Kráľovná sv. ruženca: Prajem si, aby ste sa tento mesiac spoločne modlili za obrátenie hriešnikov.

519

 

Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás mohla milovať a pozývať k obráteniu. Deti moje, nech Boh bude vaším zajtrajškom, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha pokoj nikdy nenájdete. Deti moje, preto sa vráťte k Bohu a modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Som s vami a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.júna 2015

5dvojstlpSv. ruženec za obrátenie

Odporúčame všetkým  našim čitateľom a modlitbovým skupinám  modliť sa počas októbra 2015 denne sv. ruženec.  Nielenže je október mesiac sv. ruženca – máme k tomu aj veľký aktuálny dôvod, Synodu o rodine vo Vatikáne, ako aj potrebu pokoja Ducha Svätého, ktorý nám Panna Mária pripomína:

„Moje drahé deti! Prajem si, aby ste sa tento mesiac spoločne modlili za obrátenie hriešnikov. Chcela by som, aby sme sa v tento mesiac viac a viac milovali, aby medzi vami vládol pokoj Ducha Svätého. Chcem, aby som Ja žila vo vás a vy vo mne. Som predsa vaša Matka. Ja sa za vás modlím, ale modlite sa aj vy za seba a za všetkých okolo vás.“   

(Nepoškvrnená Čistota na Hore Zvir,  6. október 1991)

Matka a dieťa

Si ako malé decko. Tečie ti mlieko po brade… Tieto a podobné ironické  označenia počúvame  často. Aj na adresu dospelých.  Byť dieťaťom je akoby nejaký nedostatok,  či zaostalosť.  A predsa – na adresu všetkých ľudských vekových kategórií Panna Mária hovorí:  Moje drahé deti…

„Drahé deti, drahí moji apoštoli lásky, moji nositelia pravdy,  znovu vás pozývam a zhromažďujem okolo seba…“

Dieťa.  Postaví sa na nohy a vzápätí padne. Pokúša sa niečo povedať, ale nevie to. Ale – dieťa čaká, že mu pomôžeš.  Je na tebe naviazané.  Všetko očakáva od teba.  Všetku možnú pomoc. A tu počujeme od Panny Márie slová: „Drahé deti, zhromažďujem vás, aby ste mi pomohli.“

Prečo asi?  Milý priateľ – cítiš sa byť dieťaťom?  Dieťa znamená čistotu.  Dieťa znamená odkázanosť. Dieťa znamená dôveru. Jednoduchosť.  Úprimnú komunikáciu. A tak tieto vlastnosti očakáva od nás Boh, aj Panna Mária.  „Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba  a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami všetkými najmenší, ten je veľký.“ Lk 9, 47-48)

Dňa 20. septembra 2015 som v Bratislave videl nevšedný obraz.  85 tisíc detí všetkých vekových kategórií.  Na ich tvárach žiarili úsmevy.  Všetko bolo jasné.  „Dnes vás pozývam, aby ste boli mojimi vystretými rukami v tomto svete…“  Je tu však evanjeliová podmienka: „Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského.“ (Mat 18,3)  Nie je to ľahká podmienka. Ale  Panna Mária, ktorá prosí od nás pomoc, nás vzápätí potešuje:  „Som s vami, pomôžem vám!“  Nezabudni:  Aj ty si pre Máriu Jej drahé dieťa,  a aj pre Teba je Ona drahá Matka…   Anton Selecký