Zjavenie Kráľovnej pomoci, Dechtice, 7. júla 2013

1355

Záznam z púte v Dechticiach na horu Boričky

ku Panne Márii, Kráľovnej pomoci, dňa 7. júla 2013