CK AVEMA pozýva: Apokalypsa – Zjavenie sv. Jána s Mons. Mariánom Gavendom

507

 Zájazd – púť  Sprevádzaný Mons. ThLic. Mariánom Gavendom

http://www.avema.sk/apokalypsa-zjavenie-svateho-jana/

Do pozornosti dávame novinku cestovnej kancelárie Avema – Zjavenie svätého Jána – Apokalypsa – Po stopách siedmych cirkví. Ide o unikátny pútnicko – oddychový zájazd.

Ako vieme, autorom knihy je apoštol Ján. Kniha je poslednou z 27 kníh Nového zákona a bola napísaná na ostrove Patmos. Je jedinou novozákonnou prorockou knihou. Je napísaná pre sedem zborov cirkví v Áziimichalka1efezskejsmyrnianskejpergamskej, tyatirskejsardskejfiladelfskej, laodicejskej. Jej druhou časťou je videnie o konci sveta.

Zaujímavé je, že všetkých sedem cirkví, ktorým sú listy adresované, sa nachádzajú v dnešnom Turecku. Počas 8 dní navštívite všetky tieto historické miesta.

Michalka2Mnohí ľudia tejto knihe nerozumejú a z nejakého dôvodu sa jej vyhýbajú a naopak mnohí ľudia ju vyhľadávajú a opakovane čítajú. Pre iných je kniha nepriamym označením prírodných kalamít alebo konca sveta.

Treba si uvedomiť, že Jánovi išlo predovšetkým o opis života veriaceho človeka a spoločenstva veriacich pred Božou tvárou. Také konkrétne situácie, ktoré prežívali veriaci a aj samotný autor pred  približne 1900 rokmi, nájdeme obdobne aj v našej dobe. Opakovane sa bude pred nami objavovať otázka, aké konkrétne sily a mocnosti ohrozujú kresťanskú vieru dnes.

Jánova Apokalypsa dodáva nádej a útechu. Povzbudzuje kresťanov k vernosti a vytrvalosti vo viere.

Posolstvo z tejto knihy je a bude aktuálne neustále. Preto pozývam všetkých čitateľov stránky Magnificat na tento zájazd. Nabrať silu, posilniť sa vo viere a zjednotiť sa v Kristovi.

Michalka3dOsobitne teraz v jesennom termíne 12.11. – 19.11.2014, kedy tento zájazd bude sprevádzaný Mons. ThLic. Mariánom Gavendom, ktorý je uznávaným a vyhľadávaným duchovným sprievodcom z celého Slovenska.

Počet miest na tento zájazd je limitovaný, preto odporúčam prihlásiť sa čím skôr. Teraz za atraktívnu akciovú cenu 480 €.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke www.avema.sk alebo na telefónnych číslach 0903 356 533 a 0907 147 718.

Ing. Bc. Michala Černá

Mons. Marián GAVENDA (Trenčín 1963)

michalkaaa

Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku, potom sa na hotelovej škole v Piešťanoch špecializoval na cestovný ruch a tajne sa pripravoval na kňazskú službu. Roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme a špecializáciu na Inštitúte spirituality Pápežskej gregoriánskej univerzity, kde v roku 1996 dosiahol licenciát z teológie.


Počas cieleného striedania kolégií si osvojil viacero cudzích jazykov a spoznával život univerzálnej Cirkvi. Od začiatku pobytu v Ríme spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu, kam možno datovať jeho prvé mediálne a žurnalistické aktivity.


Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a v Leviciach, od roku 1996 ako prefekt v bratislavskom kňazskom seminári a odborný asistent katedry dogmatiky na RKCMBF – UK v Bratislave. Bol členom zboru konzultorov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a úzkym spolupracovníkom apoštolského nuncia v SR. Mons. Luigiho Dossenu. V roku 2001 mu Ján Pavol II. udelil titul pápežský prelát. Aj na Slovensku sa hneď zapájal do mediálnych aktivít, ktoré sa postupne stali jeho hlavnou pracovnou i pastoračnou náplňou: – Od roku 1996 bol teologickým poradcom Katolíckych novín a zástupcom šéfredaktora Duchovného patiera.

.