Šaštín 2016 – Mons. Bernard Bober: Nevzdávajme to! Kardinál Schönborn : Európa premárnila kresťanské dedičstvo

4111

Šaštín , 15. septembra 2016

Mons Bernard Bober: Zabojujme o budúcnosť nášho národa a nevzdávajme to!

15.

Viedeň, 13.9.2016 (KAP) Veľkú ozvenu v médiách vyvolala homília viedenského arcibiskupa kardinála na slávnosti mena Panny Márie v nedeľu v Dóme sv. Štefana, ktorú zaviedli ako poďakovanie za oslobodenie Viedne od Turkov pred 333 rokmi. Viedenský arcibiskup pripomenul o. i. tento historický pôvod sviatku Mena Panny Márie:

september „Kresťanské dedičstvo sme premrhali a rozhádzali. A teraz sa divíme, ako to v Európe vyzerá. Vodí sa nám ako stratenému synovi, ktorý vzácny majetok otca, vzácne kresťanské dedičstvo premárnil. A teraz konštatujeme, že nám to na všetkých stranách chýba, keď sa ocitneme v núdzi. Nielen hospodársky – aj to príde – ale oveľa viac aj ľudsky, nábožensky a v otázkach viery. Ako to s Európou dopadne?

Dnes pred 333 bola Viedeň zachránená. Nastane tretí pokus islamského dobývania Európy? Mnohí moslimovia si to želajú a hovoria: Európa je v koncoch. A ja si myslím, že to, čo dnes Mojžiš v čítaní robí a čo milosrdný Boh (…) robí, o to by sme dnes mali pre Európu prosiť:

Pane, daj nám ešte raz jednu šancu! Nezabudni, že sme tvoj ľud. Tak ako mu to Mojžiš pripomína: Je to TVOJ ľud, TY si ho vyviedol, TY si ho posvätil, je to TVOJ ľud.

Tak prosme: Pane, spomeň si, že je to TVOJ ľud. Aj keď sme zblúdili aj keď sme premárnili svoje dedičstvo, Pane nezavrhni nás! Nezavrhni túto Európu, ktorá priniesla toľkých svätcov. Nezavrhni nás, pretože sme zostali vo viere vlažní.“

september-eleven-1683

http://www.hlavnespravy.sk/podla-riaditela-rtvs-miku-je-film-o-vitazstve-nad-turkami-pri-viedni-xenofobny-a-manipulativny-odvysielat-ho-odmietol-to-ze-rtvs-neplni-svoju-verejnopravnu-funkciu-ho-netrapi/831401

http://medzicas.sk/skandal-od-rtvs-je-bitka-pri-viedni-z-roku-1683-neziaduca-cast-slovenskych-dejin/

Záchranca Viedne – Juraj Pohronec – Selepčéni

A čo my Slováci? Koľkí z nás si 12septembra spomenuli na nášho slávneho rodákaslovenskéhoZáchrancu Viedne? Koľkí Slováci mu išli položiť do rakúskeho Mariazellu veniec k jeho hrobu? Alebo kto z nás si naňho aspoň s úctou a vďakou spomenul?!
selepcenijurajNie je to takže väčšina z nás Slovákov ani len netušíže nejaký slovenský „Záchranca Viedneexistuje?!
Kto to je? Náš slávny rodákSlovákroduverný vlastenecostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska Juraj Selepčéni – Pohronec, alebo Juraj Pohronec – Slepčiansky (1595 – 1685). (na obr.)
Veru, právom si vyslúžil čestný titul „Záchranca Viedne“. Veď bol to práve on, ktorý predvídal napadnutie Viedne a Európy Turkami a robilešte skôrako sa to stalovšetkočo moholaby toto nebezpečenstvo odvrátilArcibiskup Juraj Selepčéni, ktorý je zaraďovaný medzi najväčších cirkevných hodnostárov, štátnikov a diplomatov svojej doby, má veľkú zásluhu na tom, že sa vytvorila európska protiturecká koalícia a že sa podarilo vyhnať Turkov z Európy. Z jeho iniciatívy sa  v roku Pána 1682 uskutočnili rokovania s poľským kráľom Jánom III. Sobieskym.
Honosný titul „Záchranca Viedne“ si však vyslúžil najmä tým, že obrancom Viedne v roku Pána 1683 poskytol z vlastných prostriedkov obrovskú finančnú a potravinovú pomocDaroval im 493 tisíc zlatýchvšetko svoje striebro i potraviny zo svojich českých a moravských majetkov v hodnote 170 tisíc zlatých.
Arcibiskup Juraj Selepčéni tiež obdarovával ľudí hojnou duchovnou pomocouVlieval im do sŕdc dôveru v Boha a v mocný príhovor Bohorodičky Panny Márie. Tak napríklad začiatkom mája roku Pána1683 prišiel do Bratislavy, kde na pravom brehu Dunaja, na území dnešnej Petržalkyslúžil svomšu v prítomnosti vojska zhromaždeného na obranu ViedneVojakov povzbudil v dôvere v Božiu pomoca tiež v pomoc Panny Márie. V kázni im povedal:
Nebojte sanebudete bojovať proti nepriateľom samiBude s vami Panna Mária.“
Aby na to vojaci nezabudli, daroval im medailónikyktoré dal pre nich zhotoviť. Na medailónikoch bola zjednej strany vyrazená Sedembolestná Panna Máriaa na druhej strane meno MáriaVojaci potom taktostaručkým arcibiskupom povzbudení s jeho požehnaním a s medailónikom Sedembolestnej Panny Márie na svojich uniformách vyrazili do boja proti islamskej hrozbe.
A ako to vyzeralo 12septembra roku Pána 2013 vo Viedni neďaleko Stephansdomu v kapucínskom kostole, v ktorom je hrob talianskeho záchrancu Viedne, a nielen nej – bl. Marka z Aviána? Musel sa pútnik, ktorý si sem prišiel uctiť pamiatku tohotoveľkého Božieho mužaktorému Viedeň a Európa tak za veľa vďačí, predierať k jeho hrobu cez obrovský dav ľudí? Nienemusel, pretože miesto davu, najmä vďačných katolíckych Európanov a Viedenčanov, každého pútnika pred kapucínskym kostolom vítala iba každodenná bezbožná európska všednosť a v jeho vnútri zasa nevďačná prázdnota, ktoré ho k hrobu blMarka z Aviána ochotne pustili!

