Video: Čipy na programe dňa

249

Milí  pratelia, pred niekoľkými dńami sme priniesli správu, podľa ktorej v Idii prebieha masové biometrické značkovanie ľudí.  

Prečo si  „čipovači“ vybrali práve Indiu, asi preto, že v týchto krajinách sa ľudia nádejajú, že Západ im prináša pokrok a uľahčenie života.  Menej vyspelé krajiny a  tretí svet vôbec   je akými obrovským pokusným laboratóriom na zavádzanie  technológií a praktík totalitnej globalizácie. Od epidémií, potratov, sterilizácie  až po čipovanie. O tom hovorí aj nasledujúce video

Pastor Hanspeter Weber z Winnendenu pri Stuttgarte – člen predsedníctva Ľudových misií – napomína k obozretnosti voči špekuláciám o konci časov. „Všetky predpovede minulosti sa ukázali ako falošné.“ Napriek tomu si je istý:
„Tak blízko svojmu koncu ako teraz ľudstvo ešte nikdy nebolo. Mnohé veci v dianí vo svete nám dávajú zbystriť pozornosť.“
Ako príklady menuje Weber rast počtu zemetrasení a tornád, ako aj hustú sieť sledovania ľudí cez internet a hovorí:
„India začala 1,2 miliardy občanov registrovať biometricky. Každý človek má dostať identifikačné číslo, ktorým bude centrálne zaregistrovaný.“

Vo vyspelejších krajinách a v Európe zvolili „čipovači“ úplne inú taktiku. V každom obchode, pumpe, banke, kam vkročíte, sa pýtajú, či máte zákaznícku kartu, kredit kartu, vernostnú kartu alebo inú. A sú ochotní vám ju okamžite vystaviť, akokoľvek sa tomu bránite. Zrejme po prejdení na karty príde „nevyhnutý čip“, aby ste mohli žiť – tak to bude nastolené. Preto pozor! Vyhnite sa akýmkoľvek kartám, ako len môžete.