Benedikt XVI. pozdravil pútnikov z Medžugoria

313

1.12.2010, Vatikán, (magnificat.sk) – Na konci generálnej audiencie, počas časti venovanej pozdravom jednotlivých prítomných skupín v rôznych jazykoch adresoval pápež pozdrav aj chorvátskym pútnikom. „Zdravím všetkých chorvátskych pútnikov a špeciálne pútnikov z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Vaša púť do Ríma je spôsobom prípravy na príchod Pána. Preto buďte apoštolmi Božej lásky vo vašom národe. Nech vás žehná Pán.”