Kardinál Maradiaga: Nijaký človek sa nerodí ako homosexuál

Münster, 12.9.2016 (kath.net) 019 615 – Kardinál Oscar Andres Rodriguez Maradiaga z Hondurasu, predseda Rady kardinálov – poradcov pápeža Františka – pri diskusii so žiakmi v nemeckom Münsteri oslovil tému homosexualita a poukázal na to, že nijaký človek sa nerodí ako homosexuál.  Informuje o tom „Kirchensite.de“, internetový portál Münsterskej diecézy. „Každý človek sa narodí ako muž alebo žena, aby toho druhého miloval – to je Boží plán. Homosexualita vzniká negatívnymi vplyvmi vo vývoji detí a mládeže ako zneužívanie, zanedbávanie alebo pornografia.“ A hovorilo sa aj o téme „kňazská vysviacka žien“. To, aby sa ženy v Katolíckej cirkvi svätili na kňazky, kardinál Maradiaga vylúčil:„Keby Boh chcel, aby sa ženy stali kňazkami, tak by bol Božiu Matku Máriu, najsvätejšiu z všetkých žien, urobil prvou kňazkou.“ 

K sexualite kardinál ďalej vysvetlil:  „Sexualita je Boží dar, no nemala by byť nejakým hobby, ale výrazom lásky.“ Ľudia by sa nemali robiť otrokmi sexuálnych pocitov. S týmito pocitmi by sa malo skôr zaobchádzať zodpovedne a sebavedomo. K tomu je potrebné vzdelanie, čo však presahuje čisto informáciu o sexualite.“ No potom môže „dobrá správa sexuality“ stáť v centre. Maradiaga zvlášť zdôraznil: „Kto chce byť otcom a matkou, koná podľa Božieho plánu.“

Kardinál Maradiaga, salezián, bol v r. 2007 až 2015 prezidentom medzinárodnej charity „Caritas Internationalis“. Časť štúdia absolvoval v Innsbrucku a preto dobre rozumie nemecky, aj keď jeho aktívna znalosť jazyka je, ako povedal, „zahrdzavená“. Maradiaga má mnohé kontakty v Nemecku, často a radi ho tam pozývajú, napríklad na Deň katolíkov. V januári 2015 bol slávnostným rečníkom na novoročnej recepcii vo Würzburskej diecéze. V r. 2005 mu Nemecko udelilo rád Veľkého kríža zásluh s hviezdou a šerpou.

Maradiaga je diplomovaný psychológ – na Inštitúte „Don Rua“ v El Salvadore dosiahol doktorát filozofie, na Pápežskej univerzite saleziánov dostal doktorát teológie a na Lateránskej univerzite v Ríme promoval a získal doktorát v morálnej teológii. Na klinike pre psychiatriu Univerzity v Innsbrucku potom ešte získal diplom v klinickej psychológii a psychoterapii. 

Embassy RF press service <press@rusemb.sk

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

RuskoKomentár hovorkyne MZV Ruska M.V.Zaharovoj k útoku na Ruské centrum vedy a kultúry v Kyjeve

V noci na 27. augusta bol najnovší útok na Ruské centrum vedy a kultúry v Kyjeve. Skupina ultrapravicových nacionalistických radikálov podľa vopred určeného scenáru zaútočila na budovu a spôsobila značné  škody na majetku. Agresívni mladíci vykrikujúc nacionalistické a xenofóbne heslá hádzali dymovnice do budovy centra, počmárali steny protiruskými sloganmi a zutekali  bez problémov.

