Výročie imprimatur pre modlitbu k Matke všetkých národov

1171

 

Dňa 17. februára 2012 uplynie 15 rokov odvtedy, čo  Mons. Eduard Kojnok, rožňavský biskup  (zomrel vo veku 78 rokov 27. októbra 2011) udelil slovenské imprimatur (17. februára 1997)modlitbe, ktorú nadiktovala Panna Márie Ide Peedermannovej, holandskej vizionárke.

Zároveň 31. mája 2012 uplynie 10 rokov, kedy  diecézný amsterdamský biskup Mons. Joseph Marianus Punt (31. mája  2002) cirkevne uznal amsterdamské zjavenia Panny Márie.

http://www.de-vrouwe.info/sprachen/sk/09_sigl_sk.pdf

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,

bola našou Orodovnicou. Amen.“

Pôvodný text bol biskupmi zmenený na:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,

zošli teraz na zem svojho Ducha.

Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,

aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária,

bola našou Orodovnicou.

Amen.“

Prinášame vám videozáznam prednášky riaditeľa hnutia Vox populi  ThDr. Marka Miravalleho o Panne Márii, Žene odetej slnkom, ktorá podľa amsterdamského zjavenia zavŕši svoju dejinnú úlohu práve ako Cirkvou uznaná Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčkaľudstva. Anton Selecký


My sme o zjavení písali niekoľkokrát v mesačníku M ROSA, ako aj na našej webovej stránke.

http://www.magnificat.sk/2010/05/panna-maria-spoluvykupitelka-prostrednicka-orodovnicka/

Misiu amsterdamského zjavenia Panny Márie šíri na Slovensku aj v iných krajinách  Rodina Panny Márie

http://www.azet.sk/firma/95249/rodina-panny-marie/

V 90-tych rokoch sa rozvinula petícia za vyhlásenie 5-tej mariánskej dogmy, ktorú vyhlásilo hnutie Vox populi (Hlas ľudu), ktoré v USA vedie ThDr. Mark Miravalle. K tejto petícii sa pridalo aj naše združenie  (vyzbierali sme okolo 25 000 podpisov).  Otázka 54-tej mariánskej dogmy vzbudila vo svete mnoho polemík. Stalo sa tak i na Slovensku (viď uvedený link)

http://www.magnificat.sk/old/mrosa/0303/polovica.htm

Napriek tomu sú v hnutí za 5-tu mariánsku dogmu o Panne Márii  ako Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke  aktívni mnohí biskupi a kardináli.

Od 15. augusta 2010 do 15. augusta 2011 bola vyhlásená modlitbová aktivita, práve v intenciách Matky všetkých národov:

5.8.2010, svet, (canadafreepress.com) – V čase smrteľnej krízy Cirkvi a sveta vyhlasujeme Ružencovú výpravu, ktorá sa má zmeniť ľudskú históriu. Tak ako ružence v bitke pri Lepante v r. 1571 zachránili katolícku vieru v Európe, Filipínska revolúcia v roku 1986 zabránila potenciálnemu zotročeniu množstva katolíkov, opäť nadišiel čas, aby mocná modlitba ruženca, modlená v jednote, priniesla historické ovocie pre Cirkev a ľudstvo.

http://www.magnificat.sk/2010/12/matka-vsetkych-narodov/

Podpísaní (m.i.):
kardinál Luis Aponte Martinez, Arcibiskup M. Chinnappa, Matka Angelica Zakladateľka, EWTN Television Network Bývalý Veľvyslanec Svätej Stolice Howard Dee Manila, Filipíny, Sr. Briege McKenna and Fr. Kevin Scallon, Dublin, Írsko Veľvyslanec Vatikánu Mercedes Tuason, Filipíny
Rím, Taliansko