Kráľovná pomoci, Dechtice, 4. januára 2015

682

Púť na prvú januárovú nedeľu 2015 na Hore Boričky v Dechticiach, kde sa už 20 rokov zjavuje Panna Mária, Kráľovná pomoci. Toto výročie sa udialo 4. decembra 2014.

Martin Lukáč, Modra:

á-9lukáčVďaka našim rodičom, ktorí mne aj mojej sestre sprostredkovali toto milosti plné miesto. Pri prvej návšteve som precítil prítomnosť Panny Márie, vnútorne som bol naplnený pokojom a cítil som aj prekrásnu vôňu.  Neskôr som sa dozvedel, že aj takto Panna Mária potvrdí svoju prítomnosť. Dnes sme sem  prišli dnes so sestrou s úmyslom poďakovať sa za všetko a odovzdať Panne Márii nášho ťažko chorého z rodiny. Taktiež chcem vyprosiť požehnanie pre celú rodinu.

Bezečná Helena, Kobušice pri Ilave:

8-9bezečnáS mojou matkou som ako také dieťa sem chodila, potom som sa vydala a akosi som ustala. Ale vďaka Helenke Rendekovej sem opäť  chodím. Je to veľké povzbudenie pre mňa. Tieto púte mi veľa dávajú a som rada, že môžem na tomto mieste vyprosiť veľa milostí pre moju rodinu, ktorá ešte tak neprecíťuje Božiu lásku a nie je taká horlivá vo viere. Chodím spoločne s pútnikmi a dávame si vždy nejaký spoločný úmysel púte,  a aj osobný. Ja dnes som prišla vyprosiť milosti a pomoc Božiu pre chorého v rodine a tiež chcem prosiť za udržanie kresťanských rodín.

Viliam Taser, Trnava:

8-9tasrChodenie sem do Dechtíc je našou srdcovou záležitosťou spolu s manželkou chodíme sem už 5 rokov je toto miesto pre nás, miesto plné milosti, vnímame to ako skutočné, pravdivé zjavenie Panny Márie, načerpávame tu pokoj, silu, povzbudenie vo viere. Moja rodina je kresťanská, deti sú v pubertálnom veku a musíme sa veľa modliť za to, aby sa  v živote rozhodli správne a podľa Božej vôle, aby oni na to prišli, že len v Božom požehnaní a vytvorení kresťanskej rodiny je dobrá cesta aj pre výchovu deti.

Mária Lukáčová , Obyce pri Zlatých Moraviach:

8-9lukáčováNa toto miesto s pútnikmi chodím už dlhšiu dobu, viem že zjavenie Panny Márie je pravé. Vždy, keď odtiaľto prídem domov, som naplnená nesmiernou radosťou, pokojom, silou. Vidím to aj na ostatných pútnikoch.  Zoceľuje ma to vo viere, vo vytrvalosti v modlitbách a preto pozývam sem všetkých, ktorí túžia takto poznať Pána Ježiša a Pannu Máriu. Modlím sa za svoju rodinu  a všetky rodiny na Slovensku, aby boli naplnené láskou a živou vierou.

Manželia Jozef a Květka Švábovi:

s8,9rezervaNa rôznych pútnických miestach oznamujú pútnikom úctu k Pražskému Jezuliatku, rozdávajú časopis „ Milujte sa“, kde pútnici môžu nájsť svedectva viery, aktuálne dianie v cirkvi,  históriu, odkazy a podobne.

Sú povzbudením a svetlom pre pútnikov, ktorí by nejakým spôsobom chceli ohlasovať vieru v Boha.                                    Mária Víziková

 

Výročie zjavení, 4. december 2014Dechtice2

V deň 4. decembra 2014 uplynulo 20 rokov od prvého zjavenia Panny Márie  vtedy 14 ročnému Martinovi,  a my sme prišli na toto výročné stretnutie do Dechtíc.

