Kresťanstvo je vraj náboženský terorizmus…

460

1.12.2010, (chalcedon.edumagnificat.sk) – Podľa informácií Jeffa Kinga, prezidenta International Christian Concern, ktorý prevádzkuje stránkuwww.persecution.org, existujú v Indii významní lídri, ktorí považujú kresťanstvo za „vírus“. Prirovnávajú ho k AIDS – a teda rozšíreniu vírusu a následnej deštrukcii organizmu

Dr. Previn Togadi, vplyvný antikresťanský aktivista patrí v Indii najaktívnejším rečníkom. Neváha nahlas prenášať tézy o tom, že kresťanská komunita je „kultúrnym AIDS.“ Škrú ho prestupy na kresťanskú vieru, ktoré sa v Indii dejú, avšak vzhľadom k počtu obyvateľov ide o celkom nepatrné počty.

Edwina Throsby z Gujarat reports na margo toho uvádza: „Gometi [noví kresťania] sú jedna z najrýchlejšie rastúcich skupín Dalitov, ktorí opúšťajú po tisícoch hinduizmus a prestupujú na kresťanstvo.'“

Dr.Togadi zúri a tvrdí, že práve konverzie na kresťanstvo zničia náboženskú rôznorodosť Indie. Hovorí : „Sme proti konverzii akéhokoľvek typu. Kresťania sa snažia priamo ľudí zasiahnuť. Obťažujú ostatných! Plánujú a pripravujú sa na to. Nie je to nič iného, len náboženský terorizmus! Rozširujú monokultúru na zničenie nášho systému viery. V druhom tisícročí zničili takto systém viery v Afrike. V treťom tisícročí prišiel do Ázie sám pápež a deklaroval, že bude konvertovať Ázia a India. Znamená to, že chcú zničiť indický náboženský pluralitný systém. Nejde o otázku počtu kresťanov, ale je to otázka celkovej koncepcie. Jeden jediný vírus AIDS je schopný zabiť celú ľudskú bytosť. Tak konverzia je kultúrnym vírusom AIDS, ktorý zničí pluralizmus.“

Vidíme teda, že diabol prostredníctvom Togadiho zúrivo škrieka kvôli púhemu 0,5 percentu veriacich v Indii. Môže byť väčšia radosť pre kresťanov ako takýto strach z Kristovej moci? Ako vidno, Ježiš nie nadarmo povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Mojom mene, tam som i ja medzi nimi.“ Na Turíce zostúpil Duch Svätý len na 120 ľudí. A predsa, práve toto boli narodeniny katolíckej cirkvi s jednou miliardou veriacich len v dnešných dňoch.

Dnes sa mnohé kresťanské komunity trasú – čo máme robiť keď je nás tak málo, kam pôjdeme? Nepriateľov je tak veľa. To je to čo, diabol našepkáva veriacim.
Satan škrieka, pretože Boh pracuje. Pracuje prostredníctvom svojich učeníkov. A počet sa neráta. Čo sa ráta, je Božia moc.