. Nechal sa vyškoliť na imama a často kázal o Koráne. No vždy sa Alaha bál a cítil, že mu niečo chýba. Potom sa mu vo sne zjavil Ježiš Kristus a ukázal mu, že túži po Ježišovej láske a pokoji. Azeezi sa vydal hľadať Bibliu a začal ju čítať. Tu spoznal pravdu a začal milovať „pravého Boha“. Keď sa jeho rodina dozvedela o jeho obrátení, najprv ho vyhlásila za blázna a potom sa ho pokúšala usmrtiť. Dôvod: Podľa islamského náboženského zákona šaría zmena náboženstva moslima sa trestá smrťou. Napriek tomu sú mnohí ochotní zaplatiť túto cenu po tom, čo spoznali Ježiša, ako hovorí Azeezi.

Ježiš sa zjavuje bojovníkovi IŠ ako svetlo

Podľa jeho slov dokonca aj niektorí bojovníci IŠ nadobudli takéto skúsenosti. Napríklad po dobytí severoirackého mesta Mosul pred vyše rokom zničili kostoly. Istý bojovník potom večer uvidel veľmi jasné svetlo. Zdroj svetla sa mu dal spoznať ako Ježiš. Na to ho tento bojovník prijal za svojho Pána a Spasiteľa. Iní mali podobné skúsenosti. Ježiš sa im zjavil a uzdravil ich. Podľa novín v severnom Iraku sa pravidelne zhromažďuje asi 1000 bývalých moslimov na bohoslužby v arabskom jazyku. Iní sa pýtajú na význam Ježiša a Biblie. Azeezi je presvedčený, že teror IŠ a rastúci útlak na Strednom Východe je znamením duchovného boja o srdcia tamojších ľudí. -zg-

USA: 54 dní ružencovej novény za rodinu a život

USA, 10.8.2015 (kath.net) 018 166 – V USA sa 15. augusta začína 54-dňová modlitbová akcia za rodinu. Vyzval k tomu arcibiskup Jerome Listecki z Milwaukee vo svojej funkcii vedúceho Ružencového evanjelizačného apoštolátu. Vo výzve sa veriaci pozývajú k tomu, aby sa do 7. októbra denne modlili ruženec za potreby rodiny. K špeciálnemu úmyslu modlitieb patrí aj pokoj, ochrana života a náboženská sloboda, ktoré sú v USA a v západných krajinách stále viac ohrozované. -zg-

Pápež: 1. september Deň modlitby za ochranu stvorenstva

Vatikán, 10.8.2015 (RV) 018 165 – Aj Katolícka cirkev bude od 1. septembra tohto roku sláviť tento deň ako Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva. Rozhodol o tom pápež František. Uvádza to v dnes zverejnenom liste adresovanom kardinálom Petrovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, a Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Katolícka cirkev sa tak už tohto roku, teda o tri týždne, pripojí ku Pravoslávnej cirkvi, ktorá už istý čas slávi tento deň s týmto zameraním. Ako píše Svätý Otec hneď v prvých radkoch listu, činí tak „zdieľajúc starosť o budúcnosť stvorenstva spolu s milovaným bratom patriarchom Bartolomejom a prijímajúc odporúčanie jeho zástupcu, metropolitu Pergama Ioannisa, ktoré predniesol pri prezentácii encykliky Laudato si’ o starostlivosti o spoločný dom.“

„Ako kresťania chceme ponúknuť náš príspevok k prekonaniu ekologickej krízy, ktorú ľudstvo zažíva. Preto musíme v prvom rade načerpať z nášho bohatého duchovného dedičstva motiváciu, ktorá bude živiť zanietenie za starostlivosť o stvorenie, vždy majúc na pamäti, že pre veriacich v Ježiša Krista, Božie Slovo, ktoré sa stalo pre nás človekom, «spiritualita nie je oddelená od ich tela, ani od prírody alebo od skutočností tohto sveta, ale naopak žije s nimi a v nich, v spoločenstve so všetkým, čo ich obklopuje» (Laudato si’, 216). Ekologická kríza nás preto vyzýva k hlbokej duchovnej konverzii: Kresťania sú povolaní k «ekologickej konverzii, ktorá vedie k tomu, že umožníme, aby vo vzťahoch so svetom, ktorý nás obklopuje, vyšli najavo všetky dôsledky nášho stretnutia s Ježišom» (tamže, 217). Vskutku, «žiť povolanie byť ochrancami Božieho diela je podstatnou súčasťou cnostného života, a nie je to niečím voliteľným, ani žiadnym druhotným aspektom kresťanského života» (tamže).

Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme. Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Žijeme v dobe, v ktorej všetci kresťania čelia rovnakým a dôležitým úlohám, na ktoré musíme dať spoločné odpovede, aby sme boli dôveryhodnejšími a účinnejšími. Z toho vyplýva moje želanie, aby tento deň mohol zahrnúť určitým spôsobom aj iné cirkvi a cirkevné spoločenstvá a mohol byť slávený v súlade s iniciatívami, ktoré v súvislosti s touto témou vyvíja Svetová rada cirkví.“

V liste, datovanom 6. augusta 2015 na Sviatok Premenenia Pána, sa ďalej pápež obracia menovite na kardinála Turksona, aby informoval spoločenské i cirkevné inštitúcie zodpovedné za oblasť ekológie o zriadení Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva, aby bol slávený v súlade s miestnymi požiadavkami a situáciou, za účasti všetkého ľudu, a aby bol momentom modlitby, reflexie a zmeny životného štýlu. Na kardinála Kocha sa pápež František v závere listu obracia so žiadosťou rozvinúť potrebné kontakty s Ekumenickým patriarchátom a ďalšími ekumenickými inštitúciami, pre zabezpečenie toho, aby sa tento Svetový deň mohol stať znamením spoločnej cesty všetkých veriacich v Krista. „Dúfajúc v širšiu spoluprácu pre čo najlepší štart a rozvoj Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva vyprosujem príhovor Najsvätejšej Panny Márie Matky Božej a svätého Františka z Assisi, ktorého Chválospev stvorenia inšpiruje mnohých mužov a ženy dobrej vôle žiť na oslavu Stvoriteľa a v úcte voči stvorenstvu“ – píše Svätý Otec v závere listu, ktorý uzatvára požehnaním.

Nemecko: Pri prijímaní utečencov nebyť naivní

Bad Blankenburg, 10.8.2015 (kath.net/idea.de) 018 164 – Nemecko nesmie byť pri prijímaní utečencov naivné. Nie u každého je dostatočný dôvod na udelenie azylu. Tento názor vyslovil nemecký poslanec CDU Volkmar Klein z Burbachu pri Siegene na výročnej konferencii Nemeckej evanjelickej aliancie 8. augusta v durínskom Bad Blankenburgu. Podľa Kleina je Nemecko pre utečencov z vojnových oblastí Sýrie a Iraku príťažlivým a dobrým útočiskom. Popri tom však prichádzajú aj mnohí ľudia, ktorí neutekajú pred vojnou a prenasledovaním, ale dúfajú v dobrý život v západnej Európe. Pochádzajú napríklad z balkánskych štátov, či z krajín Afriky. Túžba po blahobyte je veľmi veľká. To však nie je dostatočný dôvod na získanie azylu, ako povedal Klein. Treba skôr rozšíriť možnosti rozvoja v ich domovských krajinách napríklad lepším vzdelaním a poskytovaním nižších úverov. Bez práce ľudia vo svojej vlasti nezostanú.

Kvóty pre kresťanov ťažko presadiť

Klein je aj predsedom Evanjelického pracovného kruhu CDU v Severnom Porýní – Vestfálsku. Politik vyzval kresťanov, aby vyhľadávali rozhovor s utečencami a pomáhali im. Vyslovil sa aj za to, aby sa prednostne prijímali kresťanskí utečenci zo Sýrie. Tí patria k najviac ohrozeným skupinám. Avšak požiadavka takýchto kvót, ako to žiadal aj býv. bavorský premiér a minister vnútra Günther Beckstein (CSU) v komentári Evanjelickej spravodajskej agentúry „idea“, možno ťažko presadiť. Klein vyzval islamský svet, aby robil viac pre utečencov a vyhnancov. Tak Spojené arabské emiráty napríklad zatiaľ neprijali nijakých utečencov. -zg-

USA: Zbožné tóny v TV debate s republikánmi
Je čas odporovať, keď sa štát pokúša vnikať do Cirkvi a presadzovať svoj názor na manželstvo!

