OROL TV: 11 – ty september 1683 (Bitka pri Viedni)

3991

Milí priatelia, film, ktorý si pozriete, a to film 11. SEPTEMBER 1683, sa týka vážneho obdobia dejín Európy. Po porážke moslimov pri Lepante (7. októbra 1571) – sa títo pokúsili opätovne dobyť Európu. Stalo sa tak tomu v roku 1683, takmer presne 100 rokov po Lepante, kedy tristotisíc moslimských bojovníkov pod velením veľkovezíra Kara Mustafu pred hradbami Viedne bubnovalo na útok.

Vtedy, jedenásteho septembra (zaujímavý dátum) vďaka odvahe a neohrozenej obrane kresťanskej viery, boli Turci pod hradbami Viedne porazení. Poľský kráľ a vojvodca Ján III. Sobieski strategicky rozhodol túto bitku.

Dňa 11-teho septembra 2013 bude teda presne 330 rokov od tejto významnej udalosti. Mnohí sa azda spýtate, kde sa o tom hovorí, či kde sa o tom píše. Nie, drvivá väčšina z vás to nevie, a nevie ani o filme, ktorý pri tejto príležitosti natočili Taliani a Poliaci. Prečo? Nuž – to je zaujímavá otázka. Prečo médiá mlčia?

Stačí, ak sa pozrieme, v akej situácii dnes Európa je, vzhľadom na moslimskú populáciu. Tá Viedeň, ktorá dňa 11-teho septembra 1683 odrazila útok 300 000 bojovníkov tureckého generála, je dnes  (a nielen ona) obsadená moslimskou populáciou iným spôsobom. Akoby sa naplnili slová Kara Mustafu pred bitkou 11-teho septembra. Ak neuspejem ja, onedlho pritiahne iný veľkovezír a dobyje Viedeň.


Milí priatelia, vo filme 11-ty september 1683 vyzval kresťanské vojská do boja proti armáde Kara Mustafu talinsky mních Marco di Aviano slovami: Nebojujete iba preto, aby ste bránili Viedeň, ale aby ste chránili vašu vieru a tradície. Bránite vaše ženy a deti, vaše sestry a bratov. Vašich otcov a matky, pretože keď padne Rím, padne Viedeń, a padne svätá Matka Cirkev. Bráňte svoju vieru, tak aby vaše deti mohli slobodne vyznávať vieru v Boha. Aby mohli slobodne milovať Krista, aby boli slobodní, pretože vy ste bojovali v tento deň.

Podľa historických prameňov kresťanské vojská pri Viedni bojovali s medailami Sedembolestnej Panny Márie a s menom Mária, ktoré dal urobiť ostrihomský arcibiskupJuraj Selepčényi a rozdal ich celému kresťanskému vojsku. Pápež Inocenc potom vyhlásil 12-ty september, kedy sa bitka o Viedeň skončila, za sviatok mena Panny Márie.

Dnes, 330 rokov od bitky pri Viedni, stojí Európa pred podobným problémom. Nie síce vojenským, ale oveľa zákernejším. Moslimovia totiž dobýjajú Európu bez zbraní. Ako sa s tým Európa vysporiada, alebo akú odozvu dnes budú mať slová talianskeho mnícha Marka di Aviana „Bráňte svoju vieru“ – sa už zrejme čoskoro ukáže.

A ešte jedna vec. V roku 1680 preletela nad Európou Kircheho kométa. Obyvatelia Európy ňou predpovedali veľkú vojnu. V tomto roku 2013, teda v roku 330 výročia bitky pri Viedni, taktiež preletí nad Európou kométa, jasná ako mesiac.

Bude ju vidno od neskorého leta po dobu niekoľkých mesiacov. Či už je to znamenie ďalších vážnych udalostí v Európe, uvidíme. A je len na nás, či sa poučíme a budeme dostatočne vnímať duchovný aspekt súčasnej doby a súčasných udalostí.

Film 11. SEPTEMBER 1683 totiž začína výrokom Marca Blocha: „Nepochopenie prítomnosti pramení z osudnej neznalosti minulosti.“                                                                      Anton Selecký