Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v SR: Situácia v Azerbajdžane, V. V. Pjakin: Ako to je s Erdoganom, J. Kasjanov: Čoskoro sa dozviete strašnú pravdu

2361

Embassy RF press service <press@rusemb.sk>

Vážení priatelia, prosíme Vás aby ste venovali pozornosť tomuto materiálu.

s úctou
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
v Slovenskej republike

Prejav a odpovede na otázky médií ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova (na obr.) na spoločnej tlačovej konferencii s ministrami zahraničných vecí Azerbajdžanu E.M.Mameďarovom a Iránu M.Dž. Zarifom, Baku, 8. augusta 2016

Dámy a páni,

Práve sa zavŕšilo prvé stretnutie prezidentov Ruska, Azerbajdžanu a Iránu. Predovšetkým by som chcel menom ruskej delegácie ešte raz vyjadriť svoju vďačnosť našim azerbajdžanským priateľom za pozvanie, za iniciatívu, prejavy pohostinnosti a skvelú organizáciu našej práce.

Ako viete, lídri podpísali spoločnú Deklaráciu na príprave ktorej sa pracovalo posledné týždne. Včera a dnes pokračovali stretnutia na úrovni rezortných ministrov v rámci dvojstranných a trojstranných formátov. Kľúčový význam Deklarácie vidíme v tom, že, na základe zmysluplných rokovaní a výmeny názorov o dlhodobej perspektíve spolupráce, ukazuje široké spektrum možností, ktoré sa otvárajú vďaka tomuto novému formátu: počínajúc od otázok spoločnej práce pre politickú koordináciu, interakcie v sfére zaistenia bezpečnosti až po prerokovanie konkrétnych projektov z hospodárskej oblasti so zameraním na dopravu a energetiku.

lavrovV súvislosti s bezprecedentným nárastom medzinárodného terorizmu vrátane trestnej činnosti ISIL, „Dzhebhat an-Nusra“ sa Deklarácia zameriava na nutnosť zjednotenia úsilí protiteroristickým smerom. Rusko je presvedčené o tom, že nech používajú teroristi akékoľvek ochranné uspôsobenie, nech by sa snažili, ako to robí napríklad „Dzhebhat an-Nusra“ zmeniť názov v snahe uniknúť spravodlivej odvete, svetové spoločenstvo musí prejavovať pevnú vôľu v boji proti terorizmu a Bezpečnostná rada OSN by mala pozorne sledovať takéto pokusy teroristov o záchranu vlastnej kože a pohotovo aktualizovať príslušné zoznamy teroristických organizácií.

Naši vedúci predstavitelia sa dohodli na vytvorení tripartitného mechanizmu, ktorý bude zahŕňať rôzne formáty interakcie: summity, stretnutia na úrovni ministrov zahraničných vecí a konzultácie vedúcich príslušných rezortov.

Prezidenti uložili konkrétne pokyny ministrom dopravy, vedúcim železničných spoločností našich krajín na predmetné vypracovanie otázok, spojených s vývojom dopravného koridoru „Sever-Juh“ na západnom pobreží Kaspického mora. Ministri energetiky vypracujú návrhy zamerané na realizáciu spoločných projektov v oblasti ťažby, prepravy, spracovania a uvádzania na trh uhľovodíkov a rafinérskych produktov, ako aj elektrickej energie.

Podrobne bola posúdená situácia v Kaspickom regióne so zohľadnením výsledkov dosiahnutých v júli v Astane na zasadnutí ministrov zahraničných vecí Kaspickej „pätorky“. Lídri zdôraznili dôležitosť včasného dokončenia odsúhlasenia Konvencie o právnom statuse Kaspického mora. Príslušné pokyny dostali ministerstva zahraničných vecí. Rokovania budú pokračovať – tento rok sa koná ďalšie kolo. Bolo tiež rozhodnuté zintenzívniť prípravy na 5. Kaspický summit, ktorý sa má uskutočniť v Kazachstane.

Podľa ruskej delegácie rokovania, ktoré sú znamením začiatku nového perspektívneho formátu, sú dôležitým príspevkom k posilňovaniu väzieb medzi našimi krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhody v prospech našich národov a nepochybne pozitívne ovplyvnia regionálne procesy. Všetci  máme záujem o posilnenie stability, vytvorenie podmienok pre vzájomne prospešnú spoluprácu všetkých štátov regiónu.

Vďačne sme prijali ponuku Iránskej islamskej republiky organizovať nasledujúci summit a stretnutie ministrov zahraničných vecí v Iráne.

