Kráľovná pokoja: Prichádzam medzi vás z lásky

235

„Drahé deti!

Ja, vaša Matka, znova prichádzam medzi vás z lásky, ktorá nemá konca, od nekonečnej lásky nekonečného nebeského Otca. A ako pozerám do vašich sŕdc, vidím, že mnohí  z vás ma prijímajú ako Matku a s úprimným a čistým srdcom chcú byť mojimi apoštolmi. Ale ja som Matkou i vás, ktorí ma neprijímate a v tvrdosti svojho srdca nechcete poznať lásku môjho Syna.

A neviete, koľko moje srdce trpí a koľko sa za vás modlím u svojho Syna. Modlím sa, aby uzdravil vaše duše, pretože On to môže urobiť. Gospa Prosím ho, aby vás zázrakom Ducha Svätého osvietil, aby ste prestali Ho znova a znova zradzovať. Celým srdcom sa modlím, aby ste pochopili, že jedine môj Syn je spásou a svetlom sveta.

A vy, deti moje, moji drahí apoštoli, stále  noste môjho Syna v srdci a v mysli. Tak nosíte lásku. Tí všetci, ktorí ho nepoznajú, Ho poznajú vo vašej láske. Ja som stále s vami.

Zvláštnym spôsobom som s vašimi pastiermi, lebo môj Syn ich pozval, aby vás viedli cestou k večnosti. Ďakujem vám, moji apoštoli,  za vaše obety i lásku!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. septembra 2014