Vianoce 2014

383

mariaecilia-brendelV jednoduchosti a pokore

 

„Milí priatelia,  v tento požehnaný

čas, ktorý je stále časom milosti,

a v ktorom sme naplnení

očakávaním, každému z vás želám

pevnosť vo viere, radosť v nádeji

a vytrvalosť v láske. Nech sa vaše

srdcia obnovia v jednoduchosti

a pokore, ktorú nám prišiel hlásať

nás Božský Spasiteľ.                                                                                                   

 Pretože v ňom, maličkom Dieťatku,

ktoré oslavujeme, sme dostali od

Boha najväčší možný Dar, vykúpenie

a večný život. Prijmime Ho do

náručia svojho srdca, tak ako Ho pre

nás prijala naša Nebeská Matka.

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi

pokoj ľuďom dobrej vôle!“     

 Anton Selecký

 KINO: Bol som v Nebi

KINO: Koleda

Putovanie do Betlehema (repríza)