USA, 10.8.2015 (kath.net/idea.de) 018 163 – V USA praktizujúci kresťania medzi 17 kandidátmi republikánov na prezidenta nahodili priam zbožné tóny. Široký priestor diskusie bol venovaný tzv. homosexuálnemu „manželstvu“, ktoré ústavný súd vyhlásil za ústavné právo. Pri prenose z Clevelandu (štát Ohio) katolícky senátor Marco Rubio z Floridy vyhlásil, že Boh požehnal republikánsku stranu niekoľkými  „veľmi dobrými kandidátmi“ a: „Demokrati nedokážu nájsť ani len jedného.“

Demokrati nemajú do Bieleho domu po voľbách v novembri 2016 ešte ani jedného oficiálneho kandidáta. Najväčšie šance sa pripisujú bývalej ministerke zahraničia Hillary Clintonovej. Tá je za homosexuálne „manželstvo“ aj za právo ženy na potrat.

Väčšina republikánov sa stavia k legalizovaniu homosexuálneho „manželstva“ kriticky až odmietavo, lebo manželstvo definujú ako spoločenstvo muža a ženy. Guvernér štátu Ohio, John Kasich, povedal, že verí v tradičné manželstvo, ale bude rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu. Kasich bol ako syn chorvátskych prisťahovalcov vychovaný po katolícky a chcel sa stať kňazom. Ako mladík sa odvrátil od viery, ale znova sa k nej vrátil, keď jeho rodičia v r. 1987 po dopravnej nehode s opitým vodičom prišlo o život. Teraz navštevuje anglikánsky kostol.

Senátor Rand Paul z Kentucky zdôraznil, že sa bude zasadzovať za to, aby zostala chránená náboženská sloboda občanov, ktorí odmietajú homosexuálne „manželstvo“ z dôvodu viery: „Je čas odporovať, keď sa štát pokúša vnikať do Cirkvi a presadzovať svoj názor na manželstvo.“ Es Paul je členom reformovanej presbyteriánskej cirkvi.

Štát chce ovplyvňovať aj súkromné školy

Ďalším sporným bodom bol vzdelávací program „Common Core“ (Spoločné jadro). Vláda tým chce aj vo všetkých súkromných školách v USA zaviesť jednotný program učebných plánov. Až 45 z 50 štátov USA, ako aj dištrikt hlavného mesta Washington, túto úpravu prijali. Bývalý guvernér Floridy, katolík Jeb Bush, sa vyslovil za to, aby sa štátom prenechalo rozhodnutie o jeho zavedení.

Senátor: Ako sa otec stal evanjelizátorom

O svojej osobnej ceste ku kresťanskej viere informoval senátor Ted Cruz z Texasu. Ako syn kubánskych prisťahovalcov mal tri roky, keď jeho otec alkoholik opustil rodinu. No neskôr sa v baptistickom spoločenstve obrátil a stal sa evanjelizátorom. To ho veľmi poznačilo, ako povedal Cruz. -zg-

„Teológ“ Küng vyzýva k podpore pápeža

Bonn, 9.8.2015 (KAP/KNA) 018 162 – Sporný nemecký teológ Hans Küng (87) vyzval biskupov a kňazov, aby viac podporovali pápeža Františka v jeho úsilí o reformy. V novej knihe, ktorá vyšla v pondelok v mníchovskom vydavateľstve Piper „Sedem pápežov“, Küng zdôrazňuje, že „ak má tento pápež urobiť rozsiahlu reformu Cirkvi, tak iste nie ako osamotený aktér. Pri svojom reformnom kurze nevyhnutne potrebuje podporu mnohých, nielen reformných skupín“.

Küng v 400-stránkovej knihe kritizuje úsudok, že pápež je „iba mužom mnohých slov“. A poukazuje na reformy Vatikánskej banky IOR. O Františkovi Küng doslova píše: „Svojou priamou rečou, svojím antikuriálnym životným štýlom a svojím apelom na Evanjelium zásadne zmenil celú atmosféru dvorského rímskeho systému s jeho záujmovými skupinami a závislosťami. Na reforme kúrie sa intenzívne pracuje.“

Okrem toho, ako uvádza teológ, bývalý arcibiskup z Buenos Aires „prijal do doterajšieho eurocentrického kolégia kardinálov mužov z juhovýchodnej Ázie a Oceánie“. Pripomenul, že v Lampeduse František kritizoval európsku utečeneckú politiku a v Európskom parlamente v Štrasburgu zasa kapitalistický hospodársky poriadok.

Neprehliadnuteľné je podľa Künga, že pápežovi často „v samovoľných a neprofesionálnych orgánoch kúrie“ chýba podpora v reformách. Vzhľadom na voľbu mena Küng píše, že „František z Assisi fakticky predstavuje alternatívu k rímskemu systému“.

