Litmanovské Zvesti: Ako žije vizionárka Iveta Korčáková – Hudáková? a i.

3580


Zostavovatelia Litmanovských zvestí položili pri nedávnej návšteve vizionárke Ivete Korčákovej – Hudákovej niekoľko otázok. Odpovede na ne budú zaujímať určite nielen pravidelných návštevníkov Hory Zvir, miesta zjavenia sa Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty: 

 Mnohí pútnici sa vypytujú na Váš terajší život (kde ste, čo robíte…). Mohli by ste niečo o tom povedať?

Iveta Hudáková: Už skoro päť rokov žijeme s Rasťom, mojím manželom, v Anglicku. Bývame tu v prenajatom maličkom byte, ktorý je súčasťou viktoriánskeho starobylého domu v kúpeľnom meste Tunbridge Wells, asi štyridsaťpäť minút od Londýna. Pracujem v neďalekom obchodnom dome. Venujem sa predaju parfémov. Je to pestrá činnosť, pretože si žiada vedomosti ohľadne ingrediencií a výroby, ale i kúsok fantázie pri zachytávaní vôní.

Táto práca nie je, ako snáď väčšina očakáva, v priamej súvislosti s udalosťami na Hore, no čokoľvek sa dá robiť so srdcom, i bez neho.

Anglicko sa doposiaľ pre nás nestalo alternatívou natrvalo, skôr prechodnou stanicou na rozšírenie si horizontu a načerpaním skúseností z cudziny. Obaja pevne dúfame, že raz budeme môcť zakotviť niekde poblízku našej milovanej Hory.

Očakávali ste, že sa Hora Zvir začne tak sľubne rozvíjať po vonkajšej stránke, ale predovšet-kým duchovnej (každý deň sa slávi Eucharistia, dvaja kňazi, status pútnického miesta, …)?

Iveta Hudáková: Pochopiteľne ma rozkvet na Zvire nesmierne teší a predchádza všetky moje najodvážnejšie očakávania. Prítomnosť Panny Márie neostala bez odozvy. Pre ľudí, ktorí si tu našli duchovný domov, podobne ako ja, môže toto miesto teraz nadobúdať kvalitatívne nový rozmer vďaka tichému Máriinmu pôsobeniu a neodmysliteľne dôležitej službe cirkvi.
Moja hlboká úcta v tomto ohľade patrí predovšetkým nášmu vladykovi Jánovi Babjakovi, ktorý napriek mnohým protichodným reakciám širšej verejnosti sa nechal viesť vlastným srdcom.
Rovnako však do tejto rastúcej mozaiky Zviru, ďalší kamienok vlastnej farby a veľkosti zasadí každý človek, ktorý prichádza na toto miesto a ponechá sa vnútorne dostupný dotyku Panny Márie.

Viac na …..

zvesti 7

Litmanovské vizionárky Iveta Hudáková a Katarína Vislocká (august 2010)

www.hora.Zvir

www.litmanova.info