Otázka: Sergej Viktorovič, vzhľadom na strategickú povahu vzťahov medzi Iránom a Ruskom, ako súčasné stretnutia môžu posilniť tieto vzťahy?

Minister zahraničia S.V. Lavrov: Práve o tomto sme najviac diskutovali – o tom, aký význam má táto schôdzka pre ďalšie prehlbovanie vzťahov medzi každým párom tu zastúpených krajín, rovnako ako medzi troma krajinami ako štátmi, pracujúcimi v spoločnom trojstrannom formáte.

Dnes prebehlo bilaterálne stretnutie prezidenta Ruska V.V.Putina s prezidentom IIR H.Ruhani, na trojstrannom summite sa zúčastnil prezident Azerbajdžanskej republiky  I. Alijev. Na bilaterálnom rokovaní lídri Ruska a Iránu posúdili široké spektrum našich vzťahov, boli vytýčené konkrétne úlohy a taktiež bolo konštatované, že napriek zložitým podmienkam bilaterálne obchodné a ekonomické väzby krajín sa úspešne rozvíjajú. V prvých piatich mesiacoch roku 2016 obrat vzájomného obchodu medzi Ruskom a Iránom vzrástol o 70%. Je to veľmi závažný ukazovateľ. Existujú perspektívne investičné projekty, ktoré tiež obohatia našu spoluprácu.

Rozvíjajú sa humanitárne a kultúrne väzby, politická a praktická spoluprácu v boji proti terorizmu, a to aj v Sýrii na žiadosť sýrskeho vedenia. To sú veľmi dôležité aspekty. Sme prepojení aj vďaka podobnému smerovaniu strategických partnerstiev s našimi azerbajdžanskými priateľmi, ktorí majú zo svojej strany úzke vzťahy s Iránskou islamskou republikou.

Dnes sme sa presvedčili, že naše postupy sa zhodujú pri riešení celého radu úloh, ktoré každá z našich krajín rieši v ekonomike, v bezpečnostnej oblasti, pri rozvoji humanitárnej spolupráce a súčinnosti na zahraničnej politickej scéne v regióne a v medzinárodných organizáciách.

Myslím si, že to všetko obohacuje paletu vzťahov medzi Ruskom a Iránom, a som presvedčený, že bude prínosom do pokladnice konkrétnych ideí pre rozvoj vzťahov ako medzi Ruskom a Azerbajdžanom, takisto aj medzi Azerbajdžanom a Iránom.

Otázka: Z Donbasu prichádzajú vážne informácie, nové znepokojujúce správy o ostreľovaní a skaze.  Aké úsilie sú v súčasnej dobe vyvíja „normandská štvorka“ na zlepšenie situácie?

S.V.Lavrov: Sme vážne znepokojení udalosťami v Donbase. Stále sú častejšie prípady ostreľovania najmä civilných obytných štvrtí, sú ničené nemocnice, školy, škôlky. Pozorovatelia OBSE všetko zaznamenávajú. Nehovorím o atentáte na lídra LĽR I.V.Plotnitskogo. Sme znepokojení nárastom počtu jednotiek ozbrojených síl Ukrajiny u kontaktnej línii, neustálym miznutím munície zo skladov, v ktorých by mala byť uskladnená. Túto skutočnosť tiež zaznamenávajú pozorovatelia OBSE. To všetko sa deje na pozadí hlasov znejúcich z Kyjeva, a to aj z úst oficiálnych osôb, s agresívnou útočnou rétorikou, občas s hrozbami uplatniť všetky opatrenia na riešenie problémov, ktoré existujú v Donbase.

To všetko je, samozrejme, v rozpore s „produktom“, ktorý „zrodila“ „normandská štvorka“, myslím tým Minské dohody, je to v rozpore s Parížskymi dohodami z októbra 2015. Na stretnutí v Paríži, ako si pamätáte, vedúci predstavitelia Ruska, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny sa dohodli na rade konkrétnych, dokonca v mnohých ohľadoch aj kompromisných, ale praktických krokoch, ktoré musia byť uskutočnené ako podmienka pre vykonanie hlavne politickej časti Minských dohôd.

Takže súčasný boom verbálnej a vojenskej aktivity je samozrejme v rozpore s „duchom a slovom“ Parížskych dohovorov, Minských dohôd, ktoré sú už beztak dosť otrepané, najmä čo sa týka vykonávania záväzkov prijatých  ukrajinskou stranou. 

