Aktuálne: Naša kandidátka na Slovenku roka 2013 – JUDr. Andrea Cisárová

1275


Andrea2Deti, matka, rodina. Tieto pojmy rezonujú po celom svete čoraz častejšie.

Základ ľudskej existencie sa prvý krát v histórii stáva predmetom  polemík.

Nepochopiteľný ústup „moderným trendom“ najmä civilných oficiálnych inštitúcií

však začína vyvažovať odvaha, ľudskosť a a obetavosť, ktoré našťastie ešte nevymreli.

Za rodinu a deti sa na Slovensku týmito atribútmi zasadzuje pracovníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

JUDr. Andrea Cisárová (na obr.) ako Riaditeľka centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.   

Andrea Cisárová bola nominovaná v  súťaži  Slovenka Roka 2013, ktorú každoročne organizuje týždenník  SLOVENKA.     

*****************************************************************************************************

AndreaJUDr. Andrea Cisárová riešila viacero  prípadov  rodín, a popri tom sledovala problematiku, cestovala na zahraničné konferencie a zbierala skúsenosti. Založila neziskovú organizáciu Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke, kde sa usilovala zvýšiť ich právne povedomie, organizovala v školách prednášky, v ktorých upozorňovala na právne aspekty a riziká medzinárodných manželstiev, pomáhala v prípadoch medzinárodných únosov detí.V roku 2012 stala riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Krátko po nástupe do funkcie sa svojou osobnou zaangažovanosťou pričinila o návrat slovenských detí z Veľkej Británie, kde mali byť určené na adopciu.

Boorová22

 

matka

Odporúčame  členom a sympatizantom nášho združenia Magnificat Slovakia o.z. hlasovať za našu kandidátku č. 19, JUDr. Andreu Cisárovú.   Anton Selecký

Možnosť  hlasovať je  do 12.00 vo štvrtok  16. mája 2013

Ak  ste sa tak rozhodli,   tak pošlite sms v tvare:

SR (medzera) 19  na č. 7504.

Teda:  SR 19   – a poslať na  číslo 7504     Cena SMS je 0,80 EUR 

Hlasovať môžete hlasovať taktiež cez formulár na konci článku.

 Na jedného z Vás čaká dovolenka na Sicílii pre dve osoby v hodnote 2000 eur od CK Hydrotour. 

http://zenskyweb.sk/slovenka-roka-2013-judr-andrea-cisarova

*****************************************************************

Arcibiskup  Mons. Stanislav Zvolenský:

Ak sa nezastavia útoky na rodinu, urýchli to rozpad spoločnosti

zvolenský10. Máj 2013 / TASR – HSP
V Európe prebiehajú systematické útoky na rodinu

„Ak sa v Európe nezastavia systematické útoky na rodinu a manželstvo, vystavujeme sa vážnemu riziku, ktoré nebude znamenať len nedostatok ľudí v produktívnom veku, ale môže urýchliť aj kultúrny, hospodársky, sociálny a spoločenský rozklad spoločnosti“. 

Počas Národného konventu o EÚ to povedal bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský (na obr.).

“Kto ohrozuje stabilitu rodiny, kto spochybňuje, že je základnou bunkou spoločnosti, ten ohrozuje spoločnosť ako takú,”  upozornil Zvolenský. Podľa jeho slov je dobré si uvedomiť, že Európa je jediným kontinentom, kde sa desaťročia využíval sekularizačný proces na elimináciu náboženstva z verejného priestoru. “Výsledkom je stále viac nezvládnutý multikulturalizmus, hospodárska a demografická kríza,” hovorí  arcibiskup.

http://www.hlavnespravy.sk/s-zvolensky-ak-sa-nezastavia-utoky-na-rodinu-urychli-to-rozpad-spolocnosti/98065/