Slová „matka“ a „otec“ oficiálne zrušené!

262

8.1.2010, USA, (foxnews.com, magnificat.sk) – Slová “matka” a “otec” boli dlhodobými kandidátmi na výmaz z oficiálnych dokumentov. V USA od februára zmiznú z oficiálnych žiadostí o pas definitívne. Nahradí ich „genderovo neutrálna formulácia“. „Zastaralé formy matka a otec sme nahradili výrazmi rodič1 a rodič2“, uviedla Brenda Sprague, hovorkyňa amerického úradu zodpovedného za vydávanie pasov.

Oficiálne vyjadrenie takisto obsahuje informáciu, že „Tento krok zlepší poskytovanie genderovej neutrality a rozpoznávanie rôznych typov rodín. Prihlášky budú čoskoro dostupné online. Spragueová uviedla, že vymazanie tradičných rodičovských mien nie je aktom politickej korektnosti, ale prispôsobenie sa modernej medicíne a moderným technológiám reprodukcie. Bojovníci za práva gejov aplaudujú.

“Táto zmena umožní rôznym typom rodín, aby požiadali o pas bez pocitu, že vláda neuznáva ich rodinu.”, uviedla Jennifer Chrisler, výkonná riaditeľka Family Equality Council.

Jej organizácia lobovala za túto zmenu už niekoľko rokov.

Robert Jeffress, pastor baptistickej cirkvi: “Je to súčasť snahy o zmazanie rozdielov medzi mužom a ženou a niečo čo chce vypovedať o tom, že nie je potrebné mať oboch, matku aj otca na to, aby ste úspešne vychovali dieťa..“

Foto: čoskoro minulosť, foxnews.com