Küng, ktorému pápež Ján Pavol II. v r. 1979 odobral povolenie prednášať, nazýva svoju knihu „správou o veľmi individuálnych skúsenostiach, ktoré som osobne priamo či nepriamo nadobudol s ostatnými siedmymi pápežmi“. „To, že som istých pápežov poznal menej dobre ako iných, má prirodzene do činenia aj s mojou sympatiou, či antipatiou“, vyhlasuje Küng.

Bývalý profesor teológie v nemeckom Tübingene – v istej dobe tam pôsobil paralelne s Jozefom Ratzingerom, pápežom Benediktom XVI. – trpí rôznymi chorobami. V súčasnosti sa má relatívne dobre. Tak ako každý rok, aj teraz trávi dlhšiu dovolenku vo svojej švajčiarskej domovine. -zg-

Po starých pútnických cestách cez Svätý rok

Mesto Rím otvára štyri pešie cesty k Bazilike sv. Petra

Vatikán, 9.8.2015 (KNA Johannes Schidelko) 018 161 – Až 30 miliónov pútnikov očakáva Rím k Svätému roku. Mesto sa nachádza v trvalej kríze a na túto udalosť sa sotva pripravuje. Teraz však majú štyri pútnické cesty zabrániť kolapsu cestnej dopravy.

Mesto Rím v nadchádzajúcom Svätom roku stavia na starú cnosť putovania. Pre peších pútnikov sa majú vybudovať štyri staré pútnické cesty cez centrum mesta popri náboženských centrách a miestach stretávania, ktorých cieľom je Bazilika sv. Petra. Tak chce primátor Ignazio Marino upraviť trasy pre nápor očakávaných 33 miliónov pútnikov a zabrániť tomu, aby sa každodenný dopravný chaos vo Večnom meste rozšíril na totálny kolaps. Na vybudovanie týchto trás je určených 800 000 eur, ako informovali talianske médiá.

Kto príde do Ríma na «Jubileum milosrdenstva» od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016, musí mať dobrú kondíciu na pešiu púť, alebo využiť verejné dopravné prostriedky. Cesta autobusom k Lateránskej bazilike, k Bazilike Santa Maria Maggiore, či k Bazilike sv. Petra totiž možná nebude. Návšteva štyroch bazilík – vrátane Baziliky sv. Pavla za hradbami – však patrí k pevným bodom programu každého jubilejného roka.

K bazilikám tak povedú pútnikov štyri staré pútnické cesty. «Cammino papale» (Pápežská cesta) sleduje v dvoch variantoch trasu, ktorou pápeži po svojom zvolení prichádzali zo svojho sídla v Lateráne do Baziliky sv. Petra. Od 16. storočia patrí trasa okrem toho k pútnickým cestám Svätých rokov: vedie ku Koloseu, kde kresťania umierali mučeníckou smrťou, popri Mamertínskom žalári – kde podľa legendy bol väznený sv. Peter – potom smerom k Panteonu a k Anjelskému mostu nad Tiberom. Posledný úsek cesty vedie ulicou starožitností Via Coronari alebo cez Via Banchi.

«Cammino del pellegrino» (Pútnická cesta) hneď po Mamertínskom žalári zahýba k Via Giulia, ktorá vedie v blízkosti rieky Tiber. A «Mariánska cesta» sa začína pri Bazilike Santa Maria Maggiore a krátko za Koloseom sa napája na ostatné cesty.

Mesto Rím oznámilo, že tento cestný projekt oficiálne vypíše. Priamemu vydaniu zákazky zhotoviteľovi sa chce mesto vyhnúť, pretože pre obvinenia z korupcie, rodinkárstva a spojenia s mafiou je už nejakú dobu pod tlakom. Kto zákazku dostane, bude musieť pracovať dňom nocou, aby dielo včas dokončil, ako sa vyjadril primátor Marino aj príslušný referent Maurizio Pucci. Čas naozaj súri –mesto doteraz v oblasti príprav na Svätý rok sotva niečo podniklo. 

Konkrétne ide najmä o dobudovanie existujúcich ciest: chodníky sa majú rozšíriť, prekážky odstrániť pre postihnutých a čiastočne dobudovať aj nové trasy pre cyklistov. Niektoré námestia popri trasách sa majú uzavrieť pre autá ako napríklad Piazza Sant’Agostino pri Panteone alebo Piazza dell’Orologio za kostolom Chiesa Nuova. Pútnické trasy sa tiež vyhýbajú veľkým uliciam a námestiam, vedú po postranných uliciach a obchádzajú napríklad živý Campo di Fiori.

