Tomislav Ivčič: Kde si teraz anjel môj

562

KDE SI TERAZ, ANJEL MÔJ
Tomislav Ivčić

Kde si teraz, anjel môj, prečo nie si pri mne,
prečo ťa niet, aby som ťa znovu ľúbil,
anjel môj… Kde si teraz, anjel môj,
kto sa budí vedľa teba, povedz,
kto miluje tvoje pery a srdce, anjel môj…
Kde si teraz, keď mesto spí, kde si teraz,
kým som ešte mladý, kde si, aby si mi vrátil všetky spomienky,
kde si teraz, keď svitajú rovnaké zore, keď nám šumí rovnaké more,
kde si, kde si teraz, anjel môj,

Kde si teraz, anjel môj, kto sa budí vedľa teba, povedz,
kto miluje tvoje pery a srdce, anjel môj…
Kde si teraz, kým mesto spí, kde si teraz,
kým som ešte mladý, kde si, aby si mi vrátil všetky spomienky,
kde si teraz, kým svitajú rovnaké zore,
kým nám šumí rovnaké more – kde si, kde si teraz, anjel môj?
Kde si teraz, anjel môj, prečo nie si pri mne,
prečo ťa niet, aby som ťa znovu ľúbil, anjel môj…?