Aktuálne: Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

2265

Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky. Veriaci si dnes počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. Spomínajú a modlia sa aj za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári, neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom, konali dobro a vedeli sa obetovať pre iných.

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho

MáriaNesmiete sa cítiť osamelými

„Necíťte sa osamelými! Boja, ku ktorému vás volám, sa zúčastňuje toľko kňazov, vašich bratov, ktorých som už priviedla sem hore do neba. To je blažený údel, ktorý čaká mojich najmilších synov: moje Nepoškvrnené Srdce, okolo ktorého budú tvoriť po celú večnosť jeho najkrajší veniec slávy.

Nemajte pocit osamotenosti! K môjmu vojsku patria aj svätí v nebi a vaši bratia, ktorí sa ešte očisťujú v očistci, obetujú mi modlitbu a utrpenie.

Všetci tí kňazi, ktorí za svojho pozemského života odpovedali na moju výzvu, počúvali môj hlas a zasvätili sa môjmu Srdcu, v nebi sú teraz svetlami, ktoré žiaria okolo vašej Nepoškvrnenej Matky. Oni sú tiež takí blízki vám, pomáhajú vám plniť môj plán, pomáhajú vám svojou neviditeľnou prítomnosťou, chránia vás pred zlom a bránia vás proti mnohým nebezpečenstvám, uprostred ktorých žijete.

Necíťte sa osamotení! S týmito kňazmi, vašimi bratmi, sú pri vás tiež anjeli svetla vašej nebeskej Matky. Pripravujú vás na vašu dokonalú obetu. Tak ako pripravili moje Srdce, aby povedalo ,áno‘ na vôľu Pánovu. Posilňujú vás vo chvíli vašej kňazskej obety.

Aj pre vás, moji maličkí, prišla hodina. Preto sa dnes spája nebo a zem v tomto mimoriadnom spoločenstve lásky, modlitby a činnosti k službám vašej nebeskej vodkyne.

Plán môjho Nepoškvrneného Srdca sa začína plniť, lebo môj Syn Ježiš sa chystá dobyť svoje najväčšie víťazstvo príchodom svojho slávneho kráľovstva na tento svet.“                           

(2. novembra 1978,   Pamiatka všetkých zosnulých)

unnamedPozývame vás k modlitbe novény od 1. do 8. novembra za duše v očistci 

Drahí priatelia!  V jednom posolstve nám Panna Mária hovorí:…Dnes vás chcem pozvať, aby ste sa denne modlili za duše v očistci. Každá duša potrebuje modlitbu a milosť, aby prišla k Bohu a k Božej láske. A tým aj vy, drahé deti, získate nových orodovníkov, ktorí vám pomôžu v živote pochopiť, že všetky pozemské veci nie sú pre vás dôležité, že jedine po nebi má človek túžiť…“ 

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

· sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)

· sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) 

· modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas‘ a Sláva). 

Okrem toho je potrebné vo všeobecnosti vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, a to aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ostatné podmienky. 

Ďakujeme Vám!   V modlitbe s vami, Svetlo Máriino