Víťazstvá v tieni represií: 30 rokov od „Akcie Vír“ a 25 rokov od „Sviečkovej manifestácie“

447

RFE.logoMilí priatelia, v blízkych dňoch si pripomenieme  dve významné udalosti, ktoré sa stali za komunistického režimu, v bývalom Československu.

Je to tzv. „Sviečková manifestácia“ zo dňa 25. marca 1988, a tzv. „Kvetná nedeľa“, resp. „Akcia Vír“ Štátnej bezpečnosti, pri ktorej na Kvetnú nedeľu v roku 1983 (27. marca) menovaná pozatýkala množstvo príslušníkov františkánskej rehole, ako mužskej tak aj ženskej. Viacero z nich uväznila, uskutočnila množstvo domových prehliadok a zhabala množstvo liturgického materiálu a náboženskej literatúry.

Dňa 25. marca skoro na hodinu a deň o 5 rokov štátna moc už veľmi transparentne a citeľne zasiahla proti verejnej manifestácii občanov za náboženskú a občiansku slobodu. Pozatýkala a vypočúvala 126 osôb, vrátane zahraničných novinárov.

Obidve akcie boli vo svojej podstate zrazom zo štátnou mocou komunistického režimu. Spolu s velehradskou púťou 1985 vytvárajú tri najvýraznejšie vystúpenia a udalosti  tzv. „tajnej Cirkvi“ vo vrcholiacom komunistickom režime.

Ako sme spomenuli už minulý rok, pri príležitosti výročia Novembra, snažíme sa vám priniesť materiály, ktoré sú dobové a ktoré za dve desaťročia  tzv. demokratického politického systému na Slovensku ešte neodzneli.

Rúčka3

Dnes vám ponúkame originálnu nahrávku zo Šaštínskej púte v septembri 1987.  V rozhovoroch, ktoré vediem,  sa dvaja tajní františkáni – Peter Rúčka (na obr.) z Bratislavy a Marián Kalenda z Prahy zamýšľajú nad stavom a vývojom politického Československa, nad  situáciou v Cirkvi, pomermi  v katolíckej hierarchii, nad odvahou mládeže, ktorá vyznáva svoju vieru, a pokúšajú sa aj o relatívnu prognózu do budúcnosti. Ak si porovnáte ich výpovede o vtedajších pomeroch so súčasným stavom, môžete byť mierne prekvapení…    

Ako druhý materiál ponúkame záznamy disidentského vysielania na Rádiu Slobodná Európa (RFE), ktoré sa týkali života katolíckej Cirkvi 2 roky pred tzv. Novembrom 1989.

Ospravedlňujeme sa miestami za nekvalitný zvuk, vznikol rušením RFE  a Hlasu Ameriky Československým Ministerstvom vnútra.        Anton Selecký