Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. októbra 2015: Vydávajte svedectvo

736

 

„Drahé deti! Moja modlitba aj dnes je za vás všetkých, osobitne za všetkých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva cez moju prítomnosť.

Milé deti, rozhodnite sa aj dnes pre svätosť a zoberte si príklad zo svätcov súčasnosti a uvidíte, že svätosť je skutočnosťou pre všetkých vás.

Radujte sa v láske, milé deti, lebo ste v Božích očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete. Vydávajte svedectvo o pokoji, modlitbe a láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. Októbra 2015

Zasvätenie sa Panne Márii

Zasvätenie kňazov, požehnanie detí a večeradlo modlitby s Pannou Máriou, bolestný ruženec vedený v byzantskom obrade s rozjímaním don Larroque Laurenta, predstaviteľa Mariánskeho kňazského hnutia, ktoré viedol v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove 25.9.2015.

K posolstvu Panny Márie, Dechtice,  15. októbra 2015

Strach a dôvera
„Kráčajte bez strachu s vedomím, že vás stráži a chráni ruka Dobrého pastiera…“
Určite poznáš takú chvíľu. Niečo sa ti v krku zasekne. Nie si schopný súvislej myšlienky. Po chrbte ti prebehne mráz, nohy zdrevenejú. Strach. Táto ľudská výbava, skôr obranný mechanizmus, je dnes zneužitý. Stal sa dokonca módou, vášňou, či drogou. Akýmsi zvráteným druhom adrenalínu. Horory, umelé nebezpečenstvá. Je módou báť sa. Je aj iný druh strachu. Bojíme sa o prácu. O svoje plány. O svojich blízkych. A tak nasadzujeme svoje ľudské páky. Ale – na druhej strane sa nebojíme Boha. Nebojíme sa robiť zlo, klamať, či nenávidieť.
V súčasnosti, v mori strachu, ktorý sa rozpútal, nám hrozí aj strata nádeje. Nebojte sa! Táto výzva Ježiša znie celým svetom dvetisíc rokov. Nebojte sa! – zdôrazňoval sv. otec Ján Pavol II. Napriek tomu sa denne bojíme a nechávame sa paralyzovať strachom. Panna Mária hovorí: „Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou.“ Tak – a tu je liek na náš strach. Viera a dôvera. Tá viera a dôvera, ktorú nám dnes ničia, berú a kradnú. Pretože viera a dôvera prinášajú pokoj. A pokojný človek sa nebojí. Každý z nás si môže overiť svoju dôveru . Keby si videl Ježiša na mori ako Peter, a vydal by si za ním v búrke peši po vode, nezakolísal by si ako on? Ježiš to dopredu vedel, ale nechal Petra ísť. Jeho dôvera prešla skúškou strachom. A tak sú strach a dôvera spojenými nádobami. Čím menší máš strach, tých väčšiu máš dôveru. A preto sa pozeraj na Ježiša s dôverou. Potom „s očami uprenými na Ježiša budeš kráčať s rozjasanou tvárou.“ – ako hovorí Kráľovná pomoci. A vtedy skutočne tvoje srdce naplnia slová žalmu „Pán je môj Pastier, nič mi nechýba…“                  Anton Selecký

KINO: Boh nie je mŕtvy

Príbeh, aký pozná každá generácia.

Chvíľa pre pesničku: Věra Špinarová