Aktuálny sviatok: Obetovanie Panny Márie, 21. novembra 2014, Správy Gloria TV

1624

 

Obetovanie Panny Márie  (21. novembra)

ObetovanieMaryTento sviatok vznikol na kresťanskom Východe a opiera sa o novozákonný apokryfný spis nazývaný Jakubovo prvoevanjelium (lat. Protoevangelium Jacobi). Toto „prvoevanjelium“ vzniklo pravdepodobne v Egypte a usilovalo sa doplniť údaje o živote Panny Márie, ktoré chýbajú v evanjeliách. Ale ako obsahom, tak aj štýlom a hrubou neznalosťou židovských pomerov v Palestíne sa spis veľmi rozchádza s prvokresťanskými spismi, ktoré Cirkev zaradila medzi biblické knihy.

Napriek tomu „Jakubovo prvoevanjelium“ požívalo istú vážnosť, a to predovšetkým pre svoju starobylosť, lebo pochádzalo z polovice 2. storočia. Preto z neho čerpala podnety nielen ľudová nábožnosť a umenie, lež aj liturgia. To platí aj o sviatku Obetovania Panny Márie, ktorý sa opieral o správu apokryfu, že rodičia obetovali trojročnú Pannu Máriu do Božej služby v jeruzalemskom chráme. V Carihrade sa tento sviatok uchytil okolo r. 730. Cisár Emanuel Komnenus ho v r. 1143 zaradil medzi sviatky, ktoré sú známe v celej Cirkvi. Na žiadosť emisárov z ostrova Cypru v r. 1372 pápež Gregor XI. schválil tento sviatok a Sixtus IV. (1471-1484) ho uviedol do rímskeho breviára. V potridentskej liturgickej reforme ho pápež sv. Pius V. (1566-1572) vyradil z liturgického kalendára, ale Síxtus V. ho znovu zaradil v r. 1585.
 
Sviatok ostal v liturgickom kalendári aj po Druhom vatikánskom koncile, a to nie pre jeho vznik na podnet apokryfu, ale preto, že Panna Mária sa celkom obetovala Bohu a úlohe, ktorú jej určil v dejinách spásy.
 


burkeKardinál Burke: Synoda 2015 sa má zaoberať hlásaním náuky

Kardinál Burke odporúčal pápežovi nezaoberať sa na synode 2015 témami ako prijímanie pre rozvedených a homosexuálne zväzky. Veriacim odporúčal písať listy pápežovi. 

Limerick, 19.11.2014 (kath.net/jg) 017 470 – Pápež František by mal „horúce zemiaky“ stiahnuť z biskupskej synody o rodine, ktorá sa bude konať v októbri 2015. Témy ako sväté prijímanie pre znovu zosobášených rozvedených, homosexuálne partnerstvá a spolužitie bez sobášneho listu zasadnutie synody 2014 vyviedlo z miery. Povedal to kardinál Raymond Burke, patrón Rádu maltézskych rytierov na konferencii v Írsku.

„Riadna synoda by sa mala namiesto toho zaoberať tým, ako náuku Cirkvi o manželstve a rodine lepšie šíriť,“odporúčal kardinál. Informovali o tom britské noviny Catholic Herald na internete.

Dokonca v rámci Cirkvi existujú osoby, ktoré by nerozlučiteľnosť manželstva v mene milosrdenstva radi chceli uvoľniť,“ varoval kardinál. On sám zmenu zákazu svätého prijímania pre znovu zosobášených rozvedených vylúčil, pokiaľ existuje cirkevne platné uzavreté manželstvo.

Kardinál Burke veriacim navrhol, aby písali listy pápežovi Františkovi, príslušným miestam vo Vatikáne a írskej cirkvi, aby tak vyjadrili svoje názory.

V referáte Burke varoval pred antikoncepčnou mentalitou nepriateľskou voči životu, pred nebezpečenstvami miliónového porno-priemyslu a pred „neuveriteľne agresívnou agendou homosexuálov“, ako napísali noviny. –zg-
kath.net vyzýva k veľkej akcii: k modlitbe a napísaniu listu pápežovi Františkovi! Informácie a adresy na:

Aktion B&B zur Synode 2015 – Jetzt reagieren die Familien! (Akcia k synode 2015 – Teraz reagujú rodiny)

Správy Gloria TV, 19. novembra 2014

Správy Gloria TV, 20. novembra 2014