Na brehoch Tiberu oproti Anjelskému hradu sa štyri pútnické cesty stretávajú. Krátko predtým sú tri veľké kostoly naplánované ako miesta stretnutia pútnikov Svätého roka: Chiesa Nuova, San Giovanni dei Fiorentini a San Salvatore in Lauro. Posledný úsek cez most vedie cez  Via della Conciliazione k Bazilike sv. Petra. Široká prístupová cesta k Vatikánu sa má z väčšej časti stať pešou zónou. Pravá strana bude vyhradená výlučne pre pútnikov, ktorí by chceli vstúpiť do Baziliky sv. Petra Svätou bránou.

Do projektu pútnických ciest sa má zahrnúť aj vzdialenejšia Bazilika sv. Pavla za hradbami a tiež zo severu do mesta vedúca Via Trionfale, ktorá je ukončením ulice Via Francigena. Po nej putovali už od konca prvého tisícročia – teda 300 rokov pred prvým Svätým rokom – pútnici z Canterbury cez Alpy až do Ríma k hrobu sv. Petra. -zg-

Pápež vymenoval svojho nového osobného lekára

Vatikán, 8.8.2015 (RV-jk/KAP) 018 160 – Svätý Otec František vymenoval za svojho osobného lekára prof. Fabrizia Soccorsiho (73), bývalého primára hepatologického oddelenia Nemocnice sv. Kamila v Ríme a poradcu oddelenia zdravotníctva na Governatoráte štátu mesta Vatikán. Prof. Soccorsi pochádza z Ríma a má 73 rokov. Narodil sa 2. februára 1942 v Ríme a štúdium medicíny ukončil v r. 1968. Pôsobil ako odborný lekár pre internú medicínu s odborom hepatológia, aj ako akademický pedagóg. Pred týždňom František menoval endokrinológa Alfreda Pontecorviho za vedúceho oddelenia zdravotníctva Vatikánu. Obe úlohy predtým zastával kardiológ Patrizio Polisca. -zg-

Španielsko: Transsexuál krstným otcom

Madrid, 8.8.2015 (kath.net/KNA) 018 159 – Transsexuál zo španielskej Diecézy Cadiz sa smie stať krstným otcom svojho synovca. Diecézny biskup Cadizu, Rafael Zornoza Boy, to nakoniec 21-ročnému Alexovi Salinasovi povolil po tom, čo sa v celej krajine rozpútal spor o toto povolenie. Informoval o tom denník «El País» zo 7. augusta.

Podľa správy biskup Salinasa ako krstného otca sprvu odmietol, pretože jeho životný štýl sa nezhoduje so zásadami Cirkvi. Na to rozbehol Salinas petíciu na internete, v ktorej prosil pápeža Františka o pomoc. «Cirkev, ktorú ja poznám, nie je taká», žaloval sa mladý muž. Petícia dosiahla viac ako 35 000 podpisov.

Podľa denníka «El País» diecéza „zmenila kurz“ a ďalej denník napísal: „Byť transsexuálom nie je dôvod na vylúčenie z úradu krstného rodiča.“ Kvôli sporu by sa zrušený krst mohol konať v septembri. -zg-

USA: Útoky na dva kostoly pri bohoslužbách  

Las Cruces, 7.8.2015 (idea.de) 018 158 – Po dvoch útokoch na kostoly v Las Cruces (štát Nové Mexiko) protestanti a katolíci v meste s 97 000 obyvateľmi sa primkli bližšie k sebe. V nedeľu 2. augusta vybuchli v čase bohoslužieb v rozpätí pol hodiny výbušné nálože  v baptistickom spoločenstve „Golgatha“ a v katolíckej Farnosti sv. kríža. V oboch kostoloch vznikli vecné škody, zranený našťastie nikto nebol. Páchateľov zatiaľ nechytili. V baptistickom spoločenstve sa 10 minúť pred bohoslužbami zišlo asi 30 veriacich. Časovaná bomba vybuchla pri vchode. Spoločenstvo dostane 9. augusta nového pastora. Kevin Glenn počul v rozhlase o útoku a vyzval všetkých kresťanov, aby sa neoddávali pocitom pomsty. Povedal, že aj keď páchatelia spáchali zlo, neslobodno ich démonizovať. Aj pre nich zomrel Ježiš Kristus na kríži.

Pastor Kevin Glenn a katolícky biskup Oscar Cantu (Las Cruces) vyzvali všetky kresťanské spoločenstvá k zvýšenej ostražitosti. Biskup povedal, že jeho diecéza je v modlitbách a solidarite spojená s baptistami.

Výbuch v Kostole sv. kríža nastal počas slávenia Eucharistie. Ako povedal Mons. John Anderson, práve vyslovoval slová „Vezmite a jedzte, toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás,“ keď počul hlasnú ranu. Pretože všetci kľačali pri oltári, nikto sa našťastie nenachádzal na mieste výbuchu pri vchode. -zg-

Smutná letná príloha:

Nové „vyznanie viery“ v katolíckej cirkvi Nemecka

Pasov, 7.8.2015 (IK) 018 157 – Vzhľadom na postoj väčšiny nemeckých biskupov ku katolíckej sexuálnej a manželskej morálke sa zdá byť vhodné, znova raz uprieť zrak na celé dilema katolíckej cirkvi v Nemecku. Už viac ako 40 rokov je katolícka náuka viery a morálky pod krížovou paľbou kritiky. Tento rozporný postoj dokonca aj na strane zasvätených hodnostárov sa objavuje vo všetkých oblastiach pôsobenia cirkvi od „vysokých pozícií“ teologického vzdelávania až po homílie, katechézu a výuku náboženstva. Preto neudivuje, že sa v krajine už rozšírilo „nové vyznanie viery“, ktoré znie nasledovne:

 • Ježiš bol síce mimoriadnym človekom, ale svojím bytím nebol

Božím synom.

 • Označenie „Boží Syn“ sa má chápať funkčne: Ježiš konal

z poverenia Boha.

 • Zázraky neexistujú, pretože príroda je uzavretý kruh príčin a pôsobenia.
 • Mária počala Ježiša nie pôsobením Ducha Svätého, ale s Jozefom alebo s iným mužom.
 • Ježiš neurobil nijaké zázraky s výnimkou uzdravenia niektorých chorých, čo môžeme vysvetliť ako spontánne uzdravenia.
 • Ježišova smrť nebola zmiernou obetou za ľudí, ale smrťou mučeníka.
 • Ježišovo mŕtve telo ležalo aj po treťom dni po jeho smrti v hrobe.
 • Reč o „vzkriesení“ znamená, že Ježiš naďalej žije u Boha a jeho vec pokračuje ďalej.
 • Ustanovenie katolíckej cirkvi nie je božského pôvodu, ale ľudského pôvodu a práva.
 • Všeobecné kňazstvo a sviatostné kňazstvo sa neodlišujú podstatou ale iba stupňom.
 • Úrad diakona, kňaza a biskupa nie je vyhradený mužom.
 • Prítomnosť Ježiša v eucharistickej podobe chleba a vína netreba chápať ako „reálnu“, ale symbolickú.
 • V liturgii ide predovšetkým o skúsenosť ľudského spoločenstva, o poučenie a zábavu a nie o kontempláciu a poklonu.
 • Rôzne kresťanské vyznania sú rovnocenné.
 • Aj nekresťanské náboženstvá sú regulárnymi cestami k Bohu.
 • Každý človek má svoju vlastnú pravdu.
 • Za určitých okolností môžu aj mimo manželstva existovať sexuálne vzťahy medzi ľuďmi rôznych, ale aj rovnakých pohlaví.
 • Žena má právo rozhodovať o živote a smrti svojho nenarodeného dieťaťa.
 • V konfliktných prípadoch nie je Boh, ale človek meradlom vecí.
 • Boh prijíma každého človeka takého, aký je.
 • Peklo je prázdne – všetci prídeme do neba.

Je jasné, že toto sekularizované „krédo“ nemotivuje k návšteve bohoslužieb, k prijatiu sviatosti zmierenia, k celibátnemu životu kňaza či rehoľníka a ani k rozhodnému kresťanskému životu laikov.

Už viac ako 40 rokov sa katolícka cirkev v Nemecku zamestnáva tým, že sa sama likviduje a síce s úspechom. V súčasnosti sa už zhodila na služobníka relativisticko-hedonistického ducha doby a stala sa organizáciou, ktorej sa môžeme s dobrým svedomím radšej vyhýbať.

Pre slepotu voči realite a odolnosti voči radám väčšiny jej hodnostárov a kňazov bude zánik náboženského života v nezmenšenej miere pokračovať. Zachrániť katolícku cirkev v Nemecku z hľadiska ľudského vnímania už nemožno. Ak nezasiahne Boh, čoskoro bude zaujímať už iba historikov a archeológov. -zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.