Video: Benedikt XVI. – Muž, ktorý prekážal, Aktuálne: Život Cirkvi (správy)

1747

Odstúpenie tu nebolo 600 rokov. Dobrovoľný odchod pápeža je nevídaným javom. Niečo podobné sa nestalo 600 rokov. Naposledy hlava katolíckej cirkvi abdikovala v 15. storočí. Posledný pápež, ktorý v minulosti rezignoval, bol Gregor XII, jeho rezignáciu oznámili 4. júla 1415. Okrem Benedikta XVI. a Gregora XII. doteraz abdikovali ešte dvaja pápeži – Benedikt IX., ktorý bol hlavou cirkvi v rokoch 1032-1044 a Celestín V., ktorý abdikoval v roku 1294.

http://www.cas.sk/clanok/243115/odstupenie-papeza-benedikta-xvi-v-novom-roku-chradol-a-nemal-ziadne-plany.html

vatikan-burkaOznámenia o dobrovoľnom odchode pápeža sa nedočkali dlhé storočia. Čo sa stalo a čo bolo príčinou – teda skutočnou príčinou tohto odstúpenia, zostane zrejme ešte nejaký čas záhadou.  Jozef  Ratzinger, ktorého volali kedysi „železný kardinál“, a ktorý ako pápež Benedikt XVI.- ty sa jasne postavil za pevnú Cirkev, ktorý odmietol eutanáziu, homosexuálne manželstvá,  antikoncepciu a škodlivý modernizmus v Cirkvi, odchádza pre „únavu.“ Pričom ešte v decembri 2012 bol konštatovaný jeho „dobrý zdravotný stav“.

Po jeho „odstúpení“  sa zodvihla vlna smútku, ale aj  „uznania“ tých, ktorým pápež prekážal.  Jeden hlas za všetky:

„Musím povedať, že pápež Benedikt XVI. nám chýbať nebude, „ uviedol John Kelly, jeden zo zakladateľov írskej organizácie SOCA, ktorá zastupuje zneužívané deti.

JánPavol

Ján Pavol II.:Z kríža sa nezostupuje

Rezignácia pápeža Benedikta XVI. je podľa cirkevného právnika Štefana Mordela správa ako blesk z jasného neba. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, pápeži majú právo sa zrieknuť úradu.

V cirkevných dejinách bolo takých prípadov niekoľko. Pripomenul, že pápež Ján Pavol II. si nevedel predstaviť miesto pre expápeža, preto hovoril, že z kríža sa nezostupuje, ale na kríži sa vytrváva.

 

Reakcia  niektorých kruhov smerom k Južnej Amerike:

Podľa Vatikánu je pravdepodobné, že nová hlava katolíckej cirkvi bude z Južnej Ameriky. „Poznám mnoho biskupov a kardinálov z Latinskej Ameriky, ktorý by dokázali prevziať zodpovednosť za cirkev,“ povedal arcibiskup Gerhard Müller, ktorý momentálne zastáva funkciu  prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Švajčiarsky kardinál Kurt Koch, vedúci vatikánskeho Oddelenia pre jednotu kresťanov, pre denník Tagesanzeiger vyhlásil, že budúcnosť katolicizmu nie je v Európe. „Bolo by dobré, keby v novom konkláve boli aj kandidáti z Afriky a Južnej Ameriky,“ dodal.

http://www.cas.sk/clanok/243115/odstupenie-papeza-benedikta-xvi-v-novom-roku-chradol-a-nemal-ziadne-plany.html

V posledných dňoch máme možnosť sledovať video, v ktorom môžeme zachytiť množstvo zaujímavých názorov a skutočností:

Benedikt XVI., muž, ktorý prekážal (komu?)

Neustále útoky, verbálne, ironické, od nechutných karikatúr, cez zradu svojho komorníka (Paolo Gabriele),  útok „nášľapných mín“ sexuálnych škandálov kňazov cez   bankovú aféru až po hrozbu postavenia pred medzinárodný súd, tomuto všetkému čelil Benedikt XVI.-ty, ústretový, tolerantný človek a pontifik pevných zásad.

Ak si  uvedomíme výnimočné postavenia pápeža, hlavy  Katolíckej Cirkvi, nemožno rozlišovať populárnejších, lepších alebo horších,  moderných alebo nemoderných pápežov. Cirkev stojí na Kristovi, a každý jeho zástupca na zemi reprezentuje jeho Evanjelium. To je jeho prvá a najdôležitejšia úloha.

