Prinášame: Prvá verejná sv. omša Kardinála Korca po období neslobody (audiozáznam), Správy zo Synody, a i.

282

*************************************************************************************

Prvá verejná sv. omša tajného biskupa J. E. Mons Jána Ch. Korca, 25. decembra 1989, sviatok Božieho narodenia, Dóm sv. Martina, Bratislava (audiozáznam)

Kardinál Ján Chryzostom Korec bude mať v sobotu pohreb. Táto charizmatická osobnosť Slovenska dožila takmer v zabudnutí, v požehnanom veku 91 rokov. Keď zomrela Matka Tereza v roku 1998,  Mons. Pavel. M. Hnilica mi povedal:  Takmer mám strach,  keď odchádzajú takéto osobnosti, pretože oni za svojho života ešte zadržiavajú peklo, ktoré sa chystá na tento svet. Podobný pocit som mal pri správe o úmrtí Kardinála Korca. Slovensko opustila výrazná postava, ako človeka, tak aj biskupa.  A my sme si ho už posledné roky takmer ani nevšímali.  Až teraz, keď už nie je medzi nami, a keď sa na jeho hlavu z pier škodoradostných postkomunistických pisálkov zniesla lavína špiny. Nacionalista, zvelebovateľ Slovenského štátu, Vladimíra Mečiara, Roberta Fica.  Títo nemajú problém s antidiskriminačným zákonom, ohováraním, alebo čo len so svojím svedomím.  Ale ako sa hovorí, psi štekajú, a karavána ide ďalej.  Nesme ďalej odkaz Jána Chryzostoma Korca, ktorého hlavnou métou bola obhajoba a hlásanie Pravdy, hlásanie Evanjelia, a to vhod či nevhod.  Veríme, že na naše Slovensko nezabudne ani v Nebi a bude sa usilovne prihovárať za svoje ovečky, ktoré desaťročia  bránil, vyučoval a viedol, že sa bude prihovárať za nás všetkých.    Anton Selecký

Sv. omšu na sviatok Božieho narodenia 1989 slovom sprevádza Gustáv Valach

Jezuita očakáva pápežov dokument k synode do leta

Rím, 26.10.2015 (KAP) 018 440 – Podľa úsudku generálneho predstaveného jezuitov pápež František sa vyjadrí k výsledkom synody biskupov o manželstve a rodine do budúceho leta.

„Nemyslím si, že dokument bude ako v minulých prípadoch uverejnený až po roku,“ povedal páter Adolfo Nicolas v interview pre taliansky denník „Corriere della Sera“ z pondelka. Odborníci na manažment mu povedali, že ak sa po ôsmych mesiacoch ešte stále nič nepovie, ľudia sa vrátia k východiskovému bodu a celý proces bude treba začať od začiatku, ako povedal páter Adolfo a dodal: „František bude rýchlejší“.

Páter Nicolas bol účastníkom synody biskupov a redakčného tímu pre záverečný dokument.

Synody biskupov majú iba poradnú funkciu. Záverečný dokument schválený synodálnymi otcami sa odovzdáva pápežovi. On sa potom môže slobodne rozhodnúť, v akom rozsahu ho zahrnie do svojho vlastného záväzného dokumentu k synode – apoštolskej exhortácie. -zg-

Kardinál: Závery zo synody sa nevykladajú správne

Washington, 26.10.2015 (kath.net/KNA/red) 018 438 – Závery synody biskupov o znovu zosobášených rozvedených si podľa austrálskeho kardinála Georga Pella niektorí nevykladajú správne.

«Text bol rozhodne závažným spôsobom zle pochopený,» povedal kardinál Pell pre americkú katolícku tlačovú službu CNS deň po skončení synody. Kardinál Pell je prefektom Ekonomického sekretariátu Vatikánu a je členom Rady kardinálov (C9) – najbližšieho poradného orgánu pápeža. Kardinál Pell, ktorý patrí ku konzervatívnym hovorcom synody, ďalej vyhlásil:

«Nikde v záverečnom dokumente niet poukazu na sväté prijímanie pre rozvedených žijúcich v druhom civilnom manželstve. To je zásadné.»

Ďalej zdôraznil, že «rozlišovania» navrhnuté v par. 85 dokumentu, sa musia robiť na základe «úplnej náuky pápeža Jána Pavla II.». «Forum internum» svedomia, na ktoré text poukazuje, «nemožno používať na popieranie objektívnych právd». Kardinál Pell ďalej reagoval na položenú otázku slovami:

«Zákaz svätého prijímania pre ľudí v druhom civilnom manželstve je synodálnom texte implicitne obsiahnutý. Je v dokumente skutočne  prítomný, ale nie tak artikulovaný, ako by si to niektorí synodálni otcovia želali».

