PROSBA O MODLITBU

657

Srdečne pozdravujem a prosím o spomienku pred Pánom, za jednu chudobnú ženu Žofku, ktorú chce istý človek pripraviť o byt, podplatil sudcov….Môže ešte podať odvolanie, ale musí nájsť nejakých svedkov, inak by 8 decembra skončila na ulici. Prosím pripojte sa modlitbou na tento úmysel, a v dôvere, že nebudú zahanbení tí, ktorí dúfajú v Pána a tiež aby sme tak mohli spoznať, že Pán naozaj miluje chudobných, že je na ich strane. Nech je zvelebený Pán ktorý dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi.

S vďakou sestra G.