Chorvátsko: Brutálne zatknutie kvôli modlitbe

270

Združenie ”Milujem Chorvátsko” poslalo médiám tlačovú správu súvisiacu s brutálnym zatknutím bratov Krčmarekovcov. Správu prinášame v plnom znení ako aj video záznam zo zatknutia.

Či reakcia polície a chorvátskej vlády, ktorá reagovala represiou na  modlitby prerastie na ozbrojené vyrovnávanie účtov? Dúfame, že nie, aj keď udalosť, ktorá sa stala vo štvrtok 7. 04. 2011, o 15,30 h, keď zásahová jednotka chorvátskej polície zastavila a brutálne zasiahla proti bratom Dubravkovi a Sinišovi Krčmarekovcom, veteránom-domobrany a prominentným členom nášho združenia, ktorí  sa šli do kostola sv. Marka modliť, poukazuje na to, že štát  stráca v politickom víre súdnosť.

Zatiaľ čo pokojne a ticho prichádzali ku kostolu svätého Marka, zastavil ich policajný kordón, a po brutálnom zatknutí nasledoval krátky rozkaz:  „dnes sem nemáte prístup“. Súčasne ale v tom istom čase pred očami bratov Krčmarekovcov cez vytvorený kordón púšťali tam iných občanov a turistov. Dubravko a Siniša Krčmarekovci sú aktivisti, známi po celom Chorvátsku pre svoju pokojnú povahu a humanitárne práce. Vieme, že nejestvuje pokojnejší spôsob ako vyjadriť svoj postoj než modlitbou, ale zdá sa, že na námestí sv. Marka je  pre terajší štátny aparát a chorvátskych politikov dokonca aj modlitba nežiaduca .

Prezident Združenia “Milujem Chorvátsko”, Roko Šikić sa o včerajšej nepríjemnej udalosti vyjadril: „Nedokážem si vysvetliť postup polície a očakávam že sa premiérka ospravedlní, pretože pani Kosor, ako bývalá ministerka veteránov-domobrany osobne dobre pozná bratov Krčmarekovcov, pozná ich prácu a tiež ich golgotu cez vojnu a po skončení vojny. Ak tak neurobí už nemám čo dodať, len  poprosiť  Dubravka a Sinišu aby jej odpustili, pretože je evidentné,  že je pod  príliš veľkým tlakom. Nemôžem uveriť  tomu, že sa jedná o koncipovaný a plánovaný zásah brutality práve proti nim, ale „akcia“ zásahovej polície vyzerala práve tak. „

Brutálna represia na človeka, ktorý sa IDE modliť (politické zatýkanie) od Sinisu Krčmareka na videu.

Dubravko Krčmarek zopakoval len to, čo už povedal na polícii pred jeho zatknutím: „Veliteľ zásahovej polície povedal, že mali príkaz aby zatkli mňa a môjho brata. Ja neviem od koho a prečo ho dostali, ale oni nesmú porušovať ústavné právo na moju vieru a modlitbu, a tiež na slobodu pohybu. Viac než údery a zranenia ktoré som dostal na ulici a na policajnej stanici, ma bolí akt zničenia a odhodenie kríža, ktorý som mal v rukách a roztrhnutie ruženca, ktorý som nosil okolo krku. „

Koniec koncov zdá sa, že v tejto krajine nič nie je sväté, a že kvôli zachovaniu mocenských pozícií sú napádaní neozbrojení a pokojní občania, najmä tí, ktorých vedie túžba, aby modlitbou pomáhali svojej vlasti.  Tej vlasti, ktorú nesebecky vytvárali vo vojne ako domobranci, a v mieri ako dobrovoľníci a humanitárne organizácie v občianskych združeniach.

fotografie: Združenie Milujem Chorvátsko   Video tu :