Pápež nie je vodca nejakej strany alebo spolku, dokonca je nesmierne viac ako prezident.  To, že tu naoko nejde o boj proti Cirkvi, – ktorí stavia svet do pozoru – ako o jej funkčnosť a poslanie vôbec,   a to uvedené udalosti jasne dokazujú.  Nepriatelia Cirkvi vedia, čo je dnes efektívnejšie – teda aspoň v „prvom slede“.  Ako to povedal nebohý vdp. Ferdinand Kaňka,  slobodomurári sa dnes riadia smernicou “ nevyrábajme svätcov a mučeníkov, ale ploďme hriešnikov a odpadlíkov.“  

Nie „puritánstvu a jarmu“?

Vatikán, 02.05.2013 (KAP) 015 924 – Pápež František varoval pred prehnaným moralizovaním v Katolíckej cirkvi. „Veriaci musia odolať pokušeniu stať sa puritánmi, ktorí sa údajne domnelo usilujú o čistotu v zmysle Evanjelia,“ povedal pápež vo štvrtok pri rannej svätej omši so zamestnancami Vatikánskych múzeí.

Cirkev nie je nijakým „spoločenstvom nejakého NIE“, ale „spoločenstvom ÁNO“ a „otvorených dverí“, povedal František v kaplnke Domu sv. Marty. „Nasledovanie Krista nesmie byť nijakým „jarmom“. Podľa kresťanského presvedčenia človek je spasený skrze milosť Ježiša Krista. Radosť z toho, že smieme hlásať toto radostné posolstvo, musí stáť vždy na začiatku každého konania. –zg-

Slovenský  teológ  na  uvedenú správu z Vatikánu súkromne reagoval :

„Sledujem intenzívne  kroky i reči nového pápeža, i keď sú niektoré veci povzbudivé, predsa len niektoré vzbudzujú isté rozpakySpráva ako je táto, je presne takáto. Zaiste, že puritáni boli protestanti, ktorí pestovali špeciálne pokrytectvo, zvlášť ohľadom morálky. Dnes, keď je to už všetko zamorené morálnym bahnom a nepovedať k tomuto nie, ale iba áno, neviem, neviem. 

Ktovie, čo nám budúcnosť prinesie. Zdá sa, že sa to už všetko mení a že asi už nič nebude tak, ako bolo. Možno predsa len Benedikt mal ešte zostať, slabo sme za zaň modlili. Nuž, ale je to všetko v Božích rukách.“

JEŽIŠscan

Čo hovorí Ježiš

Ak chceš ísť za mnou, zapri samého seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma.‘ ( Mt 16, 24) 

„Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ MAT 10,38-39 MAT,10,38-39

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“   (Mt 11, 28 – 30)

„Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.…“  (Ján 15, 18-20)

„Viem, komu som uveril“ (2 Tim 1, 12)

Ak si  postavíme tieto slová Krista vedľa sv. omší, na ktorých sa tancuje už aj v divadelných maskách (viď práve Južná Amerika), vedľa  polemík o zásadných teologických dogmách i., tak sa dostaneme prinajmenšom do rozpakov.  Kritikou   „jarma“, a z rozmohnutým zľavovaním a relativizovaním duchovných hodnôt a morálnych zásad aj v samotnej Cirkvi,  či to nazývame tak alebo onak,  kolaborujeme s tými, ktorý dnes „plodia hriešnikov a odpadlíkov“.  Preto sa treba opierať o Krista a jeho Evanjelium, ktoré platí naveky, nepodlieha reformám a nemožno ho akokoľvek „dobovo“ upravovať.

Je prinajmenšom zvláštne, že na druhej strane sa rapídne šíri prenasledovanie kresťanov, voči ktorému sa Vatikán až tak úporne nestavia.

prenasledovanie

Viedeň, 8.3.2013 (kath.net/KIN) 015 650

– Byť kresťanom nebolo ešte nikdy také nebezpečné ako dnes.

Každých 5 MINÚT vo svete usmrtia kresťana pre jeho vieru.

Nikdy predtým nebolo toľko kresťanov diskriminovaných, ohrozovaných a prenasledovaných.