To, čo je v záverečnom dokumente uvedené, „nie je heretickou alebo falošnou náukou“ a neodporúča nijakú „falošnú prax“, ako povedal kardinál a zdôraznil: „Text je rozhodne v plnom súlade so zásadnou náukou Cirkvi.“

Hovorí rumunská lekárka – pozorovateľka na Synode v Ríme

Kardinál Burke: Synodálnemu dokumentu chýba jasnosť

Washington, 27.10.2015 (kath.net/KNA) 018 441 – Konzervatívny americký kardinál Raymond Burke vyslovil kritiku záverečného dokumentu zo synody biskupov o rodine:

„V odseku na tému znovu zosobášení rozvedení v zásadnej otázke viery  – nerozlučiteľnosti manželstva – chýba potrebná jasnosť. Pritom nás učí viera, ako aj rozum, že zväzok manželstva nemôže byť rozlúčený,“ napísal v príspevku pre internetové americké katolícke noviny «National Catholic Register».

Pojem integrácia je tam úplne «banálny» a z teologického hľadiska  hmlistý, ako kritizoval kardinál ďalej. «Nedokážem rozpoznať, ako to má byť kľúčom pre pastoračné sprevádzanie tých, ktorí žijú v neregulárnych manželských spoločenstvách.» -zg-

Kardinál Arinze odporuje kardinálovi Marxovi

Máme autoritu povedať, že je ‚nerealistické’ očakávať,aby ľudia dodržiavali Desatoro?

Rím, 28.10.2015 (kath.net/LSN/jg) 018 449 – Kardinál Francis Arinze odmietol návrhy na uvoľnenie zákazu svätého prijímania pre znovu zosobášených rozvedených jasnými slovami. Návrhy tohto druhu predniesol na synode biskupov kardinál Reinhard Marx, arcibiskup Arcidiecézy Mníchov-Freising. Kardinál Marx odôvodnil svoje odporúčanie o. i. tým, že mnohých sa zdá byť „nerealistické“ požadovať od znovu zosobášených rozvedených zdržanlivosť. Sexuálne správanie sa má podľa neho okrem toho posudzovať podľa príslušných „životných súvislostí“.

Kardinál Arinze na to doslova vyhlásil: „Desatoro Božích prikázaní nám dal Boh. Máme tú autoritu povedať, že je ‚nerealistické’ očakávať, aby ich ľudia dodržiavali? S navrhovanou argumentáciou môžeme potom ľuďom dovoliť ignorovať aj každé iné Božie prikázanie. Ak by sme mohli povedať znovu zosobášených rozvedeným, že nemusia dodržiavať 6. prikázanie, prečo by sa potom nemohli pripustiť podobné výnimky aj u iných prikázaní?“ pýta sa emeritný kardinál Rímskej kúrie.

„Kristus predvídal každú možnú situáciu, keď ohlasoval svoje prikázania. Nikto sa nesmie považovať za múdrejšieho, ako je Ježiš. On je cesta, pravda a život.“

„Kto pristupuje ku svätému prijímaniu a nie je v stave posväcujúcej milosti, pácha ďalší hriech. Touto cestou sa nikto nemôže viac priblížiť k Bohu,“ zdôraznil kardinál Arinze. -zg-

Utečenci musia rešpektovať hodnoty

Berlín, 28.10.2015 (kath.net/KNA) 018 448 – Známemu nemeckému spevákovi Petrovi Maffayovi (66) pripomínajú súčasné obrazy utečencov vlastné vycestovanie z Rumunska vo veku 13 rokov:

«Poznám strach z toho prísť do cudzej krajiny, nevedieť jazyk,» povedal Maffay v interview pre «Bild am Sonntag». Čo nepoznám je však «strach vstúpiť na hrdzavý, na potopenie odsúdený čln».

„Popri naučení jazyka je úcta k hodnotám novej domoviny najdôležitejším predpokladom integrácie,“ zdôraznil hudobník. «Všetci, ktorí tu hľadajú azyl, by mali dostať predloženú ústavu a potvrdiť podpisom, že si ju aj prečítali. Čo nezvládneme, to sú paralelné spoločnosti.» 

