Dechtice, Zjavenie Kráľovnej pomoci, 5. február 2012

380

Vizionár Martin Gavenda :

Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. A do lásky Panny Márie som odovzdával všetkých vás, vašich chorých, všetkých tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú v modlitbách, vaše starosti, bolesti a potom som modlil za uzdravenie ku Kráľovnej pomoci. Panna Mária nás ponárala do lásky Otca, aby nám Otec a Pán Ježiš dal všetko to, čo potrebujeme, aby bolo obdarované každé srdce. Osobne som zažil veľký dotyk práve toho obdarovania môjho srdca a tiež som cítil, ako Nebeský Ocko obdarúva vás všetkých mnohými milosťami a darmi. Nikto odtiaľto z vás neodíde bez milostí, aj dnes som to ak silno prežil. Že na príhovor Panny Márie Otec nás obdaril všetkých.