Pravidelne komunikujeme v rámci „normandskej štvorky“, a to aj na najvyššej úrovni. Uskutočnilo sa niekoľko telefonických konferencií. Hovorili sme o týchto otázkach s našimi partnermi – Nemeckom, Francúzskom aj Ukrajinou, využívame existujúce informačné kanály komunikácie s kyjevským vedením. V poslednej dobe ukrajinskí partneri navrhli „na okraji“ summitu „dvadsiatky“ v čínskom meste Chang-čou usporiadať ďalší summit „normandskej štvorky“. Sme toho názoru, že „štvorka“ založená v Normandii, musí zodpovedať za vykonávanie rozhodnutí dohodnutých v tomto rámci. V prípade, že naši francúzski a nemeckí partneri, rovnako ako čínski hostitelia stretnutia „dvadsiatky“ sa dohodnú usporiadať na „na okraji“ summitu „Skupiny dvadsiatich“ stretnutie v „normandskom formáte“ budeme na to pripravení. Sme presvedčení, že bolo by to veľmi aktuálne vzhľadom k tomu, o čom som povedal predtým.

Odpovedá Valerij V. Pjakin

************************

Ukrajinský pravicový radikál Jurij Kasjanov varoval, že všetci sa čoskoro dozvedia strašnú pravdu o tom, čo sa v skutočnosti deje na Ukrajine

Kyjev 10. augusta 2016 (HSP/Foto:Youtube)

Známy ukrajinský pravicový radikál Jurij Kasjanov, ktorý sa už dlhšie obdobie zaoberal pomocou ukrajinským vojakov, bojujúcim na Donbase, varoval, že všetci sa čoskoro dozvedia strašnú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine a o takzvaných „hrdinoch“.

Na snímke Jurij KasjanovNa snímke Jurij Kasjanov

 

Vo svojom blogu uviedol, že sa čoskoro verejnosť dozvie aj o tom, čo napáchali takzvaní „hrdinovia protiteroristickej operácie“ – príslušníci dobrovoľníckych bataliónov Azov, Dnepr, Pravý sektor a iné v Doneckej a Luhanskej oblasti. Poukazuje, že ukrajinské médiá ich vykresľujú, ako bojovníkov za slobodu a spravodlivosť, za nezávislosť a prekvitanie rodnej vlasti. Poznamenáva, že pravda je však niekde inde.

„Všetci sa dozvedia pravdu a zhrozia sa. Mnohým sa od strachu a úžasu začnú podlamovať kolená, iní začnú vracať alebo potichu sa zbláznia. Mnohí sa navždy rozčarujú vo všetkom a prestanú hocikomu veriť, iní dokonca prestanú uctievať samotného Boha,“ varuje Jurij Kasjanov.

„Stojíme na pokraji hlbokej priepasti nekonečného úžasu a od kraja nás oddeľuje iba niekoľko krokov osvietenia. Stále ešte veríme na to, že všetci dobrovoľníci, všetci vojaci – všetci sú svätí – dokonca aj tí, ktorí zabíjajú iných dobrovoľníkov, iných našich vojakov. Stále nič nechceme vedieť o znásilnených, ponížených, urazených a poškodených v oblasti vojenských operácií. Je to pre nás oveľa jednoduchšie – nazývať ich separatistami – iba preto, že mali tú smolu a nežijú niekde v Kyjeve, vo Ľvove alebo Dnepre,“ prízvukuje.

„Ospravedlňujeme lúpeže, brutalitu, všetky úžasy vojny a obviňujeme z toho štát, ktorý nedal vojakom ani to najmenšie, čo potrebujú. A vôbec, zdá sa nám, že vojna skryje všetko a po vojne zostanú už iba hrdinovia… Vojna preukazuje v človeku nielen tie najlepšie, ale aj tie najpodlejšie a najhnusnejšie vlastnosti. Pretože dobrovoľne nešli bojovať iba tí najčestnejší a najvznešenejší, ale aj úplní lotri, pre ktorých hociktorá vojna znamená, že je im dovolené všetko, môžu si robiť všetko, čo chcú, realizovať svoje najhoršie sadistické sny a sexuálne úchylky,“ podčiarkol Kasjanov.

Viac na: http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinsky-pravicovy-radikal-jurij-kasjanov-varoval-ze-vsetci-sa-coskoro-dozvedia-strasnu-pravdu-o-tom-co-sa-v-skutocnosti-deje-na-ukrajine/817542

>