Pri prijímaní utečencov sa Maffay vyslovuje za hornú hranicu: «Ak vezmete suchú špongiu a nalejete na ňu vodu, množstvo z nej naberie. Ale niekedy potom už voda znova vytečie von. Najnebezpečnejšie, čo sa nám môže stať, je, že už nebudeme viac môcť pomôcť.» -zg- 

Hnedí sú aj protikresťanskou stranou

Ludwigshafen, 28.10.2015 (kath.net/pl) 018 447 – „Hnedí proti-kresťania“. Pod týmto titulkom opisuje nemecký denník „Die Rheinpfalz“ aktivity pravicovej extrémistickej strany „III. Weg“ (III. cesta). Tá propaguje „ľudové tance a údajné predkresťanské germánske zvyky“. No tu ide „o viac ako o folklór: Skupina je naviazaná na pohanské ezoterické spoločenstvo, ktoré káže náuku o rasách a kresťanstvu vyhlásilo vojnu“. V strane sa podľa novín „spojili sklamaní členovia NPD a neonacisti na kamarátskej báze“. Na internete nájdeme napr. nasledovnú výpoveď:

„Žiaľ sú to naďalej kresťanské hodnoty, ktoré vo všeobecnosti určujú náš každodenný život a priebeh roka s jeho sviatkami.“

Spolkový úrad pre ochranu ústavy zaraďuje stranu „III. cesta“ ako pravicovo-extrémistickú a uvádza, že neonacisti v nej majú „významný vplyv“.  Podľa správ médií sa množia vyšetrovania strany pre podozrenie zo štvania proti utečencom a z duchovného (alebo možno aj faktického) spojenia so zakladaním požiarov v utečeneckých domovoch. Denník „Tagesschau“ už v auguste napísal:

„U viacerých požiaroch na plánované domovy pre utečencov smerujú podozrenia k ‚III. ceste‘. Štátna prokuratúra mesta Ingolstadt potvrdila podozrenie zo založenia požiaru v horno-bavorskom Reichertshofene.“

Podľa televízie ARD už dlhšie pred týmto útokom – v noci na 16. júla – sa vyskytli početné akcie ‚III. cesty‘ v tomto regióne. „Členovia strany rozdávali o. i. štvavé letáky proti utečencom.“ Títo extrémisti sú zrejme vždy prítomní aj na demonštráciách Pegidy.

Odpor tejto strany pravicových extrémistov proti utečencom a súčasne aj proti kresťanstvu sa nezdá byť náhodou. V príspevku o pôvode jarnej a jesennej rovnodennosti na internete títo neonacisti konštatujú: „Po stáročia sa sem prenikajúce kresťanstvo pokúšalo tieto staré ľudové zvyky (starých Germánov) vykoreniť.“ Malá strana, sledovaná Úradom pre ochranu ústavy, teda zaraďuje aj kresťanstvo ako „cudzie“. Slovo, ktoré medzi touto povážlivou klientelou dobrý zvuk nemá. -zg-

Kňaz opisuje svoje zajatie u Islamského štátu

Londýn, 28.10.2015 (kath.net/KNA) 018 446 – Teroristami «Islamského štátu» odvlečený francúzsky kňaz Jacques Mourad po prvý raz po prepustení opísal podrobnosti svojho rukojemníctva. Únoscovia mu vykresľovali jeho popravu, aby ho pohli k prestúpeniu na islam. Militanti sú všetko iné ako primitívni, ale dobre «mazaní», ako povedal Mourad pre britský vysielač BBC v stredu. 

Mourada, predstaveného sýrsko-katolíckeho kláštora Mar Elian v Karjataine pri sýrskom Homse, uniesli 21. mája spolu s jeho spolupracovníkom. Jeho oslobodenie oznámili 10. októbra. Predtým sa mu s inými kresťanmi podarilo ujsť z bašty IŠ do Homsu. 

Mourada a jeho spolupracovníka Boutrosa Hannu po prepade koncom mája spútali a so zaviazanými očami previezli do hôr pri Karjataine. O štyri dni neskôr ich únoscovia previezli do bašty IŠ Rakky a tak ich držali v zajatí 84 dní. 

Mourad povedal, že v tom čase mali dostatok jedla aj lekársku starostlivosť. Opakovane ich však označovali ako «neveriacich» a s namierenou zbraňou v ruke sa ich vypytovali na kresťanskú vieru. Za ich odmietanie prestúpenia na islam im hrozili smrťou.

«Únoscovia nám podrobne opisovali, ako zomrieme,» povedal Mourad. «Sú naozaj nadaní v terorizovaní slovami a predstavami.» Istý emir IŠ jeho a Hannu po 84 dňoch dal previezť naspäť do medzitým militantmi dobytého Karjatainu. 

Tam po ďalších 20 dňoch zajatia mu grémium duchovných IŠ prednieslo rozhodnutie šéfa teroristov Abu-Bakr al-Baghdadiho o osude kresťanov. K ich programu patrilo podľa Mourada, mužov popravovať a ženy zotročiť. Al-Baghdadi im však prisľúbil, že «budú žiť ako občania Islamského štátu». Ako protislužbu im musia kresťania odovzdať svoj majetok, ako povedal Mourad. 

Kňaz ďalej vypovedal, že militanti IŠ sa ho podrobne vypytovali na kostoly a kláštory v Karjataine. Pritom podcenil znalosti teroristov. «Oni vedia všetko, každý detail. My máme sklon považovať ich za nekultivovaných beduínov. Opak je pravdou. Sú prefíkaní, vzdelaní, aj s univerzitnými diplomami a veľmi presní vo svojich  plánoch,» povedal Mourad.

