Video: Kráľovná pomoci, ktorá prichádza aj kvôli tebe

655


Po zjavení Kráľovnej pomoci 6. novembra 2011 na hore Boričky v Dechticiach ( 13.55 – 14.05 h) vizionár Martin Gavenda povedal odkaz Panny Márie:
Panna Mária nás ponárala do Ježišovej uzdravujúcej lásky, aj všetky pochybnosti, ktoré máme v našich srdciach, pochybnosti o tom, či sme Bohom milovaní. Panna Mária nás pozýva na dennú modlitbu s vedomím, že Boh nás naozaj miluje. A že sme milovaní našou Matkou…

AVE M! Milovaná rodinka Kráľovnej pomoci!
Chcem v mene svojom, a iste je to túžba aj Vás všetkých, aby v Dechticiach sa udiali nejaké zmeny k lepšiemu. To znamená, aby v Dechticiach na kopci mohli kňazi aspoň spovedať, a aby sa začala stavať kaplnka. I z tohto dôvodu 15.nov. 2011 vizionári sú objednaní k o. biskupovi Bezákovi. Našími modlitbami, obetami a pôstami môžme prispieť k veľkému úžitku duší pútnikov a tohto miesta, ktoré si Kráľovna pomoci vybrala. Je to výzva pre nás všetkých a verím, že vy oslovíte ďalších.

V čase od 07. 12. 2011 – 11.12. 2011 budú vizionári na duch. cvičeniach. Preto: Už od dnes do 12 dec. začíname reťaz modlitieb, obiet a pôstov na tieto úmysly.
Sláv. sv. ruženec, modlitba Magnificat, pôst a drobné obety i za kňaza, ktorý bude viesť duch. cvičenia a vizionárov.
Dobre by bolo v jednotlivých mestách a dedinách utvoriť skupinky a podeliť sa napr. tak, že hoci by ste boli len 7, nech každý si v týchto následujúcich dňoch a týždnoch zoberie jeden deň pôstu každý týždeň. /kde je menej ako sedem dá sa zvládnuť aj dva dni pôstu/ a plus tieto modlitby. Je to dovtedy 28 dni. Myslíme na veľkú lásku Panny Márie s ktorou už tretíkrát prichádza na Slovensko a koľkokrát nás už vypočula a pomohla. Pomôžme Jej, aby sa úmysly Kráľovnej pomoci čím skôr naplnili. Tým vlastne najviac pomôžeme sebe, naším deťom a nášmu národu. Jej Syn JEŽIŠ má pre nás pripravenú bohatú odmenu. MB