Kráľovná pokoja, Medžugorie, 2. októbra 2012: Pochopíte moju bolesť

371

 

Drahé deti! Pozývam vás a prichádzam medzi vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem apoštolov čistého srdca.

Modlím sa a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil milosťou a milosrdenstvom.

Deti moje, až potom mi budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom mi budete môcť pomáhať.

Budete mojimi nositeľmi svetla Božej lásky. Budete osvecovať cestu tým, ktorým sú darované oči, ale nechcú vidieť.

Chcem, aby všetky moje deti videli môjho Syna. Chcem, aby všetky moje deti zažili jeho kráľovstvo. Znovu vás pozývam a prosím, aby ste sa modlili za tých, ktorých povolal môj Syn (kňazov).

Ďakujem vám. 

(Prostredníctvom Mirjny Dragičevičovej – Soldovej, 2. októbra 2012)