Chvíľa pre pesničku: El Condor Pasa (peruánska ľudová)

416

EL CONDOR PASA (peruánska ľudová)
text Simon a Garfunkel

Radšej by som bol vrabcom ako slimákom,
áno bol by som, keby som mohol, určite by som bol.

Radšej by som bol kladivo ako klinec,
áno bol by som, keby som mohol, určite by som bol

Preč, radšej by som plachtil preč,
ako labuť ktorá je hneď tu – a hneď tam.

Človek je pripútaný k zemi, to je to najsmutnejšie,
a dáva svetu najsmutnejší zvuk.

Bol by som radšej lesom ako ulicou, áno bol by som,
keby som mohol, určite by som bol

Radšej by som cítil zem dolu pod nohami, áno bol by som,
keby som mohol, určite by som bol…