Viacerí pútnici prišli z okolia ale aj z Košíc, Prešova, Gaboltova, Giraltoviec a i. Ku krížu na Svätodušnicu pútnici doniesli množstvo živých kvetov a ozdobili a pripravili aj vianočný stromček.  Na stretnutie s Pannou Máriou – Kráľovnou Pomoci na Svätodušnicu prišiel Martin, ktorému sa  dňa 4.decembra 1994 Panna Mária prvýkrát zjavila. Prišla aj vizionárka Simonka a Adrianka. Panna Mária prišla počas druhého tajomstva radostného sv. ruženca. Po  ukončených modlitbách nám vizionári odovzdali tento odkaz:

Martin Gavenda:  „Panna Mária prišla v zlatostrieborných šatách, ale viacej som videl to zlato-biele nádherné svetlo, ktoré z nej vyžarovalo. Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlil Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery pre všetkých. Panna Mária nás s veľkou láskou pozdravila a ja som Jej ďakoval, že je tu medzi nami. Panna Mária bola veľmi radostná, ona sama nám ďakovala za to, že prichádzame sem s veľkou láskou.s.9dvojstlpPovedala, že prichádza ako Kráľovná Pomoci a chce nás opäť utvrdiť v tom, že prišla nám pomôcť, aby sme stále horeli živou vierou vo svojich srdciach, vo svojich dušiach a tak isto nás chce uchrániť pred tými, ktorí chcú v nás zahasiť živú vieru.  

 Panna Mária nás prosí a pozýva k tomu, aby sme jej darovali svoje srdcia, ktoré by boli ochotní žiť jej posolstvá a uskutočňovať vo svojom živote, aby sme kráčali bez strachu, aby s.30a.sme mohli slobodným srdcom povedať Bohu svoje áno. Potom som Panne Márii zveroval všetkých, čo sa s nami duchovne spájajú, vašich chorých doma, celu rodinu Kráľovnej pomoci a Panna Mária nás všetkých ponárala do uzdravujúcej Ježišovej lásky a nakoniec nás požehnala.“

Adriana Kúdelová:   „Na začiatku som sa s Pannou Máriou  modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy na celom svete. Potom som s takou láskou odovzdala vás tu prítomných a všetkých ľudí a tak som vnímala, že každý z nás častokrát  prežíva určité utrpenie, aby sme v tom utrpení nezostávali, aby sme  neboli uzamknutí a sebeckí. Ale aby sme vnímali veľkú Božiu lásku a veľkú moc Božieho požehnania.  Potom som sa s Pannou Máriou modlila za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar  – za neveriacich.“

Simona Árendásová:   „Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila za dar pevnej a živej viery. Panne Márii som zverovala všetkých nás tu prítomných, naše rodiny. Potom som Panne Márii a Najsvätejšej Trojici ďakovala za ten požehnaný čas, odprosovala, nanovo odovzdávala a zverovala Panne Márii a osobitne ju tak prosiac o Ducha Svätého pre každého jedného z nás, aby tak Duch Svätý v nás zapálil oheň živej viery, aby premieňal náš častokrát planý život, na život požehnania. Potom sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za rodiny.“

Na záver pútnikom dali svoje požehnanie dvaja prítomní kňazi a vzájomne v láske sme sa spoločne rozlúčili.   MB (Prešov)

***************************************************************************************************************

KINO:  Bella

Nina (Tammy Blanchard) přichází pozdě do práce. Nestalo se jí to poprvé, a tak ji šéf restaurace (Manny Perez) ve které pracuje vyhodí před všemi kolegy. Jeho bratr, bývalý fotbalista a nynější šéfkuchař v bratrově restauraci José (Eduardo Verástegui) odjíždí za ní, i přes výhrůžky svého bratra. Stráví spolu nádherný den, během kterého se dozvídají o osudech toho druhého. José se dozvídá, že Nina je těhotná a chce jít na potrat, protože nechce přivést dítě na svět do takové bezútěšné situace. José zase velmi touží po dítěti, kvůli staré ráně. Nechá si Nina rozmluvit potrat? (Oficiální text distributora)