Aktuálne: Anna Záborská versus EÚ (a i.)

361

 

Európska únia bráni islam. Kedy bude brániť kresťanov?

V mene EÚ sa Ashtonová poponáhľala odsúdiť kontroverzný film

Dnes sa na pôde Európskeho parlamentu (EP) koná seminár pod názvom “Diskriminácia kresťanov v Európe”, na ktorom okrem pozvaných expertov vystúpi aj viacero europoslancov, medzi nimi aj Anna Záborská.

 

Slovenská europoslankyňa pri tejto príležitosti oslovila šéfku európskej diplomacie Catherine Ashtonovú.

Poslankyňa EP Anna Záborská formou urgentnej písomnej parlamentnej otázky požiadala Vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovú o vysvetlenie spoločného stanoviska k “výrobe filmu urážajúceho islam”.

http://www.hlavnespravy.sk/zaborska-eu-brani-islam-ale-je-slepa-k-posliapavaniu-prav-krestanov-vo-svete/34406/

************************************************************************************

95% rebelů v Sýrii jsou cizinci. Odhalila to německá tajná služba

BND (Spolková zpravodajská služba) připustila, že pouze 5% z ozbrojených teroristů v Sýrii jsou opravdu Syřané, 95% z nich jsou ze zahraničí.

Podle novin Die Welt, BND zveřejnila v oficiální zprávu s detailním seznamem národností rebelů bojujících v Sýrii a jejich umístění v zemi.   Většina rebelů pochází z afrických zemí a je pravděpodobné, že jsou členy al-Kajdy.Podle zprávy se počet rebelů odhajuje na 14.800.

Překlad článku Deutscher Geheimdienst: 95 % der Rebellen in Syrien sind AusländerOtázkou je, proč Američané slíbili syrské opozici dalších 45 milionů dolarů, když už máme několikrát potvrzeno, kdo jsou mluvčí syrské opozice a kdo rebelové …

http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/668-95-rebelu-v-syrii-jsou-cizinci-odhalila-to-nemecka-tajna-sluzba.aspx

************************************************************************************

Proti Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí


Pre:                Mediálny okruh

Od:                 Pastor Bonus, občianske združenie

Mobil:            Marek Nikolov 0917 463 920

E-mail:           info@pastorbonus.sk 

Dátum:           3. október 2012

Proti Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb sa postavilo za pár týždňov viac ako 3600 ľudí

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí bude prerokovávať zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v ktorom sa má zriadiť nový  „Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“. 

Na predsedu vlády, ministrov a poslancov sa v extrémne krátkom čase obrátilo osobnou výzvou 3643 ľudí, ktorí protestovali proti vytvoreniu tohto výboru. Iniciátori Výzvy dnes osobne doručili na Úrad vlády Výzvu, v ktorej odmietajú zriadenie Výboru, lebo sú presvedčení, že žiadnemu človeku z titulu jeho inej sexuálnej orientácie nepatria žiadne nadpráva. 

Na riešenie diskriminácie tejto skupiny ako aj iných skupín je pritom vytvorený úplne iný výbor, proti ktorému iniciátori neprotestovali. 

Iniciátori Výzvy sa oprávnene obávajú, že ataky na rodinu a manželstvo, ktoré hrozia z vytvorenia takejto stálej ideologickej platformy, ktorá vôbec nerešpektuje hodnotovú neutralitu štátu budú viac narastať a výnimočná  hodnota rodiny a manželstva bude ďalej degradovať práve tým, že sa iným zväzkom priznajú rovnaké  práva a úcta, ktoré patria iba manželstvu a rodine.

Iba v rodine sa rodia a najlepšie vychovávajú deti, ktoré sú budúcnosťou národa a štátu. Iné zväzky si nezaslúžia rovnakú úctu, preto lebo  prirodzene nie sú schopné napĺňať tento cieľ.  

Iniciátori výzvy požiadali osobne predsedu vlády,  aby zastavil vytvorenie nového Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý by iba ďalej rozdeľoval spoločnosť namiesto jej spájania.

Za iniciátorov Výzvy

Marek Nikolov

Pastor Bonus

www.pastorbonus.sk

***********************************************************************************

 

Boj s anjelmi proti Satanovým osídlam

Benedikt XVI.: Vzývajme denne anjelov pri modlitbe Anjel Pána 

Rím, 2.10.2012 (Zenit – Pietro Barbini) – Liturgická spomienka anjelov strážcov sa slávi 2. októbra od roku 1670, keď ju ustanovil pápež Klement X. Úcta k anjelom je starovekou tradíciou Cirkvi zdedenou od židovského národa.

