Kráľovná Pokoja, Medžugorie, 2. apríla 2013: Buďte mi apoštolmi

269

MariaOčiDrahé deti, pozývam vás aby ste v duchu boli jedno s mojím Synom. Pozývam vás, aby ste sa skrze modlitbu a svätú omšu, kedy sa môj Syn osobitným spôsobom zjednocuje s vami, snažili byť ako On: aby ste boli ako On vždy pripravení plniť Božiu vôľu a nežiadali, aby sa splnila vaša. Pretože, deti moje, skrze Božiu vôľu ste – jestvujete a bez Božej vôle nie ste ničím.

 Ja, ako matka, vás žiadam, aby ste svojím životom hovorili o Božej sláve, pretože takýmto spôsobom oslávite skrze Jeho vôľu aj seba. Ukážte všetkým pokoru a lásku k blížnemu. Touto pokorou a láskou vás môj Syn spasil a otvoril vám cestu k Nebeskému Otcovi.

 MirjanaJa vás prosím, aby ste otvárali cestu k Nebeskému Otcovi všetkým, ktorí ho nespoznali a neotvorili svoje srdce Jeho láske. Svojím životom otvorte cestu všetkým, ktorí ešte stále blúdia pri hľadaní pravdy. Deti moje, buďte mi apoštolmi, ktorí nežili nadarmo.

Nezabudnite, že prídete pred nebeského Otca a budete mu o sebe rozprávať. Buďte pripravení! Znovu vás upozorňujem, modlite sa za tých, ktorých môj Syn povolal, požehnal ich ruky a daroval ich vám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svojich pastierov. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom vizionárky Mirjany Dragićevićovej -Soldovej, Medžugorie 2.apríla 2013