Sv. Michal, ochranca Cirkvi

1210
Presne 33 rokov pred veľkým zázrakom slnka vo Fatime, teda 13. októbra 1884, pápež Lev XIII mal pozoruhodnú víziu. Keď slávil sv. omšu v jeho súkromnej kaplnke Vatikánu, ktorej sa zúčastnilo niekoľko kardinálov a zamestnanci Vatikánu, náhle sa zastavil u päty oltára. Stál tam asi 10 minút, ako v tranze,tvár mal popolavú až bielu. Potom šiel okamžite z kaplnky do svojej kancelárie,kde zložil modlitbu svätého Michala.(zatl)
Biskup Pavel M. Hnilica 14. 7. 1996 na charizmatickom stretnutí vo Zvolene o tom povedal:
„Pred 100 rokmi mal pápež Lev XIII. (pontifikát v rokoch 1878 -1903) videnie v kaplnke, kde slúžil svätú omšu. Videl, ako diabol búral chrám svätého Petra, ktorý symbolizoval Cirkev. Na jeho výkrik Boh poslal archanjela Michala, ktorý diablov zahnal. Lev XIII. hneď napísal modlitbu ku svätému Michalovi, ktorú nariadil modliť sa…“

Modlitba k sv. Michalovi

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.


Na základe pasáží zo Sv. Písma dala kresťanská tradícia sv. Michalovi štyri úrady:

  1. bojovať proti Satanovi
  2. zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti
  3. ochraňovať Boží ľud – Židov v Starom zákone, kresťanov a Cirkev v Novom zákone
  4. sprevádzať duše ľudí zo sveta pred Boží súd

Jeho postavenie medzi anjelmi uvádzajú cirkevní učenci rôzne. Grécki otcovia (sv. Bazil a ostatní) hovoria, že Michal je najvyšší spomedzi všetkých anjelov, iní (sv. Bonaventúra), že je najvyšším spomedzi serafínov (prvého z deviatich anjelských chórov). Sv. Tomáš Akvinský vo svojej Summe uvádza, že je hlavným z posledného chóru, chóru anjelov. Rímska liturgia nasleduje gréckych otcov, sv. Michala nazýva „Princeps militiae coelestis quem honorificantangelorum cives“ (vodca nebeských vojsk, ktorého si ctia zástupy anjelov). Úcta k sv. Michalovi je veľmi stará a rozšírená. Od raných kresťanských čias si ho uctievali kresťania ako svojho patróna. Traduje sa viacero udalostí, pri ktorých sa zjavil a pomohol k víťazstvu nad pohanmi alebo ochránil pred nebezpečenstvom. Jeho sviatok sa slávi 29. septembra, v obnovenom cirkevnom kalendári (r. 1969) sa v ten istý deň slávi sviatok aj sv. archanjelov Gabriela a Rafaela.
http://foncorda.fara.sk/o_farnosti.php
Na videu možno počuť 93 ročného pápeža Leva XIII odriekať v latinčine Ave Maria. Jedná sa o najstarší známy audio záznam pápeža. Nahrávka bola urobená niekoľko mesiacov pred jeho smrťou v roku 1903. Obrazová stopa zase obsahuje prvý film na ktorom je nasnímaný pápež. Film bol urobený v roku1896 a bol bez zvuku.