Chvíľa pre pesničku: Randy Travis – Three Wooden Crosses

190

TRI DREVENÉ KRÍŽE

Three Wooden Crosses, Randy Travis

Farmár a učiteľ, prostitútka a kazateľ,  cestovali polnočným autobusom do Mexika. Jeden šiel za oddychom, druhý za vyšším vzdelaním, a dvaja z nich hľadali stratené duše.  Ten vodič nezbadal značku STOP. A osemnásť kolies už nestačilo zastaviť.
Sú tam tri drevené kríže na pravej strane diaľnice, prečo nie sú štyri, vie len samo Nebo. Myslím, že to nie je o tom, čo si vezmeš, keď opustíš tento svet, je to o tom, čo tu zanecháš po sebe, keď odídeš.
Farmár opustil žatvu, domov a osemnásť akrov pôdy,  vieru a lásku v to, čo rastie v srdci jeho synčeka. Učiteľ tu nechal múdrosť v mysliach mnohých detí: urobil, čo mohol, aby im dal čo najlepší štart.  A kazateľ zašepkal: “Či nevidíš zasľúbenú krajinu?”,  keď kládol svoju zakrvavenú Bibliu do ruky prostitútky.
Sú tam tri drevené kríže na pravej strane diaľnice, prečo nie sú štyri, vie len samo Nebo. Myslím, že to nie je o tom, čo si vezmeš, keď opustíš tento svet, je to o tom, čo tu zanecháš po sebe, keď odídeš.
Tento príbeh rozprával náš kazateľ minulú nedeľu. Keď zdvihol tú zakrvavenú Bibliu, aby sme ju všetci videli, povedal: “Nech je požehnaný farmár i učiteľ i kazateľ, ktorý dal túto Bibliu mojej mame, ktorá mi ju čítala.”
Sú tam tri drevené kríže na pravej strane diaľnice, prečo nie sú štyri, vie len samo nebo. Myslím, že to nie je o tom, čo si vezmeš, keď opustíš tento svet, je to o tom, čo tu zanecháš po sebe, keď odídeš.
Sú tam tri drevené kríže na pravej strane diaľnice…