ODPROSUJÚCI RUŽENEC NA SLÁVU PANNY MÁRIE

7100

Existuje satanistická spoločnosť, ktorej členovia sa zaväzujú vysloviť denne 50 rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Za odčinenie tohto zla je potrebné sa denne modliť ruženec chvály k presvätej Panne Márii. Kto sa ho modlí o 21 hod. dostáva požehnanie od kňaza, ktorý túto pobožnosť rozširuje. Ale je možné a chvályhodné sa ho modliť kedykoľvek.

Mária, Nepoškvrnená naša Matka! Aby sme odčinili urážky, ktorých sa dostáva Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, zvlášť rúhania proti Tebe a Tvojím prednostiam, o b e t u j e m e Ti túto chválu s úmyslom potešiť zároveň Najsvätejšie Srdce Tvojho Syna Ježiša, ktorého veľmi urážajú potupy proti Tvojej vznešenej čistote.
Príjmi, naša najsladšia Matka, toto nepatrné zadosťučinenie, aby sme Ťa vždy viac a viac milovali. Shliadni svojími milosrdnými očami na tých nešťastníkov, aby sa aj oni čo najskôr vrátili do Tvojho materinského náručia. Amen.

Dovoľ nám sláviť Ťa, presvätá Panna a udeľ nám silu proti nepriateľom Tvojím. desiatok opakujeme 5 x s vložkami, ktoré sú v závere…

Miesto Otčenáša: “ Bolestné a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás:!

Miesto Zdravas:
1. Velebená buď Matka Božia Mária, Najsvätejšia.
2. Velebené buď meno Panny Márie a Matky Božej Márie.
3. Velebené buď Tvoje sväté a Nepoškvrnené Počatie.
4. Velebené buď Tvoje nanebovzatie.
5. Velebené buď Tvoje Nepoškvrnené Srdce.
6. Velebená buď Tvoja panenská čistota.
7. Velebené buď Tvoje Božské materstvo.
8. Velrbená buď ako Prostrednica všetkých milostí.
9. Velebené buďte Tvoje bolesti a slzy.
10. Velebené buďte milosti, ktorými Ťa korunoval Pán za Kráľovnu neba a zeme.

Sláva Márii, dcére Boha Otca. Sláva Márii, Matke Boha Syna. Sláva Márii, Neveste Ducha Svätého.

Presvätá Matka naša, milujeme Ťa za tých, ktorí Ťa nemilujú, chválime Ťa za tých, ktorí sa Ti rúhajú a obetujeme sa za tých, čo Ťa nechcú uznať.

Zdravas Mária…

Ďalej opakujeme od začiatku ešte 4 krát…

Týmto ružencom urobíme veľkú radosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Modlitba ruženca trvá 7 – 10 min. a modlíme sa denne.