Ďalej kňaz rozprával, že sa odobral do Homsu, aby pohol aj iných kresťanov odísť z Karjatainu. «Táto oblasť je bojiskom,» povedal s poukazom na sýrske letecké útoky a IŠ.

«Mnohí kresťania chcú zostať, lebo nemajú kam ísť. Mnohí nedokážu prijať, že majú byť vyhnaní a a chcú radšej doma zomrieť. Iní sú presvedčení, že Islamský štát, s ktorým majú dohodu, ich ochráni», opisoval situáciu Mourad. 

V súčasnosti žije v Karjataine ešte 160 kresťanov. «Zostali, pretože tak chceli. Prosíme Boha, aby ich chránil, pretože to mesto je nebezpečným bojiskom. Niet tam nijakej ochrany, nikde to nie je bezpečné,» povedal Mourad. -zg-

CDU kritizuje Merkelovej utečeneckú politiku

Frankfurt, 26.10.2015 (kath.net/KNA) 018 440 – Expert nemeckej strany CDU pre vnútro Wolfgang Bosbach kritizoval konanie kancelárky Angely Merkelovej v oblasti utečeneckej krízy. V hesenskom rozhlase Bosbach povedal:

«Problémy sa začali tým, že sme odložili nabok azylové právo a dospeli sme k praxi, kde sa takmer dalo predvídať, že hlavný prúd utečencov príde do Nemecka. Nejde o to, či to Nemecko zvládnuť chce, ale či sa to zvládnuť dá,» vyhlásil Bosbach. «Pred piatimi rokmi sme prijímali 100 utečencov denne, na počiatku roku 2015 ich bolo 1000 a dnes už do 7000 denne.»

V tejto súvislosti Bosbach vyjadril aj pochybnosti, čo sa týka výsledkov  summitu EÚ v Bruseli: «Zasadnutie na európskej úrovni sa skončilo iba s podmieneným úspechom.» Bosbach žiadal zásadné rozhodnutie: «Budeme naše azylové právo používať dôsledne – áno alebo nie.»

V septembri Nemecko vyhlásilo, že už nebude rešpektovať dublinské pravidlá EÚ pre utečencov zo Sýrie. Podľa tejto dohody musia uchádzači o azyl oň požiadať v tej krajine EÚ, do ktorej ako prvej vstúpia.  

Na mimoriadnom summite v Bruseli cez víkend štáty pozdĺž západnej balkánskej trasy prisľúbili vzhľadom na neutíchajúcu vlnu utečencov  vytvoriť ďalších 50 000 miest v táboroch. Ďalších 50 000 miest sa má zriadiť v Grécku. –zg-

Nemecko: Salafisti robia lúpežné prepady kostolov

Kolín, 26.10.2015 (kath.net) 018 438 – Ôsmych mladých mužov v Kolíne, zrejme zo skupiny salafistov, obžalovali, že roky páchali lúpežné prepady kostolov a škôl a tak podporovali zbrojenie džihádistov v Sýrii. Za to sa budú zodpovedať pred Krajským súdom v Kolíne, ako informoval magazín „Welt“. Proces sa začal so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami. Obžalovaní sú vo vyšetrovacej väzbe. „Welt“ označil tento proces ako „mamutí proces“. Obžaloba znie: závažný prečin lúpeže a krádeže na „prípravu závažného štát ohrozujúceho násilného činu“.

Podľa spisu obžaloby sú muži obvinení, že v kostoloch vykrádali pokladničky a zvončeky, kradli cenné predmety slúžiace na bohoslužbu a náboženskú úctu, ako liturgické nádoby alebo kríže“. Sú obvinení aj  z vlámaní do škôl, kde banda ukoristila notebooky, peniaze a kartu EC. Pri vlámaniach v rokoch 2011 až 2014 ukradli muži až 19 000 eur a okrem toho vznikli závažné vecné škody v Božích domoch a školách. Koľko peňazí sa naozaj do Sýrie dostalo, nie je predmetom trestného pojednávania.

Hlavným páchateľom je podľa štátnej prokuratúry 26-ročný nemecký Maročan, ktorý na Youtube zavesil video s názvom: „Až kým neodletí hlava“, ako uvádza „Welt“. V nemeckej časti videa možno vidieť aj samotného obžalovaného. Do videa sa použili aj symboly IŠ. Maročan očividne sám dostal vojenský výcvik v tábore v Sýrii.

V ďalšom procese obžaloval súčasne generálny prokurátor troch mužov za podporu zahraničnej teroristickej skupiny a budú sa zodpovedať pred Krajským súdom v Düsseldorfe. -zg-