TV OROL – Dechtice, 3. marca 2013: Vďaka za Matku a Spoluvykupiteľku

254

DechticePannaMáriaNa prvonedeľnej púti dňa 3. marca 2013 v Dechticiach privítal vizionár Jozef prítomných  slovami:  

“Milí pútnici, srdečne vás všetkých vítam na dnešnej púti, keď dnes ste prišli pozdraviť svätý kríž. Pri dnešnej krížovej ceste oslovme všetky ženy, matky  a pri každom zastavení rozjímajme aká dôležitá je úloha matky pri odovzdávaní viery svojim deťom , aká veľká je zodpovednosť rodičov, čo z deti vychovajú.

Jeden slávny kazateľ povedal, ak sa bude v krajine praktizovať viera, budeme žiť možno skromne, ale v pokoji.  Nebeský Otče, ďakujeme Ti za lásku a za to, že si poslal Ježiša zachrániť nás. Ďakujeme Ti za Tvojho Ducha, ktorý nás posilňuje. Vďaka za to, že nám posielaš Máriu, ako Matku a Spoluvykupiteľku… “

http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-dechtice-3-marca-2013/