Anjeli sú skutočne neustále prítomní v histórii spásy. Práve skrze nich Boh posiela posolstvá ľudu Izrael. Vidíme to v Jakubovom sne o rebríku, po ktorom vystupujú a zostupujú anjeli, aj keď Jakub sám bojoval s anjelom a bol poranený na boku. Anjel tiež zastavil Abrahámovu ruku, keď chcel obetovať svojho syna.

V Knihe Exodus čítame, že pri prechode cez Červené more anjel chránil Izraelitov pred Egypťanmi. Ten istý anjel ich potom viedol na púšť. Potom Pán poslal anjelov, aby zachránili Ananiáša, Azariáša a Mízaela zavretých v horiacej peci kráľom Nabuchonodozorom.

Samotný príchod Spasiteľa ľudu Izraelu oznámil archanjel Gabriel.

Archanjeli sa delia na hlavných na čele kreatívnych hierachií (Michael, Gabriel, Rafael) a menších (Uriel, Šaltiel, Jehudiel, Barchiel), tiež nazývaných „vládcovia zeme“, ktorí vládnu štyrom elementom (ohňu, vzduchu, vode, zemi).

Táto tradícia zachovaná po stáročia, mala pôvod v zjavení archanjela Rafaela Tobiášovi, ktorý sa ohlásil ako prorok „ako jeden zo siedmych anjelov, ktorí sú neustále pripravení vstúpiť do prítomnosti Božieho majestátu“.

V druhej polovici 17. storočia, po mnohých diskusiách, sa tieto mená odstránili z misálov, pretože archanjel Rafael nezjavil nijaké iné meno okrem svojho. Napriek tomu sa existencia anjelov považuje za dogmu viery Katolíckej cirkvi explicitne vyjadrenú v nicejsko-konštantinopolskom vyznaní viery: „Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného a neviditeľného.“

O stvorení anjelov sa hovorí v Starom i Novom zákone. V priebehu histórie anjeli boli predmetom mnohých teologických úvah otcov a učiteľov Cirkvi, teológov a exegétov, medzi ktorými boli Hilár z Poitiers, Hieroným, Augustín, Kassian, Bonaventúra, opát Bernard, Cyril Jeruzalemský a Tomáš Akvinský.

V katechizme sv. Pia X. anjeli sú nesmrteľné a duchovné bytosti s oveľa väčšou inteligenciou a vôľou ako je naša. Žijú v stave večne trvajúcej blaženosti, ich hlavným účelom je klaňanie sa Bohu okolo jeho trónu, ktorým sú ožiarení.

Nazývajú sa aj „princovia nebeského dvora“ a „vyslanci Božej vôle“. Pseudo – Dionýz, nazývaný Areopagita, vo svojej „De celesti hierarchia“ hovorí, že anjeli sú rozdelení do troch hierarchií, a každá sa delí na tri chóry, ktoré sa odlišujú úlohami, farbami, krídlami a inými typickými znakmi.

V tejto nižšej sfére sú aj anjeli strážcovia (ktorým velí, ako sa hovorí,  archanjel Rafael), výslovne spomenutí v 90. žalme, ktorí majú za úlohu viesť a chrániť osobu im zverenú.

Každý kresťan má strážneho anjela, ktorý nad ním bdie po celý jeho život od narodenia po smrť. Anjel strážca má tiež za úlohu ponúkať naše modlitby Bohu, podporovať a brániť nás pred útokmi diabla, ktorý sa všetkými spôsobmi pokúša uškodiť nám a pošpiniť našu dušu, aby nám zabránil dosiahnuť večný život.

To je aj dôvod, prečo mnohí pápeži, predovšetkým Ján XXIII., prejavovali hlbokú úctu voči svojmu anjelovi strážcovi, naznačujúc, ako to povedal aj Benedikt XVI., aby sme vyjadrovali svoju vďačnosť za službu, ktorú nám anjeli poskytujú a aby sme ich vzývali každý deň pri modlitbe „Anjel Pána“ a prosili ich, aby nám osvetľovali cestu, aby sme boli schopní rozlišovať Božiu vôľu v udalostiach každodenného života a dokázali bojovať proti osídlam diabla. –zg-