OROL TV – kino: Viac než sny

363

A Syrian refugee carries a baby at Reyhanli refugee camp in Hatay Ježiš sa zjavuje Moslimom (5. častí)

Film: Viac než sny / More than Dreams (2007)
Dráma, 2007, 187 min
Päťdielne filmové spracovanie skutočných osudov niekoľkých moslimov z rôznych krajín, ktorí neraz napriek svojej silnej viere v islam a zakorenenie v kultúre, v ktorej žili, radikálne zmenili svoj život. Bol k tomu však potrebný Boží dotyk…

V tomto filme vidieť, že možno práve modlitba za moslimov môže byť naúčinnejším prostriedkom k tomu, aby mohli títo ľudia zažiť obrátenie vo viere.

Boh si nachádza svoju cestu k týmto ľuďom napriek tomu, že misijná činnosť je v týchto krajinách trestaná smrťou.