Zjavenie Kráľovnej pomoci, Zázračné uzdravenie v Medžugorí, Správy GLORIA TV

1604

 

Cesta čistoty a pokory

Na prvú nedeľu 9. Novembra 2014 sa konala na vrch Boričky krížová cesta za nenarodené deti. Už tradične sa tu schádzajú pútnici ako slovenskí, tak aj

str9martazahraniční. V peknom prostrední potešení a povzbudení peknou prvou  nedeľou tu pobudli do neskorých popoludňajších hodín

Za obrátenie mládeže

Valková Marta (Dubnica nad Váhom): „Cítim na tom mieste prítomnosť Panny Márie a veľké povzbudenie vo viere. Môj život sa veľmi zmenil,

s9tiborako som uprela viac svoj zrak na Pána. Panna Mária mi veľmi pomáha zdolávať ťažkosti a nástrahy života.

Do Dechtíc chodím vyprosovať milosti pre môjho Syna, aby vytrval vo viere v Boha.“

Za pokoj a lásku

Molnár Tibor (Výčapy Opatovce nad Nitrou): „Úmyslom mojej púte je ďakovať Panne Márii za všetko, čo tu dostávam,

za pokoj a zdravie. Žijem sám a takéto stretnutia a púte ma veľmi povzbudzujú vo viere, a tiež aj v konaní

dobrých skutkov. To, že sa tu zjavuje Panna Mária prežívam s veľkou láskou a pokojom.

Moje modlitby sú za pokoj a lásku vo svete.“ (Mária Víziková)

 

Uzdravenie Chiary

Chiara-2Pred štyrmi rokmi bola Chiara Chirdonová, dnes 11 ročná Američanka (na obr. s Vickou Ivankovičovou – Mijatovičovou, diagnostikovaná na veľmi zriedkavú formu rakoviny, ktorá vedie k vzniku veľkých nádorov.
Prípad Chiary Chirdonovej bol v USA publikovaný. Mnoho ľudí sa za ňu modlilo a prinieslo jej fotografie do Medžugoria ku soche Panny Márie na Podbrde.
Otec B. Kiel, kňaz, ktorý slúži ako misionár v štáte Indiana, sa taktiež modlil za ňu v Medžugoria a priniesol Chiare domov množstvo ružencov a medailí.

V januári 2012 Chiara šla osobne so svojou rodinou (otec, stará mama, krstná matka) do Medžugoria. Jej matka so súrodencami zostali doma. Chiara žiarila radosťou a pokojom. Povedala: “ Ježiš rozhodne za mňa, ja viem, že urobí to najlepšie rozhodnutie. Som si istá! Buď budem uzdravená a ja som šťastná, alebo nebudem, uzdravená, a tiež budem rada! V oboch prípadoch zvíťazím, pretože viem, že je to On, kto rozhoduje.“ Svojej rodine sľúbila: Svojej rodine povedala: „Ak zomriem, pôjdem do neba a budem čakať na vás tam!“
Chiara navštívila Vicku, ktorá ju pobozkala a modlila sa za ňou po dobu 20 minút. Chiara jej povedal: „Vieš, Vicka, nebojím sa zomrieť! Ak žijem, zvíťazila som. Keď umriem, aj tak som zvíťazila! V oboch prípadoch budem s Ježišom!“ Vicka Chiaru objala a povedala jej: „Máš pravdu, nemáš dôvod sa báť!“ Jej otec bol hlboko dojatý: „Uvedomil som si, že Chiara vlastne nemusela prísť do Medžugoria, už mala pokoj vo svojom srdci. Ale to je nás, ktorí sme potrebovali sem prísť! Tu sme zistili, aký dôležitý je pokoj v srdci…
Lekárske vyšetrenia Chiary, vykonané v auguste 2013 a v apríli 2014 preukázali, že v Chiarinom tele sa už nenachádzajú žiadne nádory. (zatl)

Video: Chiara Chirdon

Správy Gloria TV z 10. novembra 2014

Správy Gloria TV z 11. novembra 2014

Správy Gloria TV z 12. novembra 2014