Sv.Terézia z Lisieux: Poslední budú prví

524

Dňa 6. apríla 2011 pápež Benedikt XVI. na generálnej audiencii odporučil zahĺbiť sa do Príbehu duše sv. Terézie z Lisieux.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110406019

Sv. Terézia z Lisieux bola v roku 1997 vyhlásená za lekárku Cirkvi. Jej listy ponúkajú hojnosť myšlienok týkajúcich sa prakticky každej oblasti teológie a spirituality. Sv. Terézia je nielen treťou ženou spomedzi 33 lekárov Cirkvi, ale okrem toho aj najmladšou a najčítanješou a najmilovanejšou. Tiež s prívlastkom „lekárka Cirkvi pre nové milénium.“

Človek nemusí ísť do Očistca

Teológia malej Terézie prýšti zo skúseností. Získala vrúcnu katolícku výchovu doma, vo farnosti, neskôr u benediktínok. Učenie o Očistci jej bolo dôverne známe. Vedená Duchom Svätým a svojími odkazmi zanechala to, čomu sa hovorí „Učenie malej kvetiny o Očistci“.

Učením Cirkvi je vo všeobecnosti to, že Očistcu sa dá vyhnúť len veľmi ťažko. Ešte len novicka Terézia to komentovala sestre Marii Filoméne, ktorá bola presvedčená, že ísť do Neba bez pobytu v Očistci sa rovná takmer nemožnému:

Nemáš dosť viery. Príliš sa bojíš Boha. Uisťujem ťa, že sa tým cíti poškodený. Nemala by si sa báť Očistca, pretože trpíš už tu. Namiesto toho by si mala prosiť o to, aby si si ho nezaslúžila a tak potešiť Boha, ktorý tak neochotne udeľuje tento trest. Čo najskôr by si sa mala pokúšať Boha všetkým potešiť a veriť, neochvejne, že ťa očisťuje s každým momentom tvojho života a nenechá na tebe žiaden hriech. A potom si môžeš byť istá, že nebudeš musieť ísť do Očistca.

Dokonca povedala, že je urážkou Boha, ak neveríme, že by sme po smrti mohli ísť rovno do Neba. Keď potom novicky hovorili, že po smrti očakávajú Očistec, hovorila im: Och, ako ma hneváš. Zraňuješ Boha ak takto rozmýšľaš. Keď milujeme, nepôjdeme tam.

Dnes je toto novou doktrínou , ale len pre tých, ktorí Boha nepoznajú, ktorí nie sú ako deti a nemajú dostatok viery. Je pravda, že Boh nás bude súdiť, ale v prvom rade je Otcom, ktorý trpí, keď musí trestať svoje deti a vidí ich utrpenie. Dieťa by teda malo konať Jeho vôľu len tak z lásky a nie preto, aby sa vyhlo trestu. Dopustí utrpenie svojich detí, ale len také, ako keby sa pozeral niekam preč.

Ak je tvrdenie sv. Terézie správne, človek nepotrebuje nutne Očistec, pretože Boh sám to nemá v obľube. Problém je však v tom, že názor, že len veľmi málo ľudí sa vyhne Očistcu je všeobecne rozšírený medzi praktikujúcimi kresťanmi a potvrdený mnohými svätcami ako sv. Ján z Kríža, ktorý tvrdil, že len veľmi malý počet duší objaví dokonalú lásku, ako aj sv. Terézie z Avily, ktorá mala skúsenosť, že len veľmi málo duší sa vyhne Očistcu. Sv. Ján Vianney hovoril: „Je isté, že len veľmi málo vyvolených duší nejde do Očistca a utrpenie, ktoré tu musia duše znášať je za hranicou našej predstavivosti. “

O to viac udivujúce sú Teréziine slová. Raz povzbudila novicku Marie de la Trinire, ktorá povedala: Aj keď upadnem, najmenšia vec, čo môžem dúfať je, že aj tak mám nádej ísť rovno do Neba. Terézia odpovedala: Áno! Boh je taký dobrý. Môže prísť a zobrať ťa. Napriek tomu sa pokúšaj aby márne nečakal na tvoju lásku.

Boh je viac Otcom ako Sudcom

Raz pri konfrontácii tejto témy so s. Marie Febronia, ktorá mala 67 rokov a bola podpriorkou sv. Terézia podporila novicky, aby verili, že pôjdu rovno do Neba. M. Febronii sa to veľmi nepáčilo a protirečila jej. Terézia vysvetlila svoje stanovisko, ale M. Febronia sa s ním nestotožnila. Pre Teréziu bol Boh stále viac Otcom a zvolila slobodu konečnej odpovede: „Milá sestra, ak hľadáte Božiu spravodlivosť, dostanete ju. Duša obdrží to, po čom túži.“

Neprešiel ani rok a s. Marie Febronia zomrela. O tri mesiace mala Terézia sen, ktorý zadokumentovala: „O, moja matka, moja sestra M. Febronia ma dnes v noci navštívila a požiadala o modlitby. Je v Očistci a s istotou preto, lebo verila tak málo v milosrdenstvo a dobro Boha. Z jej správania som pochopila, že mi chce povedať : Mala si pravdu. Keby som ťa počúvala, nebola by som tu. Mám spravodlivosť, bez ktorej som sa nevedela zaobísť. „

„Doktrína“ sv. Terézie v šiestich tézach


1. Čo Boh predpokladal, že bude výnimkou – Očistec, sa stalo pravidlom

2. Krytie sa „nevyhnutnosťou“ je smrteľná chyba

3. Očistec je strata času.

4. Potrebujeme pozitívnejší obraz o Bohu.

5. Strach je prekážkou lásky.

6. Poslední budú prví.

Tu odporúča odhodiť všetky merítka dobrých skutkov a radšej sa objaviť pred Bohom s prázdnymi rukami. Misionárovi Abbe Roulland píše, že len viera, v to, že Panna Mária pre nás získa milosť vykonania aktu dokonalej lásky prekoná všetky ľudské slabosti a tak nás namieri rovno do Neba, žiaden náš skutok.

Lekárka pre nové milénium teda odporúča malú cestu, prístupnú každému a takisto priamu cestu do Neba, ktorá by nemala byť žiadnou veľkou výnimkou.