Kráľovná pokoja, Dechtice, 15. mája 2012: Smädní po láske

528

Posolstvo Kráľovnej pomoci

„Moje deti!
Moje srdce je plné radosti z toho, s akou veľkou láskou a dôverou prichádzate ku mne. Vaša láska sa hlboko dotýka môjho materinského srdca. Obraciate sa na mňa so svojimi prosbami. Ubezpečujem vás, že všetky hlboko vkladám do svojho srdca a prosím svojho Syna za vás. Vaše prosby sú žíznením po láske. Poďte deti moje, môj Syn Ježiš čaká na každého z vás, aby uhasil váš smäd. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. mája 2012
Informácie:    www.avemaria.sk
Vizionári:   dechtice@avemaria.sk