Fancy: Flames of love

267

PLAMENE LÁSKY
Fancy

Čo za človeka, čo za človeka som to? Snažím sa kráčať tam, kde som práve padol,
snažím sa prelomiť tajnú šifru, v tvojich očiach cítim plamene lásky.

Plamene lásky, plamene lásky, topím sa v mori lásky,
a dosť nikdy nie je dosť, keď sa ocitám hlboko v tvojich očiach,
znova a znova.

Čo za blázna…Čo za blázna som to? Hľadám tiene na slnku,
a aby prišli spomienky dní, v tvojich očiach cítim plamene lásky.

Plamene lásky, plamene lásky…

Odovzdávam sa, aby som mŕtvy spal v tvojom náručí,
na vlne veľkej túžby po živote
Dotýkaš sa ma tak hlboko – volám v plameňoch lásky.

Plamene lásky, plamene lásky, topím sa v mori lásky,
a dosť nikdy nie je dosť, keď sa ocitám hlboko v tvojich očiach,
znova a znova…