Podľa arcibiskupa Dominique Mambertiho sa to týka až 200 miliónov kresťanov vo svete a táto tendencia je rastúca.

http://azn.nawebe.net/view.php?nazevclanku=najvacsie-prenasledovanie-krestanov-vsetkych-cias-pokracuje&cisloclanku=2013030005

Keď bola Cirkev v dejinách vždy v nebezpečenstve alebo morálne nabúraná, vždy prišli svätí, ktorí vzali na seba Kristovo jarmo a sebazaprením a odriekaním naprávali stav vecí.  A nikto to nenazval puritánstvom. Iste, je treba pomáhať chudobným a biednym. Kto sa vidí byť „moderným“, rozdáva, lahodí oku a uchu, samozrejme žne potlesk.  Ale v prvom rade treba zachraňovať duše. A tam prichádza „jarmo“.  Nuž, zamyslime sa nad tým všetkým…

Kráľovná pokoja: Modlite sa za pastierov

Je tu cesta, ktorú prináša Panna Mária. Ak sa jej budeme držať, je to to najlepšie východisko zo všetkých pochybností, nebezpečenstiev  a neistôt.:  

MariaOčiDrahé deti, opäť vás pozývam, aby ste milovali a nie, aby ste súdili. Môj Syn bol z vôle nebeského Otca medzi vami, aby vám ukázal cestu spásy; aby vás spasil a nie, aby vás súdil. Ak chcete nasledovať môjho Syna, nebudete súdiť, ale milovať, ako vás miluje nebeský Otec.

A keď vám je najťažšie, keď padáte pod ťarchou kríža, nezúfajte si, nesúďte, ale si spomeňte, že ste milovaní a chváľte nebeského Otca za jeho lásku. Deti moje, neodbočte z cesty, ktorou vás vediem.

Nežeňte sa do záhuby. Nech vás modlitba a pôst posilnia, aby ste mohli žiť tak, ako by si to želal nebeský Otec; aby ste boli mojimi apoštolmi viery a lásky, aby váš život bol požehnaním pre tých, ktorých stretnete: aby ste boli jedno s nebeským Otcom a mojím Synom.

Deti moje, to je jediná pravda. Pravda, ktorá vedie k vášmu obráteniu a potom k obráteniu všetkých, ktorých stretnete, ktorí ešte nespoznali môjho Syna – všetkých, ktorí nevedia, čo znamená milovať. Deti moje, môj Syn vám daroval pastierov. Chráňte ich a modlite sa za nich. Ďakujem vám! 

 Kráľovná pokoja prostredníctvom MIrjany Dragičevičovej – Soldovej, , Medžugorie, 2. mája 2013

Anton Selecký

******************************************************************************************************

Život Cirkvi vo svete 18 * 2013    (3. máj 2013)

Správy pripravuje Mgr. Zuzana Gluchichová, zakladateľka TK KBS a týždenníka Život Cirkvi,

z rímskej anglickej a nemeckej agentúry Zenit a z ďalších katolíckych agentúr a internetu

e-mail:  zuzana.gabriela@gmail.com,                      č. ú. Tatra banka – 291 993 0077 / 1100

 Obsah

 Pápež František privítal Benedikta XVI. vo Vatikáne

Pápež František: Kresťania nie sú nijakí puritáni

Heiligenkreuz: Tri kňazské jubileá a výkop novej školy

Kardinál: Kresťania majú tragickú neznalosť islamu

Reforma pápeža Františka

Člen Európskeho parlamentu: Pedofília – súčasť sexuálnej revolúcie

Nemec chce natočiť film o pápežovi Františkovi

Taliansko: Rastúca náboženská rozmanitosť

Francúzsko: Hollande odmieta príhovor pod obrazom sv. Agnesy

Biskup z Regensburgu sa dištancuje od výpovedí Zollitscha

Bostonské útoky: Kňazom vstup odmietnutý

Lombardi: Prvá pápežská encyklika možno ešte tento rok

USA: Baptistický pastor zložil lupiča

Nemecko: Klamstvá výboru katolíkov

Obama k Planned Parenthood: „God bless you“

Poľsko: Cirkevná televízia vyzýva k demonštrácii

Maďarsko: Rozpor okolo novely zákona o cirkvách

„František nanovo vynalieza pápežský úrad“

Nemecká BK: Nechceme protesty proti homosexuálnemu ‚manželstvu‘

Nemecko: Pravicový extrémista z NPD nachádza cestu ku Kristovi

Futbalista: ‚Som katolík a nehanbím sa za Ježiša!‘

Francúzsko: Diskusia o homosexuálnom „manželstve“ pomýlená

Vatikán: Arcibiskup Romero čoskoro blahoslavený

ZIVOT CIRKVI VO SVETE 18 13 (1)