Video: O pravej úcte k Panne Márii

417


V sobotu 28 apríla je spomienka sv. Ľudovíta Mária Grigniona.
Sv. Ľudovít je autorom knihy pod názvom O pravej úcte k Panne Márii.
Prinášame vám prednášku o. Juraja Augustína na túto tému.
Veríme, že na prahu mesiaca mája, ktorý ako najkrajší mesiac je zasvätený Jej,
vás prednáška o. Augustína bude inšpirovať a posilňovať v úcte a láske ku Ježišovej
a našej spoločnej Nebeskej Matke.

Prednášky  o. Juraja Augustína

Ľudovít Maria Grignon sa narodil v roku 1673 v malej obci Monfort-sur – Meu vo Francúzku. Jeho matka dala život osemnástim deťom. Otec bol advokát.
Pri svojom štúdiu prečítal všetky dostupné knihy o Panne Márii. V roku 1700 sa splnil jeho celoživotný cieľ – bol vysvätený za kňaza. Pripojil sa ku skupine kňazov – misionárov v Nantes.
Tým sa však znepáčil jeho ohnivý a originálny spôsob kázania a jednania s ľuďmi, a tak sa s ním rozišli.

Biskup Poitiers ho povolal, aby sa staral o chudobných vo všeobecnej nemocnici. Ľudovít sa húževnato pustil do nápravy neporiadkov, ktoré tam vládli a kde nemocní boli zanedbávaní. Obnovil a prehĺbil aj duchovný život sestier. Ku malému spoločenstvu sa skoro pripojilo niekoľko ďalších duší a tak sa zrodil rád Dcér múdrosti. Táto kongregácia má dnes 4 500 členiek po celom svete. Pôsobia v chudobných štvrtiach a starajú sa o telesne postihnutých. Svojím úspešným konaním vzbudil veľkú nevraživosť a tak musel “nemocnicu opustiť…Svätý Otec Ján Pavol II. sa zdôveril André Frossardovi  O pravej úcte k Panne Márii: „Táto kniha O pravej úcte ku Panne Márii ma priviedla k vážnemu obráteniu v mojom živote úcta ku Matke Kristovej, ktorú som v detstve a v mladosti uchovával, si našla nové miesto na úctu, ktorá vychádzala z mojej najhlbšej viery.Čítanie tej knihy značilo v mojom živote rozhodujúci zvrat. Povedal som zvrat, hoci sa jedná o dlhú vnútornú cestu, ktorá zodpovedala súčasne mojej tajnej príprave na kňazstvo.”

http://www.magnificat.sk/?s=Grignion&x=32&y=16