Je zrejmé, že taká „akcia“ bola vopred riadne naplánovaná a bola ďalším prejavom silnejúcej na Ukrajine rusofóbskej hystérie. Nepochopiteľná je pasivita ukrajinských orgánov právnej ochrany, zhovievavý postoj ktorých umožnil tento nočný prepad. Takýto vývoj udalostí je podivný najmä v súvislosti so stretnutím v predvečer udalosti zástupcov Rossotrudničestva a vedenia príslušných útvarov právnej ochrany Ukrajiny venovaným otázkam zaistenia bezpečnosti Ruského centra vedy a kultúry.

Moskva vyžaduje od ukrajinskej strany dôsledné dodržiavanie prijatých medzinárodných záväzkov, vrátane tých, ktoré podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch vyžadujú zaistenie bezpečnej činnosti ruských diplomatických misií v tejto krajine. Ukrajinské orgány moci by si mali uvedomiť, že zhovievavosť voči radikálom a ich protiprávnej činnosti môže mať  veľmi vážne následky.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2412614?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=ru_RU

s úctou Veľvyslanectvo Ruskej federácie  v Slovenskej republike

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

RuskoKomentár Úradu pre informácie a tlač Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie v súvislosti s odmietnutím Kyjeva zaručiť bezpečnosť ruských zahraničných inštitúcií na Ukrajine v deň volieb do Štátnej dumy 18. septembra 2016.

Rozhodnutie kyjevskej vlády o odmietnutí uskutočniť voľby do Štátnej dumy Ruskej federácie v ruských zahraničných inštitúciách na území Ukrajiny, prijaté 10. septembra, je porušením noriem slušnosti a pravidiel civilizovanej medzinárodnej komunikácie.

Ruská strana v súlade so všeobecne prijatými medzinárodnými zvyklosťami a princípom vzájomnosti v predstihu oznámila kyjevskej vláde, že sa 18. septembra t. r. uskutočnia voľby v priestoroch ruského veľvyslanectva v Kyjeve a konzulárnych úradov v mestách Ľvov, Odesa a Charkov a požiadala o zaručenie fyzickej bezpečnosti.

V súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, vrátane Viedenskej konvencie, kyjevská vláda je povinná zaručovať bezpečnosť diplomatických a konzulárnych orgánov Ruskej federácie, nachádzajúcich sa na území Ukrajiny, a to neprestajne, nielen v deň volieb. V poslednom čase však voči ruským predstaviteľom možno pozorovať početné provokácie, nad ktorými právno-ochranné orgány Ukrajiny často privierajú oči.

Rád by som tiež pripomenul predstaviteľom ukrajinských vládnych kruhov, že svoje terajšie právomoci získali v dôsledku mimoriadnych prezidentských volieb v roku 2014 a parlamentných volieb v roku 2015, ktoré sa konali aj na území Ruskej federácie, kde bezpečnosť hlasovania bola spoľahlivo zaručená vo všetkých volebných okrskoch, o ktoré požiadala ukrajinská strana, bez ohľadu na akékoľvek problémy vo vzťahoch medzi našimi krajinami.

Rozhodnutie Kyjeva má za cieľ zbaviť ruských občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Ukrajiny neodmysliteľného práva na prejav slobodnej vôle. Kyjev robí ďalší krok k zostreniu rusko-ukrajinských vzťahov.

Obraciame sa na svojich zahraničných partnerov, ktorým záleží na dobrom mene ukrajinských vládnych kruhov, ako aj na medzinárodné organizácie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, aby principiálne odsúdili tento krok a žiadali zrušiť toto otvorene protidemokratické diskriminačné rozhodnutie. Ukrajinským vládnym kruhom treba znova vysvetliť, že nesú priamu zodpovednosť za bezpečnosť diplomatických a konzulárnych zastupiteľstiev všetkých zahraničných štátov. Obraciame sa tiež na Špeciálnu monitorovaciu misiu OBSE, do pôsobnosti ktorej patrí napomáhať zaručovanie bezpečnosti v jednotlivých oblastiach Ukrajiny, vrátane Kyjeva, Ľvova, Odesy a Charkova, aby venovala mimoriadnu pozornosť situácii okolo ruských zahraničných inštitúcií, vrátane zabezpečením prítomnosti pozorovateľov OBSE 18. septembra t. r.

Pokiaľ ide o pokusy kyjevských vládnych kruhov dať Ruskej federácii ultimátum a spojiť otvorenie volebných okrskov na Ukrajine s konaním volieb na ruskom Kryme, je to smiešne. Krym je neoddeliteľnou súčasťou Ruska a rozhodnutie konať tam voľby je výlučným právom Ruskej federácie.

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2433118

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Nezávislá Česká Televízia