Krížová cesta mládeže

1108

Dňa 2. apríla 2011 o 14 hodiny mládežníci z farnosti Malé Kršteňany, (farnosť neďaleko Partizánskeho na okraji Nitrických hôr), zorganizovali krížovú cestu na Veľký vrch. Na túto krížovú cestu pozvali miestneho pána farára Mgr Jána Salika, a tiež pozvali kaplána Mgr. Michala Lajchu z Partizánskeho, ktorý pomáhal mládeži pri organizácii a ako čestného hosťa pozvali pána farára Vdp. Štefana Bielaka, ktorý tu v minulosti pôsobil.

Pán farár Mgr. Ján Salika všetkých prítomných asi 150 veriacich privítal a povedal, „Pán Ježiš Vás všetkých pozýva na túto krížovú cestu, prijmite toto pozvanie a rozjímajte aj nad svojim utrpením a obetujte túto krížovú cestu za vaše rodiny, za obrátenie nás a našich deti, za návrat viery do našich rodín, za kňazov, chorých a trpiacich a za celý svet, za tých, ktorých postihli prírodné katastrofy.“

Kaplán Mgr. Michal Lajcha zdôraznil, že každý z nás má nejaký kríž, ťažkosti, problém, sklamanie, závislosť, a aby táto krížová cesta bola aj takým našim očistením z týchto našich problémov, ťažkosti aby sme ako symbol vyniesli na vrch kameň, do ktorého vložíme tento náš problém a tam ho nechali Pánu Ježišovi pod krížom, v dôvere v Jeho milosrdenstvo a pomoc v danom probléme.

Krížovú cestu sa modlili mládežníci, ktorí sa pri jednotlivých zastaveniach striedali, starší im pomáhali so spevom.

Čistota – iba s Božou pomocou

Barbora Bilčíková, (25),  Veľké Kršteňany .

M ROSA : Ako sa zrodil nápad uskutočniť krížovú cestu na Veľký vrch?

Barbora: „Prvý krát sa takéto niečo organizovalo pred 10 rokmi,  to ja som bola staršie dieťa a páčilo sa mi to vtedy, potom dlho nič, až vlani na poslednú chvíľu sme niečo zorganizovali. Bolo dosť ľudí, tak sme sa rozhodli v tom pokračovať.“

M ROSA: Ako možno realizovať dnes vieru a udržať čistotu mladých?

Barbora: „V každom čase môže človek nejakým spôsobom prejaviť svoju vieru v Boha, niekedy je to intenzívnejšie a niekedy je aj útlm vo viere. Teraz si myslím, že vo svete je útlm, mladí menej veria, viac dávajú prednosť iným hodnotám v živote. Čo sa týka čistoty, dá sa to, ale iba s Božou pomocou, lebo nástrah a ponúk na neviazaný spôsob života je veľa.“

Obráťme sa na Pána

Kopál Miroslav (22),  Malé Kršteňany

M ROSA : Mirko, Ty si jeden z organizátorov tohto podujatia, čo ťa oslovilo poriadať takúto krížovú cestu?

Miroslav: „Po minuloročnom usporiadaní krížovej cesty sme sa rozhodli, že budeme v tom pokračovať –  vystúpiť na Veľký vrch a spojiť aj šport s duchovnom je veľkým povzbudením pre mnohých. Dnes nám vyšlo aj počasie, je veľmi pekne, a keď vidím tieto deti, tak mám veľkú radosť, že som prispel k organizácii tejto krížovej cesty.

Chceli sme urobiť krížovú cestu Jana Pavla II., ale zdalo sa mi, že je to veľmi filozofické, tak sme hľadali ďalej a našli sme krížovú cestu, ktorú zložil tiež rodák z Partizánskeho,  Tomáš Kuník,  a bolo to vlastne z myšlienok sestry Zdenky, ktorú Ján Pavol II naposledy blahorečil, aj týmto sme chceli ľuďom priblížiť sestru Zdenku. Som spokojný aj s účasťou mladých ľudí, ktorí prijali pozvanie aj cestou internetu.“

 

M ROSA: Aká je doba pre mladých a čo by si im povedal na povzbudenie?

Miroslav: „Podľa mňa je to dosť ťažké, svet ponúka rôzne rozptýlenia a odpútavanie od viery formou zábav, diskoték, internetu, časopisov a podobne a dosť mladých ľudí už neverí, aj v našom okolí chodili do kostola kedysi a teraz ich už nevidno, strácajú vieru. Niektorí majú rodiny a robia to v rodine už len tak –  pokrstiť,  dať dieťa na prvé sv. prijímanie a to je všetko. Ťažko niečo povedať, snáď len toľko, Pán nám pomáha každému , keď sa na neho obrátime.“

Text a foto:  Mária Víziková