Plameň Lásky – dráma boja i cesta z Očistca

962

Fascinujúce posolstvá sprevádzané utrpením a mnohými fenoménmi.

Najviac povšimnutiahodné a na hranici uveriteľnosti je , že majú oporu u kardinála Pétera Erdö, prímasa Maďarska, (tiež prezident Rady episkopálnej konferencie Európy) a minimálne 6-tich latinskoamerických biskupov.

Hovoríme o Alžbete Kindelmann (na obr.) – “duše obety“ z Budapešti, ktorá obdržala posolstvá, ktoré poznáme ako „Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“ , posolstvá s dramatickými črtami budúcnosti.

Ako to že sú také temné? A samozrejme: čo hovoria?

Posolstvá začali tri dni pred sviatkom Panny Márie Karmelskej 13.júla 1960, kedy si Alžbeta poznačila do svojho denníka „nádherné duchovné svetlo , ktoré trvalo tri dni od rána do noci. “

Bola päťdestiatnička, keď čoskoro po „duchovnom osvetlení“ , ktoré v nej zanechalo cit pre neverbálne vnemy, začali k nej hovoriť Ježiš a Mária.

Tvrdenia obsiahnuté v denníku dostali imprimatur miestneho ordinára i kardinála, nezvykle silný cirkevný súhlas, pričom táto je extrémne opatrná pri akceptácii akýchkoľvek mimoriadnych tvrdení.

“Zriekni sa seba samej, pretože pre teba máme veľkú misiu. “ zaznelo volanie pre Alžbetu. “Budeš schopná ju vykonávať, len keď sa kompletne zriekneš seba samej. Máš slobodnú voľbu. Dielo dokonáš, len keď budeš ty sama chcieť. “

“Vezmi tento Plameň… je to Plameň Lásky. Mojej Lásky. „, povedala Panna Mária “Rozžerav svoje vlastné srdce a potom ho odovzdaj ostatným!”

“Tento Plameň , plný požehnaní prýštiaci z môjho Nepoškvrneného Srdca, ktorý ti dávam-  musí ísť od srdca k srdcu. On bude Veľkým Zázrakom svetla, ktoré bude oslepovať satana. Je to oheň lásky a súladu. Dosiahla som túto milosť u Večného Otca prostredníctvom moci piatich Požehnaných Rán svojho Božského Syna. “

Denník takisto uvádza, že Pán Alžbete povedal, že ktokoľvek sa postí v pondelky „o chlebe a vode s poukázaním na Plameň Lásky Nepoškvrneného srdca Panny Márie dosahuje vyslobodenie duše kňaza z Očistca. Takisto kto nasleduje príkazy dosiahne milosť počas oktávy, ktorá nasleduje po jeho smrti a bude Mojou matkou vyslobodený z Očistca. “

Nezaujímavý nie je ani Alžbetin život. Narodila sa v roku 1913 do manželstva protestanta a katolíčky. Mala dvanásť bratov a sestier, všetko dvojčatá , s výnimkou Alžbety, ktorá sa jediná dožila dospelosti! Jej život je neuveriteľným labyrintom podlomeného zdravia a príšernej biedy. Často pracovala ako slúžka a finančne si nemohla dovoliť viac ako jedno jedlo denne.

V strednom veku sa stala vizionárkou a mystičkou, takisto obdržala stigmy, pričom posolstvá pre ňu kladú dôraz na oddanosť a boj s diablom. „Keď človek navštevuje svätú omšu, nie je to len účasť na formálnom obrade,“ povedala jej Panna Mária, „Takáto osoba žiari do takej miery, že satan ostane oslepený a hojnosť mojich milostí dopadá na osobu za ktorú svätú omšu obetuje.“

Satan zúrivo pení a stále a ešte intenzívnejšie vykonáva svoje obvyklé muky, pretože sa cíti svojou slepotou ohrozený.“

Bolo mi tiež povedané, hovorí Alžbeta, že počas adorácie, je prítomný duch uzmierenia počas vystavenia Najsvätejšej sviatosti a diabol stráca svoju moc po celú dobu jej vystavenia. (posolstvo z 7.11.1962, to je možno príčina, prečo farnosti bez vystavovania Sviatosti oltárnej často zmietajú škandály) . Panna Mária takisto žiadala bdenia za duše v Očistci a povedala, že vždy pri pomodlení troch Zdravasov na jej slávu odolávajúc sa na Plameň Lásky je z Očistca uvoľnená jedna duša. Oveľa viac duší potom v mesiaci november. Ak sa v pondelok postia kňazi, počas konsekrácie je potom vypustených nespočetné množstvo duší.

“Bojazliví a pasívni  klerici „ povedal Ježiš Alžbete, „musia opustiť túto svoju zdržanlivosť. Nesmú zostať ani zaháľčiví, ani držať ľudí mimo Plameňa Lásky Nepoškvrneného srdca Mojej matky. “ , znejú Jeho slová.

Cirkev“, varoval Ježiš v januári 1981 „je v obrovskom nebezpečenstve.“ „V každej farnosti je potrebné mať modlitebné skupiny“, dodala Panna Mária. A skutočne rok 1981 je rokom počiatku zjavení v Medžugorí, ktoré je rodiskom tisícok takýchto skupín na celom svete. Čo je to Plameň Lásky?“, pýta sa Alžbeta.

“Plameň Lásky Mojej Matky, je pre vás tým, čo pre Noema jeho archa.“

Panna Mária dodáva: “Plameň lásky Môjho Nepoškvrneného srdca je Ježiš Sám.“

“Existujú mnohí, ktorí opakujú vždy a znova: Matka Bolestná. Ale nemyslia na to, že aj teraz môžem trpieť, nielen ako matka na Krížovej ceste svojho Syna. “ , ponosuje sa Panna Mária.

To zanechalo Alžbetu v úzkosti. Pocítila takmer nekontrolovateľnú túžbu oslepiť satana čo najskôr. Ale ako? To bolo dôvodom, prečo k nej Ježiš prišiel znovu.

“Skúmaj Moje Oči, povedal, “pohľad ktorých oslepuje satana.“

kardinál Erdö
kardinál Erdö

Okrem kardinála Erdö je tu podpora ďalšieho kardinála Echeverría Ruiz, z Guayaquil . Po žiadosti o odsúhlasenie pre organizáciu založenú na Plameni Lásky dostal z Vatikánu list, v ktorom ho prezident Pontifikálnej rady pre laikov povzbudil v jeho rozširovaní.

“Otrasy” prichádzajú na zem , povedal Pán Alžbete a „dajú vzniknúť novému svetu silou viery. Zem bude obnovená prúdom milosti aký nebol prítomný na zemi od čias kedy sa Slovo stalo Telom“.

Tento obnovený svet bude skúšaný utrpením.

Vedz, že zem je ako príroda pred búrkou. Môže sa tiež prirovnať k sopke, ktorá sa náhle zobudí, dymí, zabíja a oslepuje každého pekelným dymom a padajúcim ohnivým popolom , ktorá svojou silou zničí všetko okolo. Smrteľný popol plný síry chce zničiť ľudské duše stvorené na Boží obraz.”

Ale Plameň Panny Márie je zažnutý práve na zaslepenie satana a oslobodenie ľudstva od „dymiacej lávy“ nenávisti.

“Vybrané duše budú musieť bojovať s kniežaťom temna.” a Panna Mária zdôraznila: „Bude to desivá búrka. Ani nie búrka, ale hurikán, devastujúci všetko naokolo. Bude chcieť zničiť aj vieru a dôveru vybraných duší. Vo vrení búrky budem vždy stáť pri vás. Som vaša Matka. Môžem vám pomôcť a chcem vám pomôcť. Všade okolo seba uvidíte Plameň Lásky vyrážajúci ako blesk a osvetľujúci Nebo a zem a ktorý ožiari dokonca aj apatické duše. Ale aký žiaľ to je pre mňa sledovať, ako sa mnoho mojich detí hádže do pekla!

Bude prenasledovanie a budú prenasledovatelia.“, varovala Panna Mária, „a bude mnoho zbabelcov, ktorí budú mať strach o svoj blahobyt a tých, ktorí vedia všetko lepšie ako ostatní.“

Budú útočiť tak, ako útočil Herodes. “, varovala Panna Mária.

“Moje deti,” uzavrela Panna Mária, ” ruka môjho Syna je pripravená udrieť. Sotva ju zadržím. Pomôžte mi. Môžete volať môj Plameň Lásky a spoločne môžeme zachrániť svet. “

Jej hlas, hovorí Alžbeta, bol plný majestátu a pevnosti, keď hovorila o nastávajúcich udalostiach. Ani neviem slovami vyjadriť svoj úžas keď som to začula. Po pár minútach už hovorila celkom iným tónom, zvyčajným jemným materinským hlasom. „Neboj sa. Dôveruj mojej materinskej sile”.

Zdroje : Plameň Lásky a webstránka Plameňa Lásky