Kresťanom hrozí úplné vyhnanie z pôvodných krajín ranej Cirkvi

317

Viedeň, 29.10.2010 (KAP) 013 954 – Ak sa situácia kresťanov na Blízkom Východe od základu nezlepší, hrozí im úplné vyhnanie z regiónov, v ktorých bola Cirkev prítomná od svojich počiatkov. Toto naliehavé varovanie spojené s výzvou k solidarite s prenasledovanými bratmi a sestrami vo viere v krajinách ako Irak, Egypt či Libanon, vyjadrili odborníci na tlačovej konferencii v piatok vo Viedni v súvislosti s ukončením Mimoriadnej synody biskupov o Blízkom Východe v Ríme.
Viedenský pomocný biskup Franz Scharl, sýrsko-pravoslávny biskup Emmanuel Aydin, riaditeľ KOO Heinz Hödl a hovorkyňa Pro Oriente Pia de Simony sa zhodli na tom, že východné cirkvi potrebujú viac spolupráce a úprimných partnerov na dialóg s islamom.
Zástupca CSI Elmar Kuhn podložil rýchlo rastúci exodus východných kresťanov štatistikou: na Blízkom Východe poklesol podiel kresťanov v celkovom obyvateľstve v minulom storočí z 20 percent na 2 percentá, v Libanone zo 60 percent na tretinu, v Turecku z pätiny na menej ako 1 percento. Aj na synode zaznelo, že o 50 rokov by najmä v moslimských krajinách nemuseli byť už vôbec nijakí kresťania. …
De Simony poukázala na to, že zo 100 ľudí vo svete prenasledovaných za vieru je 75 kresťanov. A v 50 štátoch – väčšinou islamských – prebieha úplná „vojna“ proti kresťanským menšinám. -zg-