Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. augusta 2014:  Prosím svojho Syna o jednotu medzi vami

246

„Drahé deti!   Dôvod, prečo som s vami, moje poslanie, je, aby som vám pomohla, aby víťazilo dobro, aj keď sa vám to teraz  zdá nemožným. Viem, že mnohým veciam nerozumiete, ako som aj ja nerozumela všetkému tomu, čo mi hovoril môj Syn, keď rástol vedľa mňa, ale verila som Mu a nasledovala Ho. O to isté prosím aj vás, aby ste mi verili a nasledovali ma. Ale deti moje, nasledovať ma znamená milovať môjho Syna nadovšetko, milovať Ho v každom človeku bez rozdielu.

Aby ste to mohli, pozývam vás opäť k odriekaniu sa, modlitbe a pôstu. Pozývam vás, aby Eucharistia bola životom vašej duše. Pozývam vás, aby ste boli apoštolmi svetla, ktorí šíria svetom lásku a milosrdenstvo.

Deti moje, váš život je jeden okamih v porovnaní s večným životom. Až prídete pred môjho Syna, On vás uvidí vo vašich srdciach, koľko ste mali lásky. Aby ste správnym spôsobom šírili lásku,  ja prosím svojho Syna, aby vám cez lásku udelil jednotu podľa Neho, jednotu medzi vami, jednotu medzi vami a vašimi pastiermi. Môj Syn sa cez nich vždy znovu darováva a obnovuje vašu dušu. Nezabúdajte na to!  Ďakujem vám!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. augusta 2014

 

Pripomienka: V roku 1984 Panna Mária povedala vizionárom, že 5